František Mašek | 25. 8. 2017

Čerstvě natřeno: váš dům může díky speciální barvě generovat energii ze vzduchu

Dobrá fasáda může dům ochránit a ještě pro něj získá energii. A nejde o solární panely, ale o speciální nátěr, který díky chemické reakci se vzduchem produkuje vodík.

Z australské univerzity RMIT přišla zpráva, že tamní výzkumníci připravili speciální nátěr, který dokáže molekuly vzdušné vlhkosti rozbíjet na vodík a kyslík. Na první pohled to není nijak úžasný vynález, ale stačí pod tento nátěr dát něco, co uvolněný vodík zachytí, a najednou je dům fantastickým generátorem superčisté energie.

Základem je smíchání katalyzátoru (disulfid molybdenu) a oxidantu bílé barvy (oxid titaničitý), který známe ze zubních past. Nejde tedy o žádný speciální prvek, který bychom hledali jen těžko. Prvně jmenovaný je pak vlastně polovodič, v němž za účasti slunečního záření a vstupující vzdušné vlhkosti dochází k rozpadu vody na vodík a kyslík, kdy potřebnou energii dodává právě slunce (jde tedy o jakýsi solární článek, který produkuje elektrický náboj vstupující do vazební reakce).

Kyslík se pak uvolňuje dál do ovzduší a vodík se díky speciální membráně pod fasádou může zachytávat a následně uskladňovat. Výsledkem tak mohou být nádrže plné vodíku, který je fantastickým palivem. Následně se vodík nespaluje, jak by mnozí očekávali, ale vlastně jde o opačný proces, než se stal v samotné fasádě. Při reakci s kyslíkem na podobných membránách, na jakých se vodík shromažďoval, se vodík opět s kyslíkem slučuje a uvolňuje se valenční elektron, vzniká tedy elektřina, která se může dál využívat.

Velkou výhodou takové fasády je ale i možnost využití vodíku k výrobě elektřiny pro potřeby domu. Na rozdíl od fotovoltaických elektráren je možné vodík (sice s problémy) skladovat a využívat tak i ve dnech, kdy slunce nesvítí.

Zdroj: RMIT