František Marčík (redakční titulky) | 26. 6. 2020

Sedlák od Milešovky zabojuje o senátorské křeslo. Zaměří se na řešení sucha nebo záchranu zemědělské půdy

Daniel Pitek, známý jako sedlák pod Milešovkou, kandiduje do Senátu ve volebním obvodu spojujícím Lounsko, Žatecko a Rakovnicko. Zaměří se na témata, jako jsou sucho, povodně, masivní rozpad lesů, neúroda klíčových plodin, zástavba zemědělské půdy, podpora regionálních výrobků a malých a středních živnostníků. Usilovat bude také o zápis Berounky na seznam Světového dědictví UNESCO.

Pitek vstupuje do voleb jako nezávislý kandidát za hnutí SENÁTOR 21 s podporou Pirátů, Zelených a Liberálně ekologické strany. Ve své kampani využije své zkušenosti s hospodařením na šesti stech hektarech v Českém středohoří. Přírodě blízkým způsobem a podle tradičních postupů předchozích generací založil a obnovil celkem sto třicet hektarů sadů starých odrůd. Součástí jeho hospodářství je také chov ovcí, krav a konů. Realizuje postupy na zadržování vody v krajině a zvyšování druhové rozmanitosti. Díky třem desítkám tůní, mozaikové seči, solitérním stromům a agrolesnickým postupům, které na svých pozemcích uplatňuje, se do krajiny vrací řada vzácných a chráněných druhů ptáků, rostlin, hmyzu i plazu.

Blíž přírodě

„Jako sedlák a lesník se každý den potýkám s dopady sucha a pozoruji, jak je krajina nefunkční. Česká republika čelí závažné krizi, která se bude stupňovat a která se nevyhne nikomu. A co hůř, na tuto situaci nejsme téměř vůbec připraveni. Abychom obstáli tváří v tvář čím dál intenzivnějším extrémním výkyvům počasí, je třeba připravit kvalitní a funkční zákony. Ty by měly občanům, starostům a firmám nabídnout spolehlivá a dostupná řešení a zároveň jim neklást překážky ve snaze se na měnící podmínky připravit,“ říká ke své kandidatuře do Senátu Pitek.

Pitek je pro své rozsáhlé zkušenosti a schopnost přesně pojmenovávat problémy českého zemědělství, lesnictví a životního prostředí vyhledávaným hostem mediálních pořadů. Jako hlasitý komentátor veřejného dění upozorňuje na závažnost probíhajících změn v přírodě a krajině a nedostatečný postup české vlády. Je propagátorem přírodě blízkého hospodaření, osvědčených opatření, jak zadržovat vodu v krajině a přizpůsobovat se rostoucím teplotám a přibývajícím extrémům počasí. Organizuje pravidelné osvětové a vzdělávací akce pro deti, vysokoškolské studenty i seniory.

Ve své kampani na Lounsku, Žatecku, Rakovnicku a Podbořansku se zaměří na nejpalčivější problémy tohoto regionu a nabídne konkrétní kroky, jak je řešit. Jmenovitě intenzivní sucho, které se podepisuje na nižší úrodě chmele a sladovnického ječmenu, zástavbu zemědělské půdy logistickými halami, ozdravení půdy, zádrž vody v krajině. Za důležité považuje snížit přílišnou byrokratickou a daňovou zátěž a podpořit malé a střední živnostníky, kteří se v období po koronavirové pandemii potýkají s ekonomickými problémy. Pro zvýšení kvality života v regionu je stěžejní dostupná zdravotní péče a pravidelná a navazující regionální doprava, která propojí kraje. Zároveň bude iniciovat zápis údolí Berounky na seznam památek Světového dědictví UNESCO.

Daniel Pitek
(autor Tomáš Princ)

Boj proti suchu mezi prioritami

„Sucho, přívalové deště, povodně a s nimi spojený špatný stav české půdy a krajiny jsou různými stranami téhož problému. Lounsko, Žatecko a Rakovnicko jsou regiony, v nichž o sobě dává sucho významně znát. Tradiční chmelařská a zemědělská oblast zaslouží v tomto směru obzvlášť velkou pozornost a péči. Naopak Křivoklátsko a krajina Oty Pavla kolem Berounky je kulturně cenná natolik, že mohou sloužit jako vzor pro další kouty republiky,” dodává Pitek k důvodům, jež ho vedly ke kandidatuře v obvodu Louny.

Jako předseda nadstranické parlamentní pracovní skupiny Voda+sucho se Pitek ve spolupráci s předními odborníky různých odvětví dva roky věnuje přípravě legislativních návrhů, které významně ovlivní stav české krajiny, lesů a půdy. Konkrétně novely vodního zákona, mysliveckého zákona, lesního zákona a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Pitek je také předsedou hodnotící komise Pestrá krajina, která každoročně oceňuje nejšetrnější statkáře z téměř osmi tisíc členů Asociace soukromého zemědělství ČR, členem republikové rady ASZ ČR a místopředsedou oblastní organizace ASZ ČR Litoměřicko. Je členem čestné rady Českého svazu ochránců přírody a zasedá v radách Agentury pro ochranu přírody a krajiny a Fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze. V roce 2016 obdržel ekologického „Českého lva“ cenu Josefa Vavrouška za svůj mimořádný přínos pro životní prostředí.

Zdroj: TZ Daniela Pitka

FOTO Daniel Pitek (autor Tomáš Princ)