Martin Prax | 3. 7. 2020

Největší obchod se zelenou energií v Austrálii: Město Sydney má 100% obnovitelné dodávky energie

Město Sydney je jednou z centrálních čtvrtí Sydney a domovem zhruba čtvrt milionů lidí. Začátkem července se rozběhla dosud největší smlouva o nákupu zelené elektřiny v Austrálii.

Dodávky ze solárních a větrných farem umístěných v Novém Jižním Walesu pomohou snížit emise o 20 tisíc tun oxidu uhličitého a Město Sydney ušetří ročně 500 milionů australských dolarů na výdajích za energie. Čtvrť nakupuje elektřinu pro provoz pouličního osvětlení, bazénů, radniční budov nebo historické radnice v Sydney. Smlouvy zajistí, že město nakoupí ekvivalent spotřeby roční ve všech budovách a provozech spravovaných právě Městem Sydney. Tím pomáhá vzniku nových projektů obnovitelných zdrojů i lokálním komunitám.

"Tento průlomový nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši 60 milionů australských dolarů ušetří veřejné výdaje a podpoří místní pracovní příležitosti ve větrných a solárních farmách v Glen Innes, Wagga Wagga a Shoalhaven," uvedla k podpisu smlouvy o nákupu zelené elektřiny starostka Města Sydney Clover Moore.

Podle starostky Moore jsou města zodpovědná až za 70 % emisí skleníkových plynů a je na nich, aby přijala účinná opatření v oblasti ochrany klimatu. “Jsme uprostřed klimatické nouze. Pokud máme snížit emise a zajistit rozvoj obnovitelné energetiky, je třeba, aby jednotlivé části veřejné správy urychlily přechod na zelenou energii,” dodává k důvodům pro rozhodnutí města. Nákup zelené energie je součástí závazku Města Sydney snížit své emise o 70 % do roku 2030. Díky rozvoji obnovitelných zdrojů se podaří cíl naplnit o šest let dříve.

Tři čtvrtiny dodávek elektřiny zajistí větrné farmy, zbylou čtvrtinu pak fotovoltaika. Mezi solárními elektrárnami je i komunitní projekt Repower Shoalhaven o výkonu 3 megawatty. Impulsem právě pro rozvoj komunitních projektů byl závazek Města Sydney nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů.

Vlastní čistá energie

Sydney nezůstává pouze u nákupu zelené elektřiny. Investuje také do svých projektů obnovitelných zdrojů. Před dvěma lety realizovalo napřiklad hybridní solární elektrárnu s 1600 fotovoltaickými panely s celkovým výkonem 450 kilowattů doplněnou o baterii Tesla, která dokáže uložit 500 kilowatthodin solární elektřiny. Další fotovoltaické elektrárny jsou na více než 30 městských kancelářských budovách, bazénu, knihovnách a komunitních centrech. Sydney tak šetří díky využití místní solární energie za nákup elektřiny ze sítě. Do roku 2021 chce přidat dalších více než 9 tisíc solárních panelů.

Víte, že díky střešní solární elektrárně můžete také v Česku šetřit své rodinné výdaje za elektřinu?

Nechybí však ani investice do energetické účinnosti. Město nechalo vyměnit stará pouliční světla a instalovalo téměř 10 tisíc moderních LED světel doplněných o solární panely. Úspora nákladů za energii pro veřejné osvětlení již činní téměř jeden milion australských dolarů.

Příklady táhnou

Ve stejný den, tedy 1. července 2020, oznámilo také další australské město Adelaide, že si také zajistilo nákup zelené energie. Nákup elektřiny od obchodníka s energií z obnovitelných zdrojů zajistí redukci emisí o 11 tisíc tun, což odpovídá úspoře znečištění, které by vypustilo 3,5 tisíce automobilů. Město také ušetří na výdajících za energii - ročně se částky na fakturách sníží asi o pětinu.

Obchodní s elektřinou z obnovitelných zdrojů bude pro Adelaide zajišťovat produkcí větrné farmy Clements Gap s výkonem 56,7 megawattů. Závazek města nakupovat zelenou energii však povede také ke vzniku nových projektů. Těmi budou dvě solární farmy, které mají být postaveny v Coonalpynu s kapacitou 4,95 megawattů a Streaky Bay s kapacitou 3 megawatty. Do sítě by měly být připojeny v roce 2020 a zajistí produkci zhruba ekvivalentu čtvrtiny spotřeby městských zařízení.

Česko na půli cesty k zelené energii

V Česku se o zodpovědný přístup ke klimatu a nákup zelené energie snaží například Praha. Loni pražské zastupitelstvo odhlasovalo závazek připravit Akční plán pro udržitelnou energii a klima. Mezi řešeními v oblasti snižování emisí má být vedle instalací vlastních obnovitelných zdrojů také nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů pro objekty v majetku Prahy.

Zelenou elektřinu nakupuje nově Masarykova univerzita. Letos poprvé ji pořídila na Českomoravské komoditní burze Kladno prostřednictvím certifikátů zaručujícím, že dodávky odpovídají množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Nákupem elektřiny také univerzita meziročně ušetří - více než devět milionů korun. „Masarykova univerzita se chce chovat odpovědně k životnímu prostředí, a proto nákup elektřiny podmínila povinností dodavatele dodat elektřinu se zárukou původu z obnovitelných zdrojů a zajistit doklad, který to prokazuje,“ uvedl pro portál muni.cz vedoucí provozního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity Tomáš Říha, který nákup elektřiny koordinoval.

Většímu rozvoji obnovitelných zdrojů v Česku by však pomohly kroky, které by usnadnily vznik nových projektů. “Zájemci o nákup zelené elektřiny by se tak nemusely spoléhat na nákup certifikátů, které mohou být často spojeny i se zahraničními projekty obnovitelných zdrojů, což logicky rozvoji moderní energetiky u nás doma napomáhá,” komentuje domácí situaci Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky.

Právě podle Svazu moderní energetiky by vzniku nových projektů obnovitelných zdrojů pomohlo uvolnění pravidel pro PPA projekty, tedy přímé smlouvy mezi výrobcem elektřiny - například provozovatelem solárního parku - a firmou či městem, které se zavážek o odběru po dobu například 20 let za pevně stanovenou cenu. PPA kontrakty se v posledních letech úspěšně rozvíjí ve Francii nebo Španělsku.

Zdroje: reneweconomy, muni.cz,

FOTO: Jason Wong