Nejchytřejší budovu učňáku budou mít v Praze. Renovaci zaplatí EU

Magistrát hl. m. Prahy se pustil do ojedinělé revitalizace odborného učiliště v pražských Hrdlořezech. Budova střední školy COPTH (Centrum odborné přípravy technickohospodářské), která dávno přestala plnit školské standardy, se promění v inteligentní a energeticky nulovou budovu. Modernizace, která vzniká za podpory evropských prostředků, je ojedinělým řešením nejen v ČR, ale i v Evropě a mohla by být jednou z cest ke vzkříšení českých odborných učilišť.

TZ

9. 1. 2020

Budova školy v Českobrodské ulici v Praze 9 z let 70. se navzdory opakovaným opravám dostala za hranu životnosti a její uvedení do provozuschopného stavu vyžadovalo komplexní řešení. Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatel školy tak přistoupil k celkové revitalizaci, jejímž cílem mělo být zároveň snížení energetické náročnosti budovy. Výsledný projekt však předčí veškerá očekávání.  

Díky Operačnímu programu Praha – pól růstu (OP PPR), který pomáhá čerpat finance z Evropských strukturálních a investičních fondů, byl původní plán překonán, a na místě staré brutalistické stavby vyroste inteligentní budova s nulovou energetickou bilancí. Zahájení rekonstrukce proběhlo v září letošního roku a dokončení je plánované na květen 2021. Celková cena stavby vyjde na cca 220 milionů Kč bez DPH, přičemž převážná většina bude hrazena právě z fondů EU. 

Vedení tohoto ojedinělého projektu připadlo společnosti ECOTEN, která se na energeticky šetrné budovy specializuje. Na finální podobě projektu se podílelo dalších více než 30 odborníků, včetně odborníků z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), a zhotovitelem stavby se stala společnost SUBTERRA. Výsledkem je budova oceněná historicky prvním Zlatým certifikátem SBToolCZ, která svým jedinečným řešením překračuje rámec České republiky a směle konkuruje několika málo projektům v evropském měřítku. 

„Historicky první Zlatý certifikát kvality SBToolCZ je ocenění mimořádné práce při přípravě projektu revitalizace, kdy byla oceněna zejména jeho komplexnost. Většina dotačních programů se zaměřuje na environmentální a ekonomicko-organizační aspekty, revitalizace COPTH však nezapomíná ani na aspekt sociálně-kulturní. V tom spočívá jedinečnost celého projektu, na který jsme velmi pyšní,“ vysvětluje Ing. Jiří Tencar, Ph.D., generální ředitel společnosti ECOTEN.

Inovativní koncepty a technologie na každém rohu 

Stavba bude po dokončení zařazena do kategorie A – mimořádně úsporné budovy. Dopomůže k tomu například způsob využití solární energie, tedy fotovoltaické systémy v kombinaci se systémy bateriovými, které zabezpečí dodávku elektrické energie v době, kdy nebude docházet k aktivní výrobě energie. Počítá se také s rekuperačním systémem vzduchotechniky nebo se systémem chlazení a vytápění objektu pomocí stropních konvektorů. 

Zajímavostí bude též prediktivní řízení celého energetického systému. Po celé budově budou rozmístěny detektory intenzity osvětlení nebo i detektory přítomnosti. Data z těchto senzorů budou přenášena do systému, který optimálně nastaví podmínky provozu dle daného rozvrhu nebo aktuálního využívání budovy měřením koncentrace VOC a CO2. Ohledně spotřebičů bude zaveden automatický systém s měřením spotřeb energií a vody, který půjde ovládat i dálkově. Samozřejmostí bude kvalitní a zároveň úsporné LED osvětlení, přičemž bude díky efektivnímu vnitřnímu uspořádání budovy zároveň maximálně využito přírodního světla.  

Za zmínku stojí též kvalitní zateplení obálky budovy, unikátní dřevěný plášť ENVILOP, který je výsledkem českého aplikovaného výzkumu, popínavá zeleň, která bude sloužit také jako prvek stínění, nebo zatravněná střecha. Další převratná řešení provozu školy s ohledem na životní prostředí se týkají způsobu využití vody. Tzv. šedá voda, tedy odpadní voda ze sprch, bude kumulována a následně zužitkována pro splachování WC. K údržbě zeleně v areálu školy bude využívána voda dešťová.  

Škola bude mj. vybavena moderními poplachovými a tísňovými systémy, vstupy do budovy i vjezdy do areálu budou řešeny přes elektronický systém a vnitřek zabezpečí videosystém. Chráněn bude i datový systém a dojde též k zavedení kartového systému, tedy student bude muset být přihlášen, aby mohl komunikovat se systémy školy. Moderně vybavené dílny a laboratoře poskytnou studentům optimální podmínky pro vzdělání, přičemž celá škola a její technologická řešení budou jednou velkou dílnou a zdrojem informací, kde studenti v praxi poznají, co a jak funguje. Jelikož je aktuálním tématem také ekologická doprava, v areálu školy budou instalovány stojany na kola, a to včetně dobíjecích stanic pro elektrokola a jeden elektromobil.  

První vlaštovka mezi moderními odbornými učilišti 

„Hlavní město Praha podporuje celou řadu projektů v oblasti školství. Věříme, že revitalizace COPTH a podobné projekty v budoucnu pomůžou dostat učňovské a střední odborné školství do popředí zájmu studentů i jejich rodičů,“ komentuje revitalizaci školy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní hlavního města Prahy pro oblast školství, sportu, volného času, vědy, inovací a podpory podnikání.