Kristýna Vobecká | 21. 7. 2020

Indiánské ženy pomocí solární energie elektrifikují kmen Navaho

Řada původních amerických obyvatel dodnes nemá připojení k elektrické síti. Řešení nyní nabízí společnost založená ženami z indiánského kmene Navahů, která poskytuje domácnostem bez proudu přístup k energii získané ze slunce.

V roce 1936 vydala vláda USA zákon o elektrifikaci venkova, podle kterého měli mít lidé žijící na venkově stejný přístup k elektřině jako lidé ve městech. Američané žijící na těžko dostupných místech tak rychle získali přístup k elektřině. Řada kmenů původních amerických obyvatel však tuto šanci neměla.

15 tisíc domácností bez elektřiny

V národě Navahů nemá i v dnešní době více než 15 tisíc domácností žijících v rezervacích přístup k elektřině, což tvoří 75 % z amerických domácností bez proudu. “Některé kmeny nemají přístup k síti, protože nebyly zahrnuty do plánování elektrické sítě a nepočítalo se s nimi. Považuji to za environmentální rasismus, plánování je určeno pouze pro určitou část populace, nikoli pro původní nebo kmenové obyvatele,” řekla Wahleah Johns, zakladatelka organizace Native Renewables serveru Global Citizen. Podle ní nedostatek elektrické energie ovlivňuje všechny aspekty života postižených rodin. Domácnosti bez přístupu k elektřině se musejí obejít často bez tekoucí vody, světla, chlazení, topení nebo ledničky. Mnoho rodin tak musí kupovat benzín, petrolej nebo propan butan, aby mohly fungovat. Jedná se přitom o tu nejdražší možnost, která navíc výrazně přispívá ke znečištění ovzduší.

Elektrické připojení je však pro řadu rodin naprosto nedostupné. “Náklady na rozšíření připojení k elektrárenské síti se pohybují mezi 27 000 až 75 000 dolary a více, což dostupnost případné půjčky na elektrickou přípojku pro domácnosti dost ztěžuje,“ říká Johns, která mnoho let pracovala v oblasti obnovitelných zdrojů energie a na základě vlastních zkušenosti založila s dalšími domorodými ženami organizaci Native Renewables. Ta si dala za cíl pomocí solární energie elektrifikovat všechny domácnosti v národě Navaho, jež nemají přístup k elektrické síti.

Slunce jako symbol energetické nezávislosti

"Narodila jsem se a byla jsem vychována v kmeni Navahů. Milujeme naši komunitu a máme řešení pro to, jak poskytnout přístup k elektřině našim lidem. Řada z nich přitom využívá sluneční světlo, které pro nás má silný kulturní význam,“ říká žena, která poskytuje Navahům solární energii a dodává, že žijí v oblasti, kde je 300 dní v roce slunečního svitu, takže se jedná o ideální místo pro solární energetická řešení.

Společnost Native Renewables přitom dělá mnohem více než je montáž solárních elektráren. Současně poskytuje zaměstnání lidem z kmene Navahů, pořádá vzdělávací workshopy, kde ukazuje výhody obnovitelné energetiky, propaguje ekonomickou nezávislost a snaží se podporovat domorodé obyvatele. Podle zakladatelky společnosti přispěje elektrifikace také k rozvoji podnikání, inovací a vzájemné solidarity v komunitě.

“Solární technologie může být součástí naší suverenity a sebeurčení. Rodiny mohou spravovat vlastní elektřinu, která nepochází od žádného regulátora nebo externího poskytovatele. Každá usedlost tak může generovat vlastní elektřinu a žít přitom v souladu s hodnotami původních obyvatel,“ dodává Johns. Přestože je Native Renewables stále v rozvojové fázi projektu, již se jeho zakladatelkám podařilo úspěšně poskytnout přístup k elektrické síti a zlepšit ekonomickou stabilitu několika rodin.

Klimatická změna se projevuje i na území Navahů

“Podařilo se nám dodat energií již do čtyř domácností. Pro lidi žijící ve venkovských oblastech je to obrovské zlepšení. Náš produkt navíc nešetří pouze peníze, ale přináší také radost a pohodlí,“ uvedla zakladatelka Native Renewables. Solární energie však není pouze vhodným řešením pro původní obyvatele žijící v odlehlých oblastech, ale reflektuje také aktuální environmentální problémy a dopady klimatické změny, které se projevují i na území národa Navahů. Podle Johns mají místní řeky méně vody, jezera na západě země kvůli suchu vysychají a kůrovec v důsledku vysokých teplot ničí rozsáhlá území borovic.

Přesto budou podle zakladatelky projektu jeho největším úskalím investice. Mnoho z domorodých rodin, které žijí bez elektřiny, žije pod hranicí chudoby a pro pořízení solárního systému budou potřebovat dotace. Proto Native Renewables nyní hledá investory, kteří by pomohli koupit základní vybavení pro instalaci několik stovek systémů ročně, aby mohli plně elektrifikovat národ Navahů a možnosti udržitelného a komunitního rozvoje celému světu.

Zdroje: Global Citizen, Public Power

Foto: Sandia Labs