Martin Prax | 14. 12. 2019

Dešťovka by ušetřila hektolitry pitné vody, které končí v záchodech. Šetření brání byrokracie

Zachycením a využitím dešťové vody můžeme ušetřit hektolitry pitné vody. Jejímu využití však brání administrativní bariéry, nedostatečná ekonomická motivace i chybějící pravidla pro novostavby.

„Není jasné, co lze považovat za užitkovou vodou a pro jaké účely ji lze využít. Jedná se o dešťovou vodu nebo šedou vodu ze sprch a umyvadel. Tu lze po určitých hygienických úpravách používat na splachování záchodů, na závlahu nebo na praní,“ vysvětluje ředitel Šance pro budovy Petr Holub. Právě tato Aliance stavebních firem navrhuje, aby se do zákona o ochraně veřejného zdraví a příslušné vyhlášky dostala definici užitkové vody a parametry, které musí splňovat. Chce také stanovit účely, pro které může být využita. 

Vždy jde o peníze 

Projekty na úsporu energie nebo zvyšování kvality pracovního prostředí se ekonomicky vyplatí. U zavedení systému šetrného hospodaření s vodou však není úspora tak výrazná. Šetření vodou má však další benefity pro životní prostředí. Šance pro budovy proto navrhuje, aby byl odstraněn poplatek za odtok dešťové vody do kanalizace z obytných budov, který je v zákoně o vodovodech a kanalizacích. Současně by mohli vlastníci budov se systémy na využití dešťové a šedé vody platit menší stočné. 

Aliance také navrhuje podpořit investice do těchto řešení pro všechny typy budov. Programy lze financovat z národních prostředků (např. programu Nová Zelená úsporám pro obytné budovy) nebo evropských fondů (z OPŽP pro veřejné budovy, z budoucího programu OP Konkurenceschopnost pro podnikatelské budovy). 

V některých městech také existují místní podpůrné programy, které pomáhají financovat opatření na záchyt dešťové vody. Brno například v letošním roce vypsalo program program Nachytej dešťovku, který fungoval jako doplněk právě k příspěvkům od Státního fondu životního prostředí v rámci Dešťovky. Brno žadatelům o dotaci přispělo částkou ve výši 50 % příspěvku již poskytnutého Státním fondem životního prostředí a Brňané tak mohli získat až 75% podporu svého projektu. “Základním účelem programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů v Brně k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Jde např. o akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady či splachování WC,” uvedli zástupci Brna při spuštění programu letos na jaře.

Šance pro budovy pak doporučuje další nástroje, které lze zavést do budoucna. Jde například o zkrácení odpisové doby u podnikatelů, vč. developerů nebo zvýhodněnou sazbou daně z nemovitosti, pokud má budova systém šetrného hospodaření s vodou nebo zelenou střechu určitých parametrů. V rezidenčních i komerčních budovách jde na splachování 30 až 40 % vody. Toto množství je možné pomocí dešťové a šedé vody uspořit. 

Šetrnější nové budovy

Nová pravidla se mohou týkat také novostaveb. Zde Šance pro budovy navrhla, že by stavebníci měli mít v budoucnu povinnost dodržet hierarchii hospodaření s dešťovou vodou u novostaveb, případně větších renovací stávajících budov. “Primárně je třeba zajistit vsakování na povrchu, odpar či právě využití jako užitkové vody v budově. Až pokud se prokáže, že to nelze, může být povolen její regulovaný odtok z pozemku,” uvádí Šance pro budovy ve své pozici.