Kristýna Vobecká | 10. 6. 2020

První online prodejce se hlásí k cílům pro ochranu klimatu na základě vstupů vědců

Německý online prodejce módy Zalando se stane prvním e-shopem, který bude mít vlastní vědecky podložené cíle (SBTs) ke snížení produkce emisí. Rozhodnutí oblíbeného online prodejce módy, který funguje také v Česku, je součástí běžícího udržitelného programu.

Společnost Zalando se zavázala k tomu, že do roku 2025 sníží produkci emisí z vlastní činnosti o 80 % a uhlíkové emise z výroby vlastní řady oblečení o 40 %. Prodejce oblečení rovněž prohlásil, že do roku 2025 přesvědčí 90 % ze svých klíčových partnerů, aby také nastavili své vlastní klimatické cíle. “Schválení našich vědecky podložených cílů je důležitým mezníkem naší udržitelné strategie. Věříme totiž, že komerční úspěch v prodeji online módy je s udržitelností úzce provázaný,“ uvedla Kate Heiny, ředitelky pro udržitelnost v Zalando a dodala, že koronavirová pandemie ukázala, jak rychle a flexibilně může ekonomika reagovat, pokud je to nutné. Stejný přístup by potom podle zástupkyně Zalando měl být zvolen v případě, že jde o udržitelnost, protože nyní je správný čas pro jasnou udržitelnou strategii a ambiciózní cíle.

V Zalando dělají pro udržitelnost více

Iniciativa je součástí udržitelné strategie prodejce Zalando nazvané „Do More“, kterou společnost zveřejnila v říjnu minulého roku a prostřednictvím nových cílů plánuje prodejce snížit emise z vlastní činnosti přechodem na obnovitelné zdroje ve svých provozech a přejít na uhlíkově neutrální provoz ve svých skladech.  V rámci výroby vlastní módní řady bude Zalando snižovat emise důkladným výběrem materiálů. ”Velká část produkce emisí souvisí s výběrem materiálů, na což se teď budeme muset soustředit. V praxi tak určíme, zda používat více organické bavlny, recyklovaných materiálů nebo například polyesteru,“ doplnila ředitelka pro udržitelnost.  

Zalando již nyní prodává několik značek, které mají své vlastní vědecky podložené klimatické cíle a některé další podepsaly tzv. Módní chartu, kterou zaštituje OSN. Podpisem charty se značky zavazují ke snížení emisí o 30 % do roku 2030 a k hledání cesty pro dekarbonizaci právě na základě metodiky založené na vědecky podložených klimatických cílech. “Přestože se ještě všech 90 % partnerů nezavázalo k dosažení STBs, již nyní máme řadu partnerů, kteří se k tomu blíží a z rozhovorů, které spolu vedeme, mohu potvrdit, že tímto směrem se většina z nich hodlá ubírat,“ doplnila Heiny.  

Cíle vycházející z Pařížské klimatické dohody

Vědecky podložené klimatické cíle (STBs) jsou cíle vytyčené firmami k tomu, aby zredukovaly produkci skleníkových emisí v rámci své činnosti a předešly katastrofickým klimatickým jevům, jako jsou extrémní výkyvy počasí nebo přírodní katastrofy. Klimatické cíle podléhají definici vědecké ve chvíli, kdy jsou v souladu s cíli obsaženými v Pařížské klimatické dohodě z roku 2015, která určuje redukci emisí tak, aby došlo k udržení teploty pod hranicí 2 stupně Celsia ve srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a aby nárůst teploty nepřesáhl 1,5 stupně Celsia ve srovnání se stejným obdobím. “Z našeho pohledu je nejrelevantnějším způsobem k dosažení klimatické části naší udržitelné strategie návrat k Pařížské dohodě o udržení růstu globální průměrné teploty na 1,5 stupně Celsia,“ vysvětlila Heiny pro web Drapers. 

Zalando se svým závazkem pro snižování emisí na základě vědecky podložených cílů stal prvním online byznysem, který se k něčemu takovému zavázal. "Blahopřejeme Zalando k tomu, že se stalo první online platformou, která si určila vlastní klimatické cíle na základě vědecky podložených cílů naší iniciativy. Společnost Zalando si sladěním svých klimatických cílů s cílem 1,5 stupně Celsia a motivací obchodních partnerů k tomu, aby si určili své vlastní klimatické síle buduje obchodní model, který má lepší předpoklad k úspěchu v době přechodu na bezemisní ekonomiku,“ uvedl Alberto Carrillo Pineda, ředitel zodpovědný za vědecky podložené cíle v neziskové organizaci CDP.   Zdroje: Zalando, Drapers, Greenqueen,

FOTO: corporate.zalando.com