Martin Prax | 25. 6. 2020

Od atomu přešel k energetickým úsporám. Energetické služby posílí nové vedení asociace

Asociace energetických služeb si zvolila nové vedení. Předsedou se stal Miroslav Marada (54). Zkušený energetický expert začal svou kariéru jako operátor na jaderné elektrárně Dukovany, již téměř čtvrt století se pohybuje v oblasti energetických úspor.

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) má od června novou pětičlennou Radu. Ta na svém prvním zasedání zvolila do funkce předsedy APES Miroslava Maradu, ředitele pro strategii a rozvoj společnosti ENESA a.s. z ČEZ ESCO. Klíčovými prioritami Rady bude nejen snaha o další rozvoj trhu s energetickými službami, ale také důraz na zachování vysoké úrovně kvality poskytovaných služeb a dodržování Evropského etického kodexu pro EPC a norem, které tento trh v ČR charakterizují.

Miroslav Marada začal v sektoru úspor energie působit od roku 2000 ve společnosti MVV Energie. Od roku 2005 pak působí ve společnosti ENESA, která patří mezi přední české firmy v oblasti energetických služeb. ENESA například stojí za vůbec největším projektem EPC (energetické úspory se zárukou) v Česku, který byl kdy realizován v rámci jednoho areálu. Šlo o renovaci budov Kongresového centra Praha. Díky pokrokovému řešení úspor energie zde nyní ročně spoří za energie, teplo, plyn a vodu téměř 26 milionů korun. Což podle vedení Kongresového centra Praha představuje asi 30 % ročních nákladů na energii.

"APES je respektovaná organizace. Její hlas má svoji váhu při jednáních o vytváření a formování prostředí příznivého pro další zvyšování energetické účinnosti v budovách a technologických provozech. Nová rada bude proto klást na své členy ještě vyšší nároky v oblasti dodržování etických norem regulujících trh energetických služeb, jak je definuje zákon o hospodaření energií. Každá společnost, která je připravena tyto normy v zájmu dalšího rozvoje tohoto trhu dodržovat, bude v APES vítána," uvedl Miroslav Marada v komentáři při svém zvolení.

Na post místopředsedů APES byli zvoleni Martin Hvozda (MVV Energie CZ a. s) a Libor Prouza (LOYDGROUP s.r.o.). „Velice podstatná je kontinuita činnosti APES, protože před námi nyní stojí několik velmi důležitých úkolů, nejen již zmíněná standardizace, ale například i edukace. Budeme nadále pokračovat v organizaci vzdělávacích seminářů, ať už pro potenciální klienty, nebo i pro zástupce nových firem, které na trhu s EPC chtějí působit.“ doplňuje Martin Hvozda (MVV). Pětičlenný tým doplňují Jaroslav Maroušek (SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.) a Eduard Paulík (D-energy s.r.o.).

Ředitelem APES zůstává Radim Kohoutek, který představil priority organizace pro nacházející období: „Pro nastartování ekonomiky po koronavirové krizi budou klíčové finance a pracovní příležitosti. Oboje energeticky úsporné projekty nabízí. APES se také podílí na vzniku investiční platformy iniciované Evropskou investiční bankou a podporovanou Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Platforma by kromě výhodnějšího financování realizace energeticky úsporných projektů měla zjednodušit i proces přípravy projektů zvyšujících energetickou účinnost.“

Zdroj: apes.cz

FOTO: trentv11182