TZ ČEZ ESCO | 2. 6. 2020

Zelené investice pokračují i během COVID. V Anenském areálu Národního divadla se bude topit ekologičtěji

V prostorách Anenského areálu se rozjela významná rekonstrukce vytápění. Od října bude objekty zásobovat teplem nová kotelna, osazená účinnějším a ekologičtějším kotlem. V areálu sídlí například Archiv Národního divadla nebo soubory Baletu a Činohry, které tam mají rozsáhlé zázemí, včetně zkušeben. Kotelna zároveň slouží pro potřeby Divadla Na zábradlí nebo Střední průmyslové škole Betlémská. Emise oxidů dusíku budou díky novému kotli 4x nižší. Projekt v hodnotě 13,2 milionů korun bude mít na starost společnost ENESA, dcera ČEZ ESCO.

„Obdrželi jsme stavební povolení. Úpravy budou probíhat v době provozní odstávky, tak aby nová kotelna mohla začít fungovat před začátkem topné sezony,“ vysvětluje prof. MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla.

V rámci modernizace vytápění bude během léta odstraněno kompletní vybavení kotelny a strojovny. Místo něj ENESA nainstaluje nové technologie, včetně dvojkotle HOVAL o výkonu 1,8 MW.

„Stávající technické řešení jsme vylepšili vyšším využitím odpadního tepla ze spalin, které nyní ohřívá vzduch přiváděný k hořákům, snižuje teplotu zpětné topné vody do kotlů a díky tomu i spotřebu plynu,“ říká Milan Dorko, ředitel společnosti ENESA. 

Kotelna je centrální a slouží jako zdroj tepla pro vytápění několika okolních budov. V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajících zdrojů tepla v kotelně za nový plynový kondenzační dvojkotel, přesunutí stávající technologie a návrh nových směšovacích uzlů ve strojovně a k úpravě měření a regulace tlaku plynu pro kotelnu.

Po instalaci veškerého nového vybavení bude fasádě kotelny citlivě navrácen původní historický vzhled – dojde k vybourání stávající prosklené stěny, kompletní rekonstrukci dřevěných vrat, ozdobných mříží, oken a kovaných venkovních svítidel. Národní divadlo v rámci plánované rekonstrukce vrací objektům část jejich původní podoby zničené necitlivými zásahy v průběhu minulého století. 

Energetickým úsporám se Národní divadlo věnuje již od roku 2007. Ve svých objektech realizuje různé energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC, který díky spojení tradičních technických řešení s využitím obnovitelných zdrojů a inteligentního způsobu řízení budovy v centru Prahy umožnil snížit spotřebu plynu o polovinu a přinesl úspory energie v hodnotě přes 93,4 mil. korun

Plánovaný stav po rekonstrukci

Stávající kotle budou demontovány. V rámci tohoto projektu je navržen jeden nízko emisní kondenzační stacionární dvojitý ocelový kotel, skládající se ze dvou jednotlivých kotlů o výkonu 199-1854 kW (výkon uváděn při spádu topné vody 80/60°C). Na kotelnu o výkonu 1 854 kW se vztahuje ČSN 07 0703 z ledna 2005. Dle této normy je kotelna zařazena do II. kategorie. V místnosti na měření plnu, přístupné z venkovního prostoru, budou veškeré armatury demontovány, opět namontován bude pouze plynoměr s přepočítávačem. Ostatní armatury budou nové – HUP – kulový kohout, membránový uzávěr – EX s vazbou na indikátory úniku plynu a regulace tlaku plynu. 

Zdroj: TZ ČEZ ESCO

FOTO: ČEZ ESCO