Martin Prax | 29. 2. 2020

Pro ekologické projekty, které přináší řešení změny klimatu, je tu nová Climate challenge

Řešíte příčiny či dopady klimatické změny? Věnujete se environmentálnímu tématu či oblasti cirkulární ekonomiky? Pak vám může pomoci akcelerační program pro ekologické projekty v Česku a na Slovensku. Hlásit se můžete až do 6. 3. 2020. Přínosy klimatické výzvy představuje koordinátorka projektu Lenka Krákorová.

Co je smyslem Climate challenge akceleračního programu a proč jste si vybrali právě zaměření na oblast udržitelného rozvoje?

 Akcelerační program Impact Hub Climate Challenge je určený ekologickým projektům, které se jakýmkoliv smysluplným způsobem snaží reagovat na jevy plynoucí z klimatických změn, nebo které mají obecně pozitivní dopad na životní prostředí. Prostřednictvím osvědčených metod a nástrojů podpory pomáháme organizacím nastavit jejich aktivity dlouhodobě udržitelně a znásobit dopad jejich činnosti. Téma klimatické změny, její vliv na planetu i lidstvo, je podle nás to nejzásadnější, kterému je potřeba věnovat pozornost.

Co mohou projekty, které se přihlásí do výzvy získat?

Ve zkratce - prohloubení know-how, získání zkušeností a dovedností, které dosud neměly, a také důležité kontakty. Díky akceleraci dosáhnou projekty svých cílů rychleji, s menším množstvím chyb a efektivněji. 

Projekty totiž propojujeme se zkušenými mentory, kteří jim pomohou s nastavením cílů a samozřejmě s jejich dosažením. V jarní fázi akcelerace se týmy zúčastní několika odborných workshopů a specifická témata mohou konzultovat s experty, kterých máme v naší síti k dispozici přes 200. 

V podzimní části se chceme ještě více zaměřit na podporu a rozvoj leaderů organizace, protože věříme, že úspěch projektu se do značné míry odvíjí právě od jejich schopností. 

 

Jaké projekty se snažíte oslovit? Máte například nějaká kritéria, která by měl projekt splňovat, aby se mohl dostat do užšího výběru?

Letos máme díky partnerství se společnostmi Veolia, Coca Cola Foundation a Nestlé možnost podpořit projekty nejen z ČR, ale také ze Slovenské republiky. 

Klíčový je především prokazatelný pozitivní dopad projektu na životní prostředí. Dalšími kritérii je pak fáze, ve které se projekt nachází - v programu rádi uvítáme projekty, které již nějakou dobu fungují, mají své zákazníky či uživatele služby. Posledním podstatným kritériem je tým. Ze zkušenosti víme, že šanci na úspěšné absolvování akcelerace mají týmy alespoň o třech lidech, kdy minimálně jeden z nich se aktivitě věnuje naplno.

Naopak vůbec nehraje roli např. status projektu - může se jednat o neziskovku, startup či třeba univerzitní projekt.

V únoru proběhlo finále prvního ročníku klimatického akcelerátoru. Vítěze známe, stal se jím projekt zaměřený na ochranu včel Forsage. Budete dál pracovat s finalisty nebo spolupráce končí právě vyhlášením vítěze?

Formálně spolupráce končí s ukončením akcelerace, praxe ale často bývá jiná :). Všechny projekty mají možnost stát se součástí našeho Alumni Clubu, který členům umožňuje další setkávání a vzdělávání. S alumni z našich akceleračních programů se také potkáváme na různých akcích či konferencích, rádi je doporučujeme dál, a pokud se u nás objeví příležitosti, které by pro ně mohly být zajímavé, proaktivně je o nich informujeme.

Máte zpětné vazby od šestice projektů, se kterými jste v rámci Climate challenge pracovali? Můžete vyhodnotit, kam se měsíce konzultací posunuly?

S projekty jsme vždy kontaktu po celou dobu akcelerace, průběžně vyhodnocujeme, jak se jim daří. Posun je závislý na individuálním nastavení cílů, v tomto ročníku musím ocenit celou šestici v tom, jakou energii do své práce vložili. Jeden z projektů např. během akcelerace zcela přehodnotil business model a cílovou skupinu, jiný se musel vrátit k internímu fungování, přenastavit procesy, kompetence a zodpovědnosti v organizaci. Další z projekty se intenzivně věnovaly cenotvorbě, marketingu nebo jednáním s investory.

Týmům, který se akcelerátoru účastní, nabízíte možnost konzultací s téměř 200 experty. O jaký typ poradenství je největší zájem? Jaké osobnosti mezi mentory a konzultanty máte?

Obecně se dá říci, že mezi nejčastěji poptávané patří konzultace z oblastí marketingu, cenotvorby a sales, právní a účetní poradenství. Jsme rádi, že mezi experty máme takové odborníky jako jsou třeba Zuzana Stosic Prediger právě na sales a cenotvorbu, Lucie Paulusová (marketing), Martin Tyšer (účetnictví), Lukáš Konečný (příprava na investice) nebo Karel Pařízek se svou znalostí Google nástrojů. Výhodou naší sítě mentorů a expertů také je, že umíme projektům nabídnout propojení i s mimopražskými profesionály, případně spolupráci na dálku.

Snaží se sám Impact Hub o klimaticky odpovědné chování? Co v tom například podnikáte? Obohatil vás případně některý z projektů, který se účastnil klimatického akcelerátoru?

Ano, u sebe jsme začali. Změřili jsme vlastní uhlíkovou stopu, a právě s jedním akcelerovaným projektem jsme spolupracovali na interním auditu a návrhu opatřeních, jejichž implementace vedla k získání certifikace zero waste provozu. Přešli jsme na obnovitelné zdroje elektřiny a na vegetariánský catering na našich vlastních akcích, s cílem do budoucna nabízet čistě veganský. Naší snahou je být uhlíkově neutrální, proto nyní zkoumáme možnosti offsetu zbytkové uhlíkové stopy, kterou neumíme zatím dál snížit.

Tak co, máte dobrý nápad, který potřebuje posunout? Neváhejte a přihlaste se na https://climatechallenge.impacthub.cz/. Uzávěrka projektů je již 6. března 2020!

FOTO: ImpactHub