Martin Prax | 21. 6. 2020

Zelení varují před novými reaktory. Vidí v nich ekonomické riziko

Zelení ve spolupráci se senátním klubem Senátor 21 poukázali na značné množství rizik výstavby nových jaderných reaktorů. Podle spolupředsedy Zelených Michala Berga může nový reaktor v Dukovanech stát daňové poplatníky až 20 miliard ročně a to po dobu 30 let.

Zelení upozorňují, že náklady předpokládané vládou nemusí být tak nízké. S odkazem na zahraniční zkušenosti prodražování nových jaderných projektů se obávají, se celková investice do nového jadernéhé bloku může přehoupnout přes 260 miliard korun. Přitom reálné náklady mohou být ještě vyšší, neboť kalkulace nepracuje s cenou peněz, tedy úroků. Na tato rizika upozornili Zelení na tiskové konferenci v Senátu. „Energie vyrobená v budoucnu v Dukovanech bude dražší než jakákoliv jiná elektřina na trhu. Aby se stavba drahé elektrárny zaplatila, zajistí stát ČEZu garantovanou výkupní cenu vyrobené energie. Ta ale bude vyšší než je cena na trhu – a ten rozdíl bude potřeba vytáhnout z kapes nás všech,“ varoval spolupředseda Zelených Michal Berg.

Zelení také poukazují na fakt, že náklady na budování obnovitelných zdrojů průběžně klesají. Například nedováno publikovaná studie Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) poukázala, že cena solárních panelů klesla za uplynulých 10 let o více než 80 procent. „Na jedné straně máme dát stovky miliard do jádra, na druhé straně masivně klesají ceny energie z obnovitelných zdrojů. Dle studie univerzity ze Stanfordu, která analyzovala možnosti 139 zemí světa, včetně Česka, je reálné, aby potřeba energie v ČR v roce 2050 byla plně pokryta obnovitelnými zdroji,“ komentovala situaci Magdalena Davis, spolupředsedkyně Zelených.

Vláda se neshodne

Vláda Andreje Babiše začala během nouzového stavu připravovat nový zákon, který má umožnit dotace pro nové jaderné reaktory. Ten prošel poměrně nestandardním připomínkovým řízením, kdy se během velmi krátké lhůty mohly k záměru vyjádřit další ministertva. Před možnými negativními dopady varovaly Ministerstvo financí nebo Ministerstvo životního prostředí. “Ministerstva upozorňují, že nárůst cen dopadne zejména na nejchudší domácnosti nebo že riziko předražení celého projektu je v ČR téměř hraničící s jistotou,” uvedl spolupředseda Zelených Michal Berg. “Jedno z ministerstev dokonce velmi logicky upozorňuje na zavádějící tvrzení, že jaderná energetika má schopnost zajistit levné dodávky elektřiny. Pokud by tomu tak bylo, proč bychom museli vůbec zákon o její podpoře přijímat?” dodává.

Zásadní připomínky směřující k riziku předražení zaslalo ministerstvo financí a použilo při tom příklad britské jaderné elektrárny Hinkley Point C: “Investiční náklady byly v průběhu výstavby zvýšeny o cca 87 mld. Kč. Podobný případ nastal také ve slovenské elektrárně Mochovce, kde investiční náklady narostly dvojnásobně. ČR si musí být tohoto neblahého jevu vědoma a zohlednit rizika možného prodražení výstavby již v zákonné úpravě. Předložený zákon stanovuje realizační cenu velmi obecnou a vágní formou. Riziko opakování příkladů ze zahraničí je tak v ČR téměř hraničící s jistotou.”

Obdobně Ministerstvo životního prostředí předpokládá prodražení projektu: “Zásadním aspektem je taktéž to, že dle tohoto ustanovení stát plně přenáší ekonomické riziko výstavby jaderných bloků z investora na bedra občanů a podnikatelského sektoru, a to nehledě na možná (a předpokládaná) prodražení těchto projektů.”

Ministerstvo upozorňuje také na sociální dopady toho, že spotřebitelé budou doplácet rozdíl mezi tržní cenou elektrické energie a dražší energií z Dukovan:

“…rozdíl má být doplacen skrze regulovanou složky ceny elektřiny konečnými zákazníky. Jedná se tak o skryté regresivní zdanění, které zvýší ceny elektřiny konečným zákazníkům a dopadne relativně negativněji na příjmově slabé domácnosti, resp. domácnosti ohrožené energetickou chudobou. Jedná se v ČR o nezanedbatelný sociální dopad.”

Obdobné připomínky uplatnilo také Ministerstvo kultury nebo Úřad vlády, který upozorňuje také na nevýhodné konstrukce smluv, které by stát pro podporu energie z Dukovan uzavřel. “…není dána žádná záruka, že systém ve svém důsledku nezaloží nevypověditelné smlouvy na extrémně dlouhou dobu, které budou v případě rozdílu mezi cenou vyrobené elektřiny na trhu a garantovanou cenou financovány z peněz zákazníků…”

Petice proti rizikovému projektu

Zelení vyzvali veřejnost, aby se zapojila do debaty o nových reaktorech. Oznámili k tomu spuštění petice „Nechceme platit za Dukovany“ – www.nechcemeplatit.cz, která upozorňuje právě na finanční riziko výstavby nových jaderných zdrojů.Zdroj: tisková konference Zelených

FOTO: Zeleni.cz