Kristýna Vobecká | 19. 6. 2020

Za pandemii může naše chování k přírodě, tvrdí studie Světového fondu na ochranu zvířat

Celosvětové pandemie jsou výsledkem našeho destruktivního chování k přírodě. Vědci přitom volají po změně legislativy a obchodních praktik firem, které vedou k ničení životního prostředí a zvyšují riziko další nákazy, která by mohla přijít po koronaviru.

Narušený vztah lidí k přírodě vedl ke koronavirové pandemii a další pandemie budou následovat, pokud bude lidstvo ignorovat varovná znamení, tvrdí nová studie Světového fondu na ochranu přírody (WWF). Autoři studie vyzývají k aktivitě vlády, firmy a jednotlivce. Všichni by se měli podílet na tom, abychom předešli další pandemii nemoci přenášené zvířaty nebo přímo zoonotického původu. Znamená to, přestat obchodovat s vysoce rizikovými skupinami volně žijících zvířat a jejich konzumací, omezit odlesňování a rozmach konvenčního industrializovaného zemědělství.

Zdravější svět pro všechny

Nové choroby, které mají původ u přenosu virů ze zvířat na člověka, se podle WWF objevují stále častěji a pandemie viru COVID-19, která zasáhla celý svět, pouze potvrdila, jak jsou lidé a příroda velmi úzce propojeny. Jakýkoli negativní vliv lidského počínání na životní prostředí přitom zvyšuje riziko další budoucí pandemii. „Tím, že zasahujeme do přirozeného přírodního koloběhu a využíváme volně žijící živočišné druhy, riziko roste. V našem stále globalizovanějším světě je pravděpodobnost šíření nákazy a to, že se stane pandemií s vážnými důsledky na naše zdraví, ekonomiky a ekosystém, stále vyšší,“ píšou ve studii COVID-19: Naléhavá výzva k ochraně lidí a přírody její autoři a vyjmenovávají hlavní faktory ovlivňující šíření zoonotických chorob. Patří mezi ně změny ve využívání půdy, rozmach intenzifikovaného zemědělství a živočišné produkce a konzumace rizikových volně žijících živočichů.

WWF proto vyzývá vlády, firmy a jednotlivce k tomu, aby se podíleli na vytvoření zdravějšího světa pro lidi a naši planetu. „Přestože tyto nemoci nemůžeme předvídat a předcházet jim, můžeme zapracovat na uzdravení našeho vztahu s přírodou a snížení rizik budoucích pandemií.“

Za pandemií hledej živočicha v nouzi

“Za poslední roky jsme byli vystaveni řadě nemocí jako byla Zika, Aids, Sars, Ebola a všechny tyto nemoci pocházely ze zvířecích populací, které jsou pod tlakem environmentálních změn,“ napsali ve společném článku pro Guardian ředitelka pro biologickou rozmanitost v OSN Elizabeth Maruma Mrema, ředitelka pro životní prostředí a zdraví ve Světové zdravotnické organizaci Maria Neira a ředitel WWF Marco Lambertini.

Podle WWF až 70 % nových nemocí, které se u lidí od roku 1990 projevily, pochází od volně žijících zvířat. Během stejné doby bylo vyplněno 178 milionů hektarů lesa, což je přirovnatelné k sedminásobku rozlohy Velké Británie a dalších 10 milionů hektarů lesa je vykáceno každý rok ve prospěch zemědělského a jiného využití půdy. Většina zemědělsky využívané půdy je přitom určena pouze pro tři základní komodity, chov hovězího a pěstování sóji a palmy olejné. "Přeměna půdy k zemědělským účelům doposud způsobila 70 % ztrát ze světové biologické rozmanitosti a 50 % ztrát v lesním porostu na planetě,“ shrnuje zpráva WWF.

Řešení v podobě vládních opatření i omezení konzumace živočišných výrobků

V případě epidemie koronaviru se přitom podle autorů studie jedná o příklad našeho nebezpečně nevyváženého vztahu k přírodě. Rovněž se na něm ukazuje, jak naše destruktivní chování k přírodě ohrožuje naše vlastní zdraví, což je fakt, který ignorujeme již desítky let. „Je velmi znepokojivé, že ve chvíli, kdy nám koronavirová pandemii dala další důvod, abychom chránili naši přírodu, vidíme, že se v této oblasti vracíme zpět. Od povodí Mekongu, až po Amazonii a Madagaskar se množí zprávy o rostoucím pytláctví, nelegální těžbě dřeva a lesních požárech. A další země omezují financování projektů na ochranu přírody a odvracejí se od svých environmentálních plánů. To vše přitom přichází v době, kdy je potřebujeme nejvíce,“ uvádí autoři studie.

Report předkládá konkrétní řešení současné situace a vyzývá vlády k tomu, aby přišly se zákony, které povedou k omezení ničení přírody v důsledku potravinového zásobování a zavedly ekonomické balíčky, které během ekonomické krize pomohou zejména firmám, jež zavádějí ekologické inovace a podporují udržitelná obchodní řešení. Každý jednotlivec by se také měl zamyslet nad svým způsobem stravování a omezit zejména výrobky živočišného původu, jako je maso a mléčné produkty.

“Nemůžeme se podílet na zvyšování rizika další pandemie. Potřebujeme silné legislativní a obchodní dohody, které zastaví dovoz potravin, jež jsou výsledkem odlesňování a jejich producenti ignorují environmentální standardy v daných zemích. Vlády mají jedinečnou příležitost k tomu provést skutečné změny,“ uvedla ředitelka WWF ve Velké Británii pro Guardian.

Zdroje: WWF, Guardian, Independent

FOTO: Radek Kucharski