Hlavní město Portugalsko získalo cenu Evropské zelené město 2020, kterou od roku 2010 uděluje Evropská komise městům, jež jsou úspěšná v přeměně městského prostředí na zdravější a udržitelnější místo k životu. Heslem soutěže je „Zelená města vhodná pro život“.

„Více než dvě třetiny Evropanů žijí v dnešní době ve městech. V městských aglomeracích se tak soustředí velká část environmentálních výzev, se kterými se naše společnost potýká. Současně nám však přináší odhodlání a inovativní způsoby, jak tyto výzvy řešit. Cena pro Evropské zelené město se snaží tuto snahu podpořit a odměnit,“ uvádí oficiální web ocenění pro evropské zelené město. 

Příjemná a zdravá místa pro život

Prestižní ocenění předal zástupcům portugalského města evropský komisař pro životní prostředí, námořnictvo a rybolov Karmenu Vella na slavnostním ceremoniálu v nizozemském Nijmegenu, který ocenění za zelené město získal v roce 2018. “Mám radost z toho, že oceňujeme evropská zelená města již po jedenácté. Ve chvíli, kdy vstupujeme s oceněním do druhé dekády, je naše snaha důležitější více než kdy jindy. Globálně čelíme velkým environmentálním výzvám, klimatické změně, plastovému odpadu, nadprodukci a ztrátě diverzity, což jsou hlavní hrozby pro naše města i naši budoucnost,“ uvedl eurokomisař Vella k ocenění a dodal, že je povzbudivé vidět oceněná zelená města, která jdou příkladem svým přístupem k ochraně životního prostředí a ukazují, jak je možné přeměnit environmentální výzvy v příležitosti a udělat města zdravými a příjemnými místy, kde lidé mohou trávit čas, žít a pracovat. 

V minulém roce získalo ocenění zeleného evropského města norské Oslo a v předchozích ročnících byla za zelený přístup oceněna také slovinská Lublaň nebo německý Hamburg. 

Součástí ocenění portugalského hlavního města s půl milionem obyvatel je také peněžitá odměna ve výši 350 tisíc eur, která má podpořit další zelené aktivity pobřežního města. 

Udržitelná mobilita a městské zelené plochy 

Podle poroty započal Lisabon svou cestu k udržitelnosti ještě během ekonomické krize a může být proto inspirací pro mnoho dalších evropských měst v tom, jak je možné spojit udržitelnost a ekonomický růst. Porota ocenění složená z expertů ocenila přístup Lisabonu k udržitelnému využívání půdy, městské dopravy, zelenému rozvoji a eko inovacím a schopnost přizpůsobit se se klimatické změně. 

Lisabon byl prvním hlavním evropským městem, které podepsalo v roce 2016 Pakt starostů za klimatickou změnu a energetiku. Město pakt podepsalo poté, co se jeho zastupitelům podařilo snížit mezi lety 2002-14 produkci emisí o 50 %, omezit energetickou spotřebu o 23 % a spotřebu vody o 17 % od roku 2007 do roku 2013. 

Portugalské hlavní město má také jasný plán udržitelné městské mobility. Omezuje používání aut, a naopak podporuje cyklistiku, veřejnou dopravu a pěší chůzi. V roce 2017 zahájil Lisabon systém sdílení elektrických kol s cílem podpořit cyklistickou dopravu v kopcovitých částech města. V portugalském hlavním městě najdeme také největší síť nabíjecích stanic pro elektroauta s 516 stanicemi a 39 % z městského vozového parku tvoří elektroauta. Ve vzdálenosti do 300 metrů od zastávky veřejné dopravy žije 93.3 % obyvatel Lisabonu.

V Lisabonu úspěšné chrání své přírodní plochy, které slouží jako místa k rekreaci jeho obyvatel. Příkladem je park Monsanto, který získal Certifikát za udržitelné lesní hospodářství. Město také dbá na udržitelné využívání půdy s důrazem na zelenou infrastrukturu a propojení veřejného prostoru se zelenými plochami. Snaží se tak snižovat dopady klimatické změny jako je sucho, extrémní horka a přívalové deště.  Pro představu 76 % obyvatel Lisabonu má do vzdálenosti 300 metrů od svého obydlí dostupnou zelenou plochu. 

Zelené město roku 2020 je celkově příjemným místem pro život, kdy je městské plánování podřízeno fungování celku. To znamená, že je v každodenním provozu zohledněno vodní a odpadové hospodářství, mobilita a stejně tak vzdělávání a zaměstnanost. Zástupci města zapojují do fungování Lisabonu a plánování inovací zástupce občanů, firem, univerzit i mezinárodních programů tak, aby vše probíhalo k vzájemné spokojenosti. 

Zdroje: Ec.europe.eu, Ec.europe.eu

FOTO: Pixabay

Článek vznikl za podpory Aliance pro energetickou soběstačnost a European Climate Initiative EUKI.