Martin Prax | 8. 2. 2020

Domácí i firemní solární elektrárny se vyplatí. Hitem se stává spojení s bateriemi

Každá druhá malá solární elektrárna vznikla loni i s baterií. Počet projektů solárních instalací na střechách rodinných domů dosáhl počtu 2 905 s celkovým výkonem 12 megawattů. Mezi lídry českého trhu s instalacemi fotovoltaiky na rodinné domy patří společnosti S-Power a ČEZ. Jejich zástupci hodnotí vývoj na trhu za rok 2019 a očekávané od letoška.

Tisícovku solárních střech připojil S-Power

 Celá třetina z loni realizovaných projektů připadá právě na jedničku českého solárního trhu, firmu S-Power. “Ke konci roku 2019 jsme v rezidenčním sektoru instalovali 1051 střešních fotovoltaik a uzavřeli 1240 nových smluv, což v meziročním srovnání představuje zhruba 42% navýšení a znovu to potvrzuje naši pozici jedničky v České republice,” komentuje úspěch firmy Jaroslav Šuvarský, jednatel S-Power.

 Podrobnější pohled do statistiky realizovaných projektů pak ukazuje, že tři ze čtyř instalací dodal S-Power svým zákazníkům včetně bateriových systémů, které umožňují ukládat nespotřebovanou energii do akumulátoru. Zhruba 30 procent zákazníků pak ukládá přebytky tzv. do vody, tudíž solární elektřinou ohřívají užitkovou vodu či bazén.

 “Jednoznačně nejpopulárnější je u domácností sestava S-Power MIDIkombinující fotovoltaické panely, lithiové baterie a tzv. asymetrický střídač RCT, který díky schopnosti nasměrovat energii přesně tam, kde je zrovna potřeba, výrazně zvyšuje návratnost investice. Až polovinu investice lze navíc pokrýt dotací v rámci programu Nová zelená úsporám, takže zákazník ve výsledku zaplatí jen 170 – 185 tisíc korun,” dodává Jaroslav Šuvarský. Právě u takto nakonfigurované sestavy nehrozí, že by domácnost na pořízení fotovoltaické elektrárny prodělala kvůli českému specifiku měření po fázích.

 S-Power upozorňuje také na novou skupinu zájemců o solární elektrárny: lidé v předdůchodovém věku, kteří pořízení fotovoltaiky berou jako investici přináší jim do dalších let zajistí snížení nákladů.

Fotovoltaiky od ČEZ tvoří pětinu v celkovém objemu instalací za 2019.

 V solární energetice se dařilo také ČEZ. Prostřednictvím své dceřiné společnosti Tenaur nainstaloval 2,8 megawattů fotovoltaik. Nejvíce úspěchů slavil v Praze, kde vznikla až třetina z jeho projektů.

 „Tahounem zájmu o střešní fotovoltaické elektrárny jsou domácnosti bydlící v okolí hlavního města. Blízko Prahy rostou nové domy a je tu vysoká kupní síla obyvatel. Zájem je i v částech republiky, které se snaží zlepšit kvalitu ovzduší jako v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

 ČEZ Prodej se více zaměřuje na sofistikovanější systémy propojené s bateriovými úložišti nebo s tepelnými čerpadly vzduch-voda. Baterie mohou pokrýt jeden až dva dny běžné spotřeby a kombinace s tepelnými čerpadly umožňuje využít vyrobenou elektřinu nejen ke svícení a k pohonu spotřebičů, ale také k vytápění domácností. Tepelných čerpadel loni instalovala společnost 358.

 „Využíváme vlastního řídicího systému TENGEO, který umožňuje fotovoltaiku, baterii i čerpadlo jednoduše na dálku ovládat a monitorovat z mobilního telefonu. Navíc se pomocí TENGEO dají ovládat prakticky veškeré spotřebiče v domě nebo klidně i vrata od garáže,“ říká manažer pro čisté technologie ČEZ Prodej Jakub Rous. „Jedna aplikace stačí na všechno, není jich potřeba víc. Aplikace zajistí, že se dům skutečně chová jako celek.“

 Aplikace pracuje také s předpovědí počasí a automaticky snižuje energetickou náročnost. Prakticky to funguje tak, že v nočních hodinách dochází k porovnávání aktuální venkovní teploty s denní předpovědí. Pokud je efektivnější topit později, systém nechá vychladnout místnosti o nastavenou hodnotu, která se v komfortu obyvatel prakticky neprojeví, ale výrazně sníží objem spotřebované elektřiny.

 Fotovoltaika míří na solární střechy

 Loni se do rozvoje solární energetiky zapojily také firmy. “U firemních zákazníků roste poptávka zejména po menších instalacích do 20 kWp instalovaného výkonu. Těmto realizacím nahrává minimální administrativní zátěž a díky tomu i rychlost vyřízení. Firmy více investují do samotných fotovoltaik. Elektrárny bez baterií do velikosti 60 kWp se často vyplatí pořídit bez dotace (instalace je rychlá a firma tak sníží své náklady okamžitě). U větších elektráren se vyplatí počkat na vyřízení dotace a pořídit si i akumulaci (dotace totiž pokryje investici do baterií). V rámci programů OPPIK pak ale celý proces vyřizování dotace až po realizaci může trvat i dva roky,” hodnotí zkušenosti z firemného sektoru Jaroslav Šuvarský. 

Cenová atraktivita instalací solárních elektráren vede k tomu, že progresivní část developerů uvažuje o řešení pro samovýrobu energie v rámci nové výstavby. S-Power uvádí, že dlouhodobě spolupracuje například se společností BIDLI a nově pak s firmou Tepora Group. “Vedle všeobecného trendu, kdy obnovitelné zdroje jsou jednoduše „in“, je motivací developerů k jejich instalaci i zpřísnění požadavků na energetickou náročnost budov. Novostavby se tak bez nějaké formy obnovitelných zdrojů už prakticky neobejdou,” uvádí Jaroslav Šuvarský.

S nabídkami pro firmy je úspěšný také ČEZ. Loni realizoval osm projektů fotovoltaických elektáren na obchodních domech společnosti LIDL. Vyrobená zelená elektřina je určena pro vlastní spotřebu prodejen, kterou pokryje zhruba z 20 procent. „Společnost Lidl je dalším z významných firemních klientů, kteří mají zájem o vlastní ekologickou výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů. Jde o jednoznačný trend, který bude dále sílit. Firmy si uvědomují svou společenskou odpovědnost a tato řešení při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku požadují,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Článek vznikl za podpory Aliance pro energetickou soběstačnost a European Climate Initiative EUKI.