Martin Prax | 8. 9. 2020

Startuje revoluční projekt bezuhlíkového města. Zelené budou dodávky elektřiny i tepla

GREEN Solar a Siemens Energy společně vytvoří koncepci pro bezuhlíkovou strategii města Herzogenrath v Německu

V Německu začíná vlajkový projekt energetického přechodu města na bezuhlíkový provoz. Herzogenrath díky novým investicím podpořením z místních i evropských zdrojů získá ekonomicky a ekologicky udržitelné dálkové vytápění i elektřinu bez emisí CO2.

Do deseti let bezemisí

Německé město Herzogenrath se 46 000 obyvateli plánuje pokrýt do roku 2030 veškerou svou spotřebu bezemisní energií díky výstavbě nového energetické systému – energetické farmy. Společnosti GREEN Solar Herzogenrath GmbH a Siemens Energy pro město připraví ekonomicky životaschopný koncept se zajištěním dostupného financování od země Severní Porýní-Vestfálsko, federální německé vlády a podpory EU pro uhelné regiony. "Energetická farma Herzogenrath by byla nejen důležitým a udržitelným krokem k úspěšným strukturálním změnám v regionu, ale mohou také proslavit město na národní i mezinárodní úrovni jako průkopníka a technologického lídra v přechodu na novou energii," slibují si od realizace projektu jeho autoři.

Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Energy, s.r.o., k tomu doplňuje: „Je to první projekt takového rozsahu v Evropě a může být inspirací i pro města v České republice. I ta totiž dnes řeší strukturální problémy související s útlumem klasické fosilní energetiky, přechodem k bezemisní výrobě elektřiny a tepla, stejně jako k bezemisní dopravě a průmyslu a na to navázanou zaměstnanost.“

Společnost Siemens Energy nabízí širokou škálu flexibilních, decentralizovaných energetických řešení, včetně vyvážení dodávky a poptávky energie pomocí bateriového uložiště nebo technologie power to-X pro výrobu vodíku. Ten je možné využít přímo nebo jako zelený zdroj pro další výrobu energie.

„Po zajištění dostatečného financování bude energetická farma provozována dceřinou společností založenou GREEN Solar,“ vysvětlují ředitelé GREEN Solar Franz-Josef Türck-Hövener a Charles Russel ve společném prohlášení. „Nejenže bude energetická farma v Herzogenrathu prvním udržitelným krokem k úspěšné strukturální změně v regionu, ale proslaví město jako technologického vůdce přechodu na nový energetický mix.“

Zelená elekřina, teplo a doprava

Koncept má konkrétně poskytnout energeticky nejúčinnější připojení a nejekonomičtější kombinaci solárních elektráren, větrných turbín, baterií, kogeneračních a kombinovaných elektráren, jakož i systémů na skladování tepla a vodíku. To zahrnuje také celou logistiku pro přepravu energie ke koncovým uživatelům na základě poptávky.

Základ řešení pro město Herzogenrath vychází z existující solární elektrárny provozované společností GREEN Solar a zahrnuje mimo jiné rozšíření výroby sluneční energie a vybudování řady větrných turbín. Nadbytečná energie z obnovitelných zdrojů bude uložena a ve chvíli, kdy nebude k dispozici síla slunce ani větru, bude z úložiště dodávána do domů 46 000 obyvatel města Herzogenrath. Teplo produkované těmito procesy, stejně jako vyrobené z obnovitelných zdrojů, bude využito k zásobování místních domácností „zeleným“ teplem prostřednictvím sítí dálkového vytápění.

Projekt „Herzogenrath“ kromě elektřiny a tepla pro domácnosti počítá také s elektřinou a následně i vodíkem pro rostoucí počet elektromobilů. Projekt samozřejmě také předpokládá budoucí zapojení místních průmyslových společností.

Mix zelených zdrojů počítá také s produkcí vodíku. S pomocí nejnovější technologie Silyzer 300 od společnosti Siemens bude přebytečná elektřina přeměněna na vodík pomocí elektrolýzy a buď uložena, nebo použita pro provoz automobilů. Vodík však může posloužit také k dekarbonizaci autobusů, vlaků a průmyslových zařízení. Například lze využít k bezemisnímu sušení písků v Nivelsteiner Sandwerke.

Konečným cílem je zajistit energeticky nejúčinnější a ekonomicky nejúspornější kombinaci solárních elektráren, větrných turbín, bateriových úložišť, tepláren a elektráren s kombinovaným cyklem, a také systémů skladování tepla a výroby a využití vodíku. To také zahrnuje celou logistiku pro přenos energie koncovým uživatelům na základě poptávky.

Zdroj: TZ Siemens (redakčně doplněno)

FOTO: Siemens