Kristýna Vobecká | 19. 5. 2020

Pandemie koronaviru znásobila problém s jednorázovými plasty. Prosadí se lepší řešení?

Ještě loni to přitom vypadalo, že má problém s jednorázovými plasty dobrý konce. Státy i firmy byly rozhodnutí skoncovat s plastovými obaly na jedno použití. Pandemie korona viru nás vrátila zpět na začátek. O to klíčovější budou náhrady, které opět vyřadí plasty z ropy ze hry.

S řešením, na kterém pracuje dlouhodobě nizozemská společnost Avantium, stojí za projektem rostlinného plastu. Využívá pro jeho výrobu technologii YXY. Ta katalyticky přeměňuje cukry přírodního původu, nazývané také fruktóza, v širokou škálu chemikálií a plastů, jako je právě PEF. Díky tomu je PEF 100% přírodní, recyklovatelný a nabízí mnoho alternativních možností pro své využití ve srovnání k běžně používaným plastovým materiálům vyrobeným z ropy. PEF je ideální k recyklaci a znovupoužití, takže své místo najde také v systému cirkulární ekonomiky. Navíc je možné jej třídit a recyklovat v již existujících zařízeních určených pro recyklaci. 

Rozloží se rychleji než plasty z ropy

"PEF se v podmínkách průmyslového kompostování rozkládá mnohem rychleji než materiál PET," uvedla Caroline van Reedt Dortland, ředitelka pro komunikaci společnosti Avantium. Pro srovnání se materiál vyrobený z rostlin rozloží v čase 250-400 dní oproti 300-500 rokům, které potřebuje pro rozložení klasický plast vyrobený z ropy.

Podle Nafigate corporation, která vydala pro lepší orientaci v problematice bioplastů tzv. bioplastový slovník, je PEF charakterizován jako polyetylenfuranoát, což je polyester vyrobený z monoethylenglykolu (MEG) a z FDCA (2,5 furandikarboxylová kyselina, meziproduktová chemická látka vyrobená z 5-HMF). Může být alternativou k PET jako produkt ze 100 % pocházející z biomasy. PEF má také vylepšené produktové charakteristiky, jako je lepší konstrukční pevnost a bariérové vlastnosti, které umožní další použití lahví PEF.

Rostlinný plast je možné využít pro výrobu textilu, fólií a má velký potenciál stát se hlavním hráčem na poli obalových materiálů pro nápoje. V lahvích vyrobených z PEF je možné přechovávat vodu, ovocné džusy a alkoholické i nealkoholické nápoje všeho druhu. Avantium má již domluvenou spolupráci s výrobcem piva firmou Carlsberg na vytvoření nové pivní lahve, která bude zvenčí vytvořena z papírové lepenky a uvnitř potažena právě plastovým filmem z PEF. 

Ředitel společnosti Avantium Tom Van Aken pro The Guardian uvedl, že doufá ve zveřejnění velké investice do světově největší továrny na výrobu bioplastů v Nizozemsku do konce tohoto roku.  Projekt nové továrny zaznamenal zpoždění vzhledem ke koronavirovým karanténním opatřením, ale je na dobré cestě a souvisí také s domluvenými partnerství s výrobci zaměřenými na výrobu potravin a nápojů. 

Coca-Cola v lahvích z rostlinného plastu

Projekt podporuje například výrobce nápojů Coca-Cola a mléčných výrobků Danone. Obě firmy doufají, že jim do budoucna pomůže vyřešit otázku obalových materiálů pro jejich výrobky, které doposud způsobují environmentální škody a zejména Coca-Cola patří k firmám, které jsou označovány za největší znečišťovatele jednorázovými plasty na světě. „Náš plast je pro firmy velmi atraktivní, protože má udržitelné benefity, pro jeho výrobu nevyužíváme žádná fosilní paliva a je možné jej recyklovat. V přírodě se však také rozloží mnohem rychleji než normální plasty,“ uvedl ředitel společnosti Van Aken. 

Rostlinný plast PEF je podle výrobce Avantium rovněž natolik odolný, že dokáže uchovat nápoje s obsahem oxidu uhličitanu, což je třeba právě Coca-Cola a testy ukázaly, že tento druh plastu se rozloží během jednoho roku na kompostu. V přirozených venkovních podmínkách potom rozložení tohoto plastu trvá více let, ale pořád je to nesrovnatelně méně než v případě plastu vyrobeného z ropy. Podle Van Akena je však ideálním způsobem pro výroby z rostlinného plastu přímá recyklace. 

Momentálně je projekt stále ve fázi vývoje a ročně vyrobí společnost 5000 tun rostlinného plastu z cukru získaného z kukuřice, pšenice nebo řepy. Zástupci společnosti však doufají, že jejich produkce poroste s poptávkou po bio plastech. Mezitím také v Avantium plánují využívat pro výrobu rostlinný cukr získaný z biologického odpadu, čímž nedojde k ovlivnění globálního potravinového dodavatelského řetězce. 

Zdroje: Avantium, The Guardian, Ecowatch, Nafigate corporation

FOTO: Avantium.com