Položky za energii rostou a ukusují čím dál větší díl z měsíčních příjmů domácností. Přitom více než polovina obyvatel Česka žije v bytových domech. Proto i jejich majitelé, ať už jsou to obce, soukromí vlastníci, sdružení vlastníků jednotek či bytová družstva, hledají cesty, jak výhodněji zabezpečit dodávky energií, a snížit tak rostoucí náklady domácností. Ekonomicky dostupné spolehlivé technologie výroby elektřiny přímo na bytovém domě jsou výzvou pro všechny, kteří uvažují do budoucna. Kromě finančních úspor totiž přináší také nezávislost.

Využívat obnovitelné zdroje energie na rodinném domku už dnes není žádné sci-fi ani v  Česku, ročně přibude na rodinných domech přes tisícovku nových instalací. Většina lidí však žije v  bytových domech. Najít vhodná technologická řešení pro tuto skupinu je proto nyní trendem. Pojďme se podívat, jak si s  decentralizovaným řešením přinášejícím energetickou soběstačnost poradili na bytových domech v Německu či Švédsku.  

Spokojení nájemníci v rekonstruované bytovce 

Thomas Henne ze severoněmeckého Oldenburgu koupil před šesti lety starší cihlovou bytovku ze 60. let s 11 domácnostmi a několika kancelářemi a menšími provozovnami v  přízemí. Dům byl ukázkovým příkladem energeticky nehospodárné budovy – slabé izolace stěn, jednoduše zasklená okna, teplo unikající střechou i balkony. Není divu, že obyvatelé protopili přes 400 tisíc kWh ročně. Pan Henne se proto rozhodl dům zásadně renovovat. A  protože podniká v oblasti obnovitelných zdrojů, rozhodl se jít i dál a vybavil nemovitost technologiemi zajišťujícími maximální energetickou soběstačnost. 

Na střechu i část fasády opraveného a důkladně zatepleného domu nechal osadit fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 80 kWp, která umožňuje nájemníkům odebírat elektřinu pro chod svých domácností za garantovanou cenu výrazně nižší než je běžná cena na trhu. Potřebu tepla, zvláště v zimních měsících zajišťují 4 kaskádovitě zapojené mikrokogenerační jednotky na plyn vyrábějící elektřinu a teplo v poměru 1:5. V létě teplou vodu ohřívá tepelné čerpadlo poháněné elektřinou z fotovoltaické elektrárny s akumulační baterií. Spotřeba plynu tak po rekonstrukci klesla na čtvrtinu. Nájemníci jsou spokojení, protože utrácí méně za teplo a  elektřinu odebírají také za výrazně výhodnějších podmínek. 

Unikátní projekt oceněný německou odbornou veřejností v soutěži TGA-Award 2018 prakticky spojuje využití energie slunce i země, akumulaci, mikrokogeneraci i kvalitní energetickou renovaci bytového domu. Ukazuje tak směr, kterým se bude moderní energetika ubírat v příštím desetiletí. 

První energeticky soběstačný bytový dům

Podobnou cestou se vydala městská firma ABG ve Frankfurtu nad Mohanem. V roce 2015 postavila první energeticky aktivní bytový dům. Městský nájemní dům se 74 bytovými jednotkami dokáže za rok vyrobit více elektřiny, než jeho obyvatelé spotřebují. Vyrobená elektřina je ukládána mimo jiné i  do baterií elektromobilů, které parkují v přízemí budovy a obyvatelé je mohou v rámci systému carsharingu využívat. Elektřinu vyrobenou v domě primárně využívají obyvatelé ve svých bytech a platí za ni do určitého limitu formou paušálu přímo v nájemném. 

Solární elektřina pohání také tepelné čerpadlo, které zajišťuje vytápění a ohřev teplé vody pro všechny byty. ABG je největším komunálním bytovým družstvem v Německu. Spravuje, včetně svých dceřiných společností, celkem 50 tisíc bytů. Ve svých domech uplatňuje pasivní standard, který je podmínkou pro efektivní nakládání s energiemi. Její vlajková loď, aktivní bytový dům, stála 23 milionů EUR a  na střeše a fasádě má osazeno celkem 1330 fotovoltaických panelů. Obyvatelé domu mohou aktuální množství vyrobené i spotřebovávané elektřiny sledovat na dotykových displejích. 

Na švédském sídlišti zkouší ukládat elektřinu do vodíku 

O další krok dál se koncept energetické soběstačnosti bytových domů rozhodli dotáhnout skandinávští investoři. Komunální bytové družstvo ze švédského města Vargarda nedávno oznámilo, že společně s  konsorciem firem Better Energy a Nillson Energy vybuduje ve městě soubor šesti obytných domů se 172 byty, jehož veškerá spotřeba elektřiny a tepla bude plně zajištěna fotovoltaickými panely v místě samém. Přebytečná energie vyrobená za dlouhých skandinávských letních dní bude ukládána do podoby stlačeného vodíku, ze které bude naopak v  zimě převáděna zpět do formy využitelné k zajištění tepelné pohody a elektrické spotřeby obyvatel. 

Koncept byl úspěšně testován společností Nillson Energy ve spolupráci s  AT Solar v průběhu loňského května. První z plánovaných šesti budov bytového komplexu už je tedy aktuálně v provozu. Na její střeše najdeme solární elektrárnu s výkonem 109 kWp. Po dokončení celého komplexu bude instalovaný výkon místní elektrárny šestinásobný. Projekt využívající technologii dlouhodobého uskladnění solární energie z  období špičkových výkonů do vodíku tak otevírá další technické možnosti, jak realizovat energeticky soběstačný rezidenční komplex. Tentokrát v provedení ostrovního systému, tedy bez nezbytného propojení s veřejnou elektrickou sítí.