TZ IKEA (redakčně doplněno) | 30. 6. 2020

Doba po koronavirové pandemii je dobrou příležitostí pro urychlení ekologických snah

Koronavirus podle většiny Čechů nesmí ohrozit ochranu životního prostředí. Pandemie koronaviru nejen že ovlivnila životy lidí téměř po celém světě, ale výrazně zasáhla i ekonomiku. Ani v této ztížené situaci by vláda a soukromé společnosti neměly podle Čechů rezignovat na ochranu životního prostředí.

Z aktuálního průzkumu pro IKEA vyplynulo, že 61 % Čechů si dokonce myslí, že doba po koronavirové pandemii je dobrou příležitostí pro urychlení ekologických snah.

Podle 64 % dotázaných by zelené zotavování ekonomiky měla podporovat vláda a přes dvě třetiny (68 %) Čechů se shoduje na tom, že aktivní roli by měly hrát také soukromé společnosti. Průzkum pro IKEA vypracovala agentura STEM/MARK.

IKEA dlouhodobě patří mezi lídry udržitelného rozvoje. Hlásí se k Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal), která se se zabývá přechodem na udržitelnější a ekologičtější hospodářství. Jde o balíček opatření, který představila Evropská komise v prosinci 2019. Jeho cílem je snížení emisí, investice do výzkumu a inovací a ochrana životního prostředí. Dohoda si klade za cíl, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.

„Přestože Češi ekologické snahy spíše podporují, o Zelené dohodě pro Evropu příliš nevědí. Jen dvě pětiny o ní už někdy slyšelo a pouhých 5 % dokázalo říci, o čem přesně je. I proto ve společnosti usilujeme o zvýšení zájmu o tohle zásadní téma,“ vysvětluje Vladimír Víšek, manažer pro udržitelnost IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

IKEA považuje Zelenou dohodu jako příležitost pro dosažení svých vlastních ambiciózních cílů. Být klimaticky neutrální, tedy dosáhnout rovnováhy mezi emisemi skleníkových plynů a jejich pohlcováním, by chtěla být už do roku 2030. IKEA také podporuje začlenění klimatické neutrality do legislativy.

Na udržitelnost zaměří IKEA také své komunikační aktivity v následujících měsících. „Snažíme se inspirovat naše zákazníky a ukázat jim, že chovat se šetrněji k životnímu prostředí je jednoduché. Aktivně chceme také mluvit s vládou o tom, že podnikat udržitelně se vyplatí. Zároveň se sami neustále snažíme přicházet s novými řešeními. Chceme více podporovat například prodej nábytku z druhé ruky nebo se zaměřit na opravu a renovaci starého nábytku,“ uzavírá Vladimír Víšek.

Otočit krizi v příležitost se snaží rovněž iniciativa Změna k lepšímu, do které se IKEA aktivně zapojila. Iniciativa sdružuje podnikatele, vědce a aktivní občany, kteří se chtějí zasadit o zelený restart české ekonomiky. „Věříme ve spolupráci s ostatními, platforma má velký potenciál, jak posunout věci dopředu společně,“ říká Vladimír Víšek. Do Změny k lepšímu se zapojilo už přes 130 firem a organizací. Přání většiny Čechů a Češek, aby se do boje za udržitelnější Česko zapojil i soukromý sektor, se tak stává stále více reálným. Podporovatelé, kteří se připojují k manifestu Změny k lepšímu, přitom přibývají každý den. Z velký firem jde například o Heineken, Českou spořitelnu, ale také mešní a střední firmy, například developer bytových domů JRD, energetická skupina Amper nebo leader na trhu se střešními solárními elektrárnami S-Power.Postoj veřejnosti k Zelené dohodě
Změna k lepšímu / IKEA

Zdroj: TZ IKEA

FOTO: Sébastien Avenet