Tomáš Vondra | 1. 8. 2017

Čeští vědci vymysleli nátěr, který dokáže čistit vzduch

Unikátní český nátěr umí víc než jen požírat plísně a odstraňovat špínu z fasád domů. Nové výsledky ukázaly, že jeho využití může vést ke zdravějšímu životnímu prostředí.

Města znečišťujeme stále více – jsou plná prachu a špíny; hlavní vinu nese individuální automobilová doprava a pochopitelně také zplodiny z továren. Ale představte si svět, kde by veškerou špínu pohltily domy. Že je to sci-fi? Omyl – na této technologii pracují čeští vědci z firmy Advanced Materials-JTJ.

Jejich nátěr využívá toho, že má fotokatalyticky aktivní povrch, a dokáže díky svému vysokému oxidačnímu potenciálu bránit růstu plísní a řas na fasádách domů – a také rozkládat usazenou špínu. O těchto vlastnostech se vědělo už dříve, teď ale práce dvou českých vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR navíc dokázala, že nátěr umožňuje také snižovat koncentrace oxidů dusíku, které jsou zvlášť nebezpečnými polutanty.

V důsledku velmi husté silniční dopravy často dochází k překračování povolených denních limitů, což má neblahý vliv na lidské zdraví. Ročně umírá v Evropě na choroby způsobené znečištěným vzduchem na 600 tisíc obyvatel. „Odstraňování těchto polutantů ze znečištěného vzduchu je velmi obtížné, protože se jedná o velké objemy vzduchu, které je potřeba vyčistit. Není technicky možné ‚prohnat‘ miliardy metrů krychlových znečištěného městského vzduchu přes nějaké zařízení, v němž by byly molekuly polutantu odstraněny. Proto je nutno hledat nové cesty, kterými by bylo možno tento závažný problém vyřešit,“ říká Jiří Rathouský, který je rovněž vedoucím Centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií daného ústavu.

Jak víme, že to funguje?

Už v roce 2016 provedli odborníci pod vedením Jiřího Rathouského sérii unikátních měření schopnosti takové nátěrové vrstvy odstraňovat v dlouhodobém časovém období ze vzduchu oxidy dusíku NOx (NO a NO2). Testy simulovaly podmínky blízké reálné situaci v lokalitě Anděl na pražském Smíchově. Testovány byly nejenom nové vzorky, ale také materiál odebraný z dva roky staré testovací stěny vystavené povětrnostním vlivům a extrémní imisní zátěži.

Výsledky testů prokázaly, že tato nátěrová vrstva je schopna odstraňovat ze vzduchu velmi účinně oxidy dusíku. I po dvou letech, kdy byl nátěr vystaven náročným venkovním podmínkám, vykazuje stále stejnou účinnost jako nový. V poměrně drsných podmínkách pražského Smíchova, kde se koncentrace NOx pohybují na úrovni 40 µg/m³, dokáže 1 m² fasády natřené nátěrem odstraňovat minimálně 100 gramů NO2 ročně. To odpovídá úplnému vyčištění 2 500 000 m³ vzduchu od oxidů dusíku.

Tento materiál má rozhodně budoucnost, ostatně vloni na podzim byl českými vědci poprvé představen ve Spojených státech – s tím, že by zde dokonce mohl pomáhat čistit zdi Bílého domu.

Zdroj: tisková zpráva, vlastní, ČeskáTelevize.cz