Romana Březovská | 13. 8. 2020

30 miliard eur na „zelené” projekty. Ve Francii přemýšlí udržitelně i ministerstvo financí.

Energetické úspory, větší využívání železniční dopravy, rozšíření počtu cyklopruhů a podpora elektrických aut a hybridů. To jsou jen některé oblasti, do kterých má nově směřovat 30 miliard eur s cílem přeměnit hospodářství Francie na klimaticky neutrální. Propojení pokoronavirové krize a krize klimatické probíhá za podpory hlavy státu i ministra financí.

Zotavovací plán Francie bude zahrnovat snižování uhlíkové stopy francouzské ekonomiky, přičemž 30 miliard eur (z celkově vyjednaných 100 miliard euro za účelem obnovení hospodářství) poputuje přímo do investic na přechod na bezemisní trajektorii fungování společnosti. Přesvědčení, že finanční injekce na povzbuzení ekonomiky po šoku z dopadů pandemie má být zároveň v souladu s růstovou strategií založenou na dekarbonizaci, energetické účinnosti a zelených inovacích, sdílí vedle prezidenta Emannuela Macrona nepříliš překvapivě také Barbara Pompili, ministryně ekologické tranzice, a i ministr financí Bruno Le Maire. O nových záměrech francouzské vlády hovořil Le Maire pro portál Le Journal du Dimanche na konci července.

Lekce z emisní stopy Francie … od ministra financí

Že je obnova ekonomiky kompatibilní s ekologickou obnovou, je dle ministra Le Maire evidentní, zároveň je toto propojení i velmi žádané. Ačkoliv Francie snížila za posledních 20 let své emise oxidu uhličitého – skleníkového plynu, který zásadně přispívá ke změně klimatu - o 20 %, za stejné období totiž vzrostla uhlíková stopa tohoto státu o 17 %. To je způsobeno tím, že i když se uhlíkově náročná výroba ve Francii do značné míry zastavila, emisně náročné výrobky se do země dostávají v podobě dovezeného zboží. Jakékoliv snahy ke snížení emisí skleníkových plynů realizované uvnitř hranic jsou tak doslova eliminovány či mařeny importováním výrobků s vysokou uhlíkovou stopou. Cílem je tak ještě razantněji snižovat emise skleníkových plynů napříč celým francouzským průmyslem. Připomeňme, že uhlíkovou stopu si můžeme představit jako náš příspěvek ke změně klimatu. Tato stopa značí množství skleníkových plynů, které je produkováno při výrobě, využití i odstranění či recyklaci daného výrobku nebo při vykonávání určité činnosti.

Revize energetické účinnosti v budovách, doprava a energetika

Tři identifikované prioritní oblasti, ve kterých se bude proinvestovávat cesta k nižším emisím, zahrnují energetickou účinnost, především budov, dopravu a energetiku obecně. Dle Le Maire je špatná izolace budov zodpovědná téměř za třetinu všech emisí oxidu uhličitého a 40 % spotřebované elektřiny. Plán je tak navázat na úspěšný program MaPrimeRénov, jehož neskrytě ambiciózní motto zní „lépe u mne, lépe pro planetu“. Očekává se tak renovace soukromých budov, budov veřejných, domovů pro seniory, škol, univerzit apod. a to ve spolupráci s místními obyvateli. „Vznikne národní staveniště, které propojí všechny Francouze“, dodává s nadsázkou ministr financí. V oblasti tradičně emisně náročné dopravy vzniká snaha umožnit dopravci SNCF rozšířit menší spoje, a to jak ve Francii kontinentální, tak na zámořských územích. Důraz se klade také na rozvoj nákladní železniční dopravy, vytvoření sítí cyklistických stezek a využívání elektromobilů.

Gare de Nice CP, Nice, Francie
Christopher, unsplash.com

Akumulace energie: baterie a vodík jako strategické investice pro 21. století

Francouzský automobilový průmysl uspěl ve 20. století se spalovacími motory, dle Le Maire ale dnes vzniká potřeba investovat do elektrických baterií. A právě výroba „čistých“ aut může být jednou z cest z krize způsobené pandemií. Zároveň se přesune výroba těchto baterií z Jižní Koreje a Číny směrem ke Francii, podobně jako výroba elektrických motorů. Příkladem může být supermoderní závod Cléon společnosti Renault, který se nachází v Normandii. Klíčovou roli hraje také investice do vodíku. „Jsme odhodláni naskočit na cestu vodíku, na jednu z nejslibnějších technologií pro těžká vozidla, vlaky, ale také letadla.“ Tato volba zeleného vodíku dále umožní vytvořit nové výrobní řetězce. „Jedná se o náš strategický výběr úsporné energetiky, čisté dopravy, energie zítřka,“ poznamenává ministr sedmé největší ekonomiky světa.

Nová omezení? Ne, spíše pobídky, které fungují pro ekonomiku a životní prostředí

Jsou omezení související s limitem vypuštěných emisí u dopravních prostředků jedním ze způsobů nátlaku na jejich výrobce? Dle ministra Le Maire nikoliv – jedná se spíše o kompenzace, naopak se podporuje výroba elektromobilů a výstavba potřebné infrastruktury. Pokud také například letecké společnosti žádají v současnosti státní podporu, je zapotřebí, aby snižovaly emise a respektovaly životní prostředí. Podle Le Maire je Francie v této oblasti „pionýrem“. Ačkoliv například společnost Air France offsetuje emise ze všech svých vnitrostátních letů, je záměrem, aby se emise z letectví skutečně snižovaly. Air France by se měla stát environmentálně nejpřátelštější leteckou společností na světě, otevřeně uvádí Le Maire.

Propočty Francie ke snižování emisí a zvýšení zaměstnanosti

Ambice Francie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů nejsou skromné – do deseti let se emise z průmyslu mají snížit o 30 %. Dosažení tohoto cíle je za současných podmínek nemožné, je proto potřeba pomoci největším průmyslovým znečišťovatelům emise snižovat. Aby byla ekologická tranzice přijatá všemi Francouzi, je rovněž zapotřebí vytvořit nové pracovní podmínky. Z dlouhodobého hlediska se tak počítá se stovkami tisíc nových pracovních míst napříč Francií. Ruku v ruce s přeměnou průmyslu jde i přeměna pracovního trhu a investice do adekvátního vzdělávání. Je tedy rozumné investovat do všech těchto sektorů s ohledem na dluh, který s tím souvisí? Dle Le Maire je to krok zcela nezbytný k přechodu na nový dekarbonizovaný hospodářský model. Tento dluh umožní investice do Francouzů i pro planetu. Garantuje také suverenitu, kterou Francie má v oblasti technologií. Ačkoliv je zřejmé, že takový dluh bude muset být zaplacen, nebudou se zvyšovat daně. Dluh se splatí v důsledku rostoucí ekonomiky a dobrým hospodařením s veřejnými financemi, objasňuje Le Maire vládní plány.

Větrná farma, Burgundsko, Francie
Serge Le Strat, unsplash.com

Jaderná energetika, nový model ekonomického růstu a možnost volby

Vzhledem ke značné dekarbonizaci, výrobě vodíku a elektrifikaci se jaderná energie jeví jako zdroj, který je dostupný a bude tak transformaci pohánět – neprodukuje emise a zároveň není příliš drahý. Rovněž se ale počítá s rychlým rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Dalším stěžejním prvkem ambice stát se prvním dekarbonizovaným státem v Evropě je konzultace s veřejností. To je, dle ministra financí, hlavním předpokladem úspěchu. „Francouzi jsou každodenními aktéry v boji proti změně klimatu,“ uvádí doslova. V neposlední řadě je nový model bezemisního fungování zcela kompatibilní s ekonomickým růstem. Důležitými pilíři jsou především investice a inovace. Prvek, který nelze opomenout, se týká svobody volby. Právě svobodné rozhodování o způsobu života je dle Le Maire zásadní. „Chceme Francouzům nabídnout nové možnosti volby, ne jim je vnucovat,“ konstatuje v rozhovoru. Závěrem francouzský ministr financí netají ambice související s prioritizací změny klimatu jakožto politického i společenského tématu.

„Ekologie dnes tvoří jádro všech našich ekonomických rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že Francie může být v oblasti dekarbonizace vzorem pro Evropu i pro svět. Je to ambice, kterou přinášíme spolu s naším plánem na obnovu ekonomiky,“ jasně dodává Le Maire.

Zdroje: lejdd.fr

FOTO: 42 North