Kristýna Vobecká, Martin Prax | 25. 7. 2020

Zástupci světových metropolí prosazují zelené ozdravení ekonomiky. Svůj plán má i Praha

Starostové některých světových metropolí zveřejnili svou představu o tom, jak by se měla města po koronavirové pandemii zotavovat. Cestou, kterou města sdružená v koalici C40 navrhují, je boj proti klimatické krizi a zavádění environmentálních opatření.

Mezinárodní koalice měst z celého světa, která sdružuje 96 měst dohromady s více než 700 miliony obyvateli a čtvrtinou světové ekonomiky, zveřejnila v polovině července dokument Mayors’ Agenda for a Green and Just Recovery. Je výsledkem snahy starostů světových metropolí, kteří v dubnu vytvořili pracovní skupinu pro zotavení po koronaviru s cílem najít vhodnou cestu pro reakci na pandemii a zachování klimatických cílů.

Hlavní myšlenkou agendy C40 je, že města jsou hnací silou obnovy ekonomiky a investice do jejich udržitelnosti je nejlepší cestou, jak předejít ekonomické katastrofě. Podle aktuálně zveřejněné zprávy, tak zástupci světových měst dospěli k přesvědčení, že vhodnými způsoby, jak toho dosáhnout, jsou financování zelených stimulů zaměřených na vytváření pracovních míst, investice do energeticky soběstačné a udržitelné infrastruktury, výstavba parků a ozelenění měst a zlepšení dopravní situace ve městech. "Vlády musí využít tento moment k tomu, aby omezily investice do fosilních paliv a těžkého průmyslu, a naopak podpořit investice do bezuhlíkové budoucnosti,“ napsali podle serveru EcoWatch starostové měst v tiskové zprávě.

15 minutové město nemusí být jen Paříž

Zástupci světových metropolí si samozřejmě uvědomují, že veškerou práci pro obnovu ekonomiky po pandemii nemohou udělat sami. Jejich agenda je proto rozdělena do dvou částí, jedna určuje, co mohou dokázat města samotná a druhá část vyzývá k zavedení navrhovaných kroků státní vlády i mezinárodní instituce. Na městské úrovni starostové vidí jako hlavní příležitosti vytvoření zelených pracovních míst, investice do veřejných služeb a vytvoření zelenějších měst vhodnějších pro život. Součástí této vize je odklon od aut ve městech k veřejné dopravě, chůzi a cyklistice. Města doslova chtějí vracet ulice lidem vytvořením nových cyklostezek a pěších zón.

Place de l'Opéra, Paris, France
Steven Lasry, unsplash.com

Návrh také podporuje myšlenku 15 minutového města, kdy místní obyvatele budou mít vše potřebné v dosahu patnáctiminutové pěší procházky nebo jízdy na kole. Nápad vychází ze snahy primátorky Paříže Anne Hidalgo, která zdvojnásobila prostor města bez aut vhodný pro pěší a cyklisty. Občané Paříže by v rámci 15 minutové vzdálenosti od svého domova měli zvládnout práci, nákupy, rekreaci i kulturní vyžití. Podle návrhu uskupení C40 by tak podle tohoto modelu mohla města zajistit pracovní místa a služby pro všechny a pomoci ekonomickým centrům nejvíce zasažených pandemií. “Patnáctiminutová města a více místa pro chůzi a cyklistiku jsou inovativními způsoby, které mohou pomoci našim městům zotavit ekonomiku, ochránit přitom lidské životy a snížit nebezpečné znečištění,“ řekla bývalá ředitelka americké Agentury pro životní prostředí pro Carol M. Browner.

Nové cyklostezky, zelená pracovní místa i městská lanovka

Navrhované změny jsou již v některých městech zaváděny. Například v americkém Seattlu zakázali vjezd aut do vzdálenosti 32 kilometrů od centra. Kanadský Montreal zase vytvořil téměř 300 kilometrů cyklostezek a nových chodníků. Ve městě Freetown v africkém Sierra Leone pracují na vytvoření sítě elektrických lanovek a v Los Angeles podporují instalaci solárních panelů na téměř 2000 domů nízkopříjmových rodin, což vedlo k vytvoření 200 nových pracovních míst.

V jihoafrickém Kapském městě podporují také vytváření nových zelených pracovních míst a zaučují obyvatele s nízkopříjmových komunit, jak renovovat domy. “Přestože se zdá složité tento způsob napodobit, je to správná cesta. Chůze a cyklistika znamenají obrovské příležitosti k prosperitě pro malé podnikatele působící v sousedství. Nejde pouze o snižování emisí,“ uvedla výzkumnice v oblasti mobility Daria Hidalgo pro agenturu Bloomberg.

Jak již bylo řečeno, města nezvládnou všechno sama. V dokumentu proto zástupce místních i mezinárodních vládních institucí vyzývají, aby je podpořili přijetím těchto šesti závazků: ukončení podpory pro fosilní paliva, zajistit, aby všechny zotavovací ekonomické plány byly zelené a upřednostňovaly rovnost a inkluzivitu, podpora pro veřejnou dopravu a čistou energii a investice do měst v rámci pomoci o zotavení.

Zelená stopa Prahy

V uskupení C40 sice nefiguruje žádné české město. Významně však zelenou obnovu podpořila Praha v rámci společného dopisu starostů hlavních měst zemí Visegrádské čtyřky. Před zasedáním Evropské rady v červnu podpořilo výzvou adresovanou představitelům vlád členských států EU Zelenou dohodu pro Evropu a ambicióznější plány pro snižování emisí. Přidali také dva nové návrhy Evropské komisi.

Starostové a primátoři hlavních měst V4 navrhli, aby EU podepsala konkrétní smlouvy s velkými městy, kde poskytne finanční podporu výměnou za implementaci projektů zaměřujících se na snižování emisí. Ve společné výzvě také přišli s nápadem, aby vznikl zvláštní Evropský fond pro obnovu budov, který poskytne granty spojené s půjčkami městům a občanům napřímo nebo prostřednictvím komerčních bank.

"Deklarujeme odhodlání pojmout překonávání důsledků pandemie jako příležitost k hledání chytrých řešení, která přispějí ke zlepšení kvality života a k boji s klimatickou krizí. Tímto postupem chceme inspirovat a vyzvat k partnerskému postupu i ostatní města a regiony," uvedl při této příležitosti Zdeněk Hřib, pražský primátor. Investice do energetické renovace budov a obnovitelných zdrojů jsou také podle Zdeňka Hřiba nástrojem pro zvýšení odolnosti měst před dopady klimatické krize. "Nejen energetické úspory v budovách, ale i decentralizovaná energetika z obnovitelných zdrojů, využívání odpadů jako zdroje surovin a energií, udržitelná mobilita a především stromy a zeleň v ulicích jsou tím, co učiní Prahu obyvatelnou i v příštích dekádách. Kvalita života a ekonomická prosperita tak mohou jít ruku v ruce," doplnil výčet potřebných kroků primátor Prahy.

Podpora z Evropského parlamentu

Využití rozvoje moderní energetiky v rámci restartu ekonomiky po pandemii koronaviru má také podporu europoslanců. Společné prohlášení primátorů hlavních měst V4 podpořil například Luděk Niedermayer. Podle něj existuje riziko hluboké recese, které však lze čelit právě posílením investiční aktivity veřejného sektoru. "Tímto způsobem urychlené investice, konzistentní se Zelenou dohodou pro Evropu, představují nejlepší cestu jak podpořit ekonomiku a zároveň ochránit naši planetu pro naše děti," uvedl na podporu dopisu primátorů.

Luděk Niedemayer, europoslanec
AliES

Dalším europoslancem, který se přihlásil ke společné výzvě primátorů hlavních měst V4 byl Martin Hojsík, slovenský zástupce v Evropském parlamentu. Podle něj můsíme taková opatření, která mají vysoký dopad. Podle Martina Hojsíka to jsou zejména: "investice do zelené fyzické infrastruktury (např. zdroje obnovitelné energie), renovace budov za účelem jejich energetické efektivity, vzdělávání a přípravu, která snižuje nezaměstnanost a napomáhá strukturální proměně směřující k dekarbonizaci, přírodní kapitál (např. regenerace ekosystémů) a výdaje směrem k „čisté“ vědě a výzkumu.“

Zdroje: EcoWatch, C40, Bloomberg, TZ primátorů hlavních měst V4

FOTO: Pascal Weiland