Kristýna Vobecká | 11. 7. 2020

Znečištění ovzduší souvisí úzce s rizikovými těhotenstvími

Ženy, které jsou vystavené během těhotenství vysokým teplotám nebo znečištěnému ovzduší mají větší pravděpodobnost předčasného porodu nedonošeného nebo mrtvého dítěte. Tvrdí to nová americká studie, která zkoumala 32 milionů narozených dětí v USA a upozorňuje, že tomuto riziku jsou mnohem více vystaveny Afroameričanky a jejich děti.

Meta studie amerických vědců představuje dosud nejrozsáhlejší důkazy o tom, jaký má změna klimatu vliv na těhotenství a novorozené děti. Vědci zkoumali 57 studií vydaných od roku 2007, které zjišťovaly vztah mezi znečištěním ovzduším, vlnami veder a dětmi narozenými s fyzickými obtížemi v USA. Zjistili tak nejen, že úmrtí a různá fyzická postižení novorozenců zřejmě porostou s tím, jak se budou dopady klimatické změny zhoršovat, ale také že menšiny jsou znečištěním a rizikovými těhotenstvími ohroženy nepoměrně více. Menšiny žijí ve Spojených státech pravděpodobněji v teplejších oblastech, kde se projevuje fenomén tepelného ostrova, ale také častěji bydlí v blízkosti původců znečištění, tedy u elektráren nebo v industriálních oblastech.

“Již víme, že afroameričanky jsou na tom z hlediska porodních statistik hůře. Vystavením těmto negativním vlivům se to však ještě zhoršuje,“ řekla pro The New York Times doktorka Rupa Basu, která vede klimaticko-epidemiologickou sekci na Úřadě pro posuzování rizik životního prostředí a zdraví v Kalifornii.

Vedro zvyšuje riziko předčasného porodu

Vyšší teploty a vlny veder, které jsou jedním z projevů klimatické změny, jsou podle studie spojeny s předčasnými porody. Podle čtyř zkoumaných studií roste riziko předčasného porodu při vysoké venkovní teplotě z 8,6 na 21 %. S rostoucí teplotou se však zvyšuje také počet dětí narozených s nižší porodní váhou.

Růst teplot během posledního týdne před porodem však zvyšuje také riziko porodu mrtvého dítěte. Každý jeden stupeň Celsia znamená o 6 % vyšší možnost narození mrtvého dítěte. Tímto se zabývaly dvě zahrnuté studie, které v měsících od května do září zkoumaly počet mrtvých novorozenců a zjistili rasové rozdíly v počtu úmrtí novorozenců při porodu.

Studie také zkoumá vliv dvou hlavních znečišťovatelů ovzduší na těhotenství, a to smogu a prachových částic PM 2,5. Výskyt obou typů tohoto znečištění je podle autorů studie čím dál častější. Za nejrizikovější skupinu jsou potom v tomto případě považovány matky s astmatem, u kterých je riziko předčasného porodu dříve než ve 28. týdnu těhotenství v případě vystavení vysoké úrovni znečištění ovzduší o 52 % vyšší.

Black moms matters

Většina zkoumaných studií poukazujících na propojení mezi znečištěním ovzduší, předčasným porodem a nízkou porodní váhou, rovněž prokazuje, že jsou tato rizika vyšší pro černošské matky. “Na černých matkách záleží. Je opravdu načase začít věnovat pozornost skupinám obyvatel, které jsou skutečně zranitelné,“ říká Bruce Bekkar původní profesí gynekolog, jeden z autorů studie a člen výboru kampaně Climate Action v San Diegu. Riziko narození dítěte s nízkou porodní váhou je přitom u afroamerických matek 2,4 krát vyšší než v případě bělošských žen. Jiná studie z minulého roku zase dokázala, že riziko narození mrtvého dítěte je pro černošskou matku dvojnásobné než pro bílou matku, a to přitom platí v řadě bohatých států.

Afroamerické ženy podle doktorky Basu častěji žijí v blízkosti elektráren nebo jiných zdrojů znečištění a méně častěji také vlastní nebo používají klimatizaci z důvodu finančních úspor na účtech za energie. Často také žijí v místech, kde je nedostatek zeleně, která pomáhá snižovat teplotu ovzduší. Mimoto mají také černošské ženy horší dostupnost zdravotní péče a menšiny pravděpodobně dostávají obecně horší úroveň léčby než bílá většina. „Ženě jiné barvy pleti zřejmě nebude poskytováno tolik péče, jako bílé ženě,“ říká Basu.

Podle organizátorky akční skupiny Moms Clean Air Force v Houstonu je studie důkazem, že federální vláda musí zpřísnit předpisy na ochranu ovzduší. „Tohle je chvíle pro zúčtování s rasovou nespravedlností a zdravotními nerovnostmi. Nedělat nic se znečištěným ovzduším, které má očividně velký vliv na černé Američany, je rasismus v akci,“ uvedla v emailu pro The New York Times.

Zdroje: studie, The New York Times

FOTO: Eye for Ebony