Martin Prax | 25. 2. 2020

Nejstarší jadernou elektrárnu ve Francii nahradí solární panely

V únoru začal proces postupné likvidace nejstarší jaderné elektrárny ve Francii. Atomové zařízení ve Fessenheimu sloužilo celých 43 let. V regionu vyrostou postupně solární elektrárny, jako náhrada energetických zdrojů .

Francouzská energetika projde během příštích desetiletí postupnou proměnu. Páteří nadále zůstanou jaderné reaktory, ale již nebudou tak dominovat. Jejich podíl na produkci elektřiny klesne na 50 %. Do roku 2035 bude odstaveno 14 reaktorů.

Nejstarší jaderné elektrárna měla skončit již před čtyřmi lety. Postupně se u ní projevovaly neduhy stárnutí: zejména mikrotrhliny na víku jaderné nádoby. Nyní se bude až 20 let demontovat.

Odstavení jaderné elektrárny Fessenheim se francouzské energetiky nijak nedotkne. Francouzský expert na jadernou energetiku Mycle Schneider upozornil, že reaktory v této jaderné elektrárně nepatřily k nejefektivnějším. Během celého životního cyklu měly faktor využití pod 66 %. Navíc Francie má velkou nadměrnou instalovanou kapacitu ve svých elektrárnách, to zemi umožnilo v roce 2019 exportovat 56 terawatthodin elektřiny.

“Jde o první krok ve francouzské energetice, s cílem postupně vyvážit podíly jaderné a obnovitelné energie. Současně budeme pokračovat ve snižování emisí skleníkových plynů uzavřením uhelných elektráren do roku 2022," uvedla francouzská vláda ve své tiskové zprávě.

Místo štěpení jádra energie slunce

Na místo jaderné elektrárny budou do sítě v původní lokalitě připojeny solární elektrárny o celkovém výkonu 300 megawattů. Prvních 60 megawattů bylo vysoutěženo loni v září. Zájemci o stavbu fotovoltaických parků mohli podat nabídky. Vyhrálo 12 projektů a zájem značně převýšil nabízený objem: součet všech nabízených projektů dosáhl objemu 200 megawattů.

Vítězné projekty z prvního kole získaly průměrnou výkupní cenu 66,05 euro za megawatthodinu. To je zhruba na polovině nákladů elektřiny z nových jaderných reaktorů.

Francouzské generální ředitelství pro energii a klima předpokládá, že kapacita 200 megawattů solárních projektů bude přidělena pro pozemní solární elektrárny od 500 kilowattů do 30 megawattů dalších 100 megawattů bude pro projekty na střechách. Speciální bonus ve výši 3 euro za megawatthodinu získávají nabídky, které mají alespoň částečné financování pomocí crowdfundingem.

Průmyslové plochy pro solární elektrárny

Součástí projektů, které vyrostou jako částečná náhrada jaderné elektrárny je napřiklad projekt 10 megawattové solární elektrárny, která vyroste na bývalé skládce. Dojde tak k revitalizaci průmyslově znečištěné plochy a projekt na výrobu čisté energie dodá do sítě elektřinu pro 13 400 lidí.

Za stavbou solární elektrárny stojí společnosti Voltalia, které je autorkou také další fotovoltaické elektrárny vznikající v jaderném regionu. Solární park Tresques se nachází v departementu Gard a je umístěný na bývalé průmyslové lokalitě pro zpracování stavebních materiálů. Jeho vznik iniciovala přímo stejnojmenná obec Tresques s cílem zbavit se průmyslové zátěže. Během několikaměsíční crowdfundingové kampaně získali autoři projektu 350 000 eur od 101 místních obyvatel.

Nástroje, které využívá Francie pro rozvoj solární energetiky by mohly inspirovat také Českou republiku. Bohužel Ministerstvo průmyslu vedené Karlem Havlíčkem nechce otevřít prostor pro výstavbu nových fotovoltaických parků pomocí tržní podpory - soutěží o výkupní ceny v aukcích. Česko, tak na rozdíl od Francie, přichází o řešení, která by mohla modernizovat naši energetiku. Odpovědnost za konzervativní přístup nese právě Hnutí ANO.

Zdroj: www.pv-magazine.com

Foto: Wikimedia Commons/ Florival fr 

Článek vznikl za podpory Aliance pro energetickou soběstačnost a European Climate Initiative EUKI.