Ocenění Volvo Environment Prize získal za rok 2019 profesor ekologie na Aljašské univerzitě Terry Chapin za svůj dlouholetý výzkum v oblasti vlivu lidské činnosti na životní prostředí a klimatickou změnu.

Emeritní profesor Aljašské univerzity Fairbanks strávil přes deset let výzkumem v terénu arktické a sibiřské tundry, kde zkoumal procesy, které mohou mít, jak už nyní víme, dramatické dopady na klima. Současně je také autorem konceptu Earth Stewardship, jehož cílem je zachovat a chránit přírodu kvůli lidem, nikoli chránit přírodu před lidmi. 

Ocenění Volvo Environment Prize je od roku 1990 každoročně udělováno osobnostem za výjimečné inovace a vědecké objevy v oblasti životního prostředí a od té doby se stalo jednou z nejuznávanějších cen za environmentální přínos ve vědecké oblasti. Cenu udělují zástupci nezávislé nadace, výběr kandidátů a jejich hodnocení obstarává vědecká komise a finálního kandidáta vybírá mezinárodní vědecká porota. Vítěz ceny získá mimo jiné finanční odměnu ve výši 140 tisíc eur. Předání ocenění probíhá standardně v listopadu ve švédském Stockholmu. 

Ekosystém je třeba zkoumat jako celek

Terry Chapin, celým jménem F. Stuart Chapin III, započal svou vědeckou kariéru jako instruktor biologie s mírovými sbory v kolumbijské Bogotě. Poté, co získal doktorát na Stanfordské univerzitě, nastoupil v roce 1973 na Aljašskou univerzitu Fairbanks. Svůj raný výzkum zaměřil na adaptaci rostlin v severských podmínkách. Vědecké zaměření však časem rozšířil, protože pochopil, že pokud chce porozumět jedné části ekosystému, musí mu porozumět jako celku. Zde začal svou práci vnímat z pohledu tzv. zemského správcovství (Earth Stewardship). 

“Earth stewardship utváří budoucnost vztahu člověka s přírodou, přičemž prospívá oběma,“ uvádí k předmětu svého výzkumu Chapin s důrazem, že tento přístup je v době globální změny velmi důležitý. „Tento koncept uznává, že je zde mnoho problémů, které můžeme řešit vytvářením udržitelné budoucnosti, v níž bude společnost schopna dále prosperovat“.  

Klimatická změna je na Aljašce dvakrát rychlejší

Chapin se ve svém výzkumu konkrétně zabývá dopady změn klimatu na aljašský ekosystém a venkovské komunity. Zkoumá způsoby, jak mohou komunity vlastními silami dlouhodobě zvyšovat udržitelnost ekosystému a lidského společenství v době zrychlených klimatických a sociálních změn. Výsledky svého výzkumu pomáhá lidem dělat informovanější rozhodnutí v oblasti dlouhodobé udržitelnosti. 

 „Klimatická změna probíhá na Aljašce a zbytku Arktidy dvakrát tak rychleji než ve zbytku světa. Aljaška je velmi citlivá na změnu teplot, a proto změnou klimatu nejvíce zasažena,“ uvedl k terénnímu výzkumu Chapin. K rapidním změnám klimatu na Aljašce už skutečně dochází. Výrazně se zvýšil počet požárů v aljašské divočině, které způsobuje vysoká teplota a suché povětrnostní podmínky. Ve svém výzkumu v Aljašské divočině vědec také spolupracoval s místními domorodými komunitami. „Domorodí lidé mají úžasnou tradici a historii ve svém vztahu k přírodě, protože ji potřebují pro své přežití. V západních společnostech však určitá etika a úcta k přírodě vymizela,“ říká vědec.

Vědec radí, jak jednat v době klimatické krize

V roce 2001 založil Chapin na Aljašské univerzitě nový absolventský program se zaměřením na odolnost a adaptaci, jehož cílem je vzdělávat budoucí vědce ve schopnosti interdisciplinárního přístupu k výzkumu globálních změn. V rámci programu Chapin pomáhá mladým vědcům s individuální přípravou na řešení globálních změn. 

"Obávám se, že současná nálada zmaru zbavuje lidi touhy jednat. Snažil jsem se proto najít způsob, jak mohou sami občané systematicky jednat, aby napravili vztah mezi člověkem a přírodou,“ uvedl k výukovému programu vědec. 

Mezi aktivity, které Chapin doporučuje, patří trávení více času venku, což by mohlo pomoci navázání vztahu mezi člověkem a přírodou a také uvědomění si, jak náš životní styl ovlivňuje život na planetě. Změnu může přinést také zavedení několika úprav v domácnosti a důležité je bavit se s přáteli, členy rodiny nebo sousedy o budoucnosti planety, případně se rovnou politicky zapojit. Své myšlenky v této oblasti a konkrétní doporučení shrnul Chapin do knihy s názvem „Grassroots Stewardship: Sustainability in Our Reach“, která vyjde na začátku roku 2020.

Zdroj: Environment-prize.com, Humansandnature.com, Environment-prize.com2