Za elektřinu můžete ušetřit a podpořit ochranu klimatu

Začátek nového roku bývá spojený s růstem ceny elektřiny. Česká technologická a energetická firma Nano Energies, která je prvním dodavatelem stoprocentně čisté elektřiny v Česku, se rozhodla jít proti proud: letos na rozdíl od většinového trendu na trhu nezvýší ceny Elektřiny Nazeleno. Tu již dnes odebírají tisícovky domácností a firem.

Nano Energies

8. 12. 2019

“Ceny pro odběratele naší stoprocentně čisté elektřiny jsme se od ledna nového roku rozhodli nezvýšit, protože chceme dát lidem možnost mít doma nebo ve firmě cenově dostupnou zelenou elektřinu,” popisuje CEO Nano Energies Stanislav Chvála a vysvětluje, že tento krok umožnila jednak výkupní strategie firmy, ale zejména dlouhodobé rozhodnutí Nano Energies změnit situaci pro všechny spotřebitele energií v Česku, kteří se chtějí aktivně a opravdově podílet na boji se suchem a dalšími změnami klimatu. 

Paradoxně tak elektřina z obnovitelných zdrojů bude v důsledku pro mnoho odběratelů levnější než tradiční proud z fosilních paliv. Mezi lidmi panuje o zelené elektřině mnoho nepravdivých mýtů. Jedním z nich je i představa o cenové nedostupnosti, kterou se Nano Energies nyní tímto krokem snaží odbourat. 

Nano Energies přitom dlouhodobě udržuje nejvyšší výkupní ceny obnovitelné elektřiny na domácím trhu. “Všech 528 našich malých dodavatelů známe a to, že je naše elektřina opravdu 100% zelená potvrzuje i každoroční ověření od PWC. Od výrobců vykupujeme za férové ceny a záměrně zelené elektřiny kvůli výkyvům počasí a dalším faktorům bereme více, než je potřeba, abychom mohli uspokojit potřeby všech zákazníků a nemuseli dělat kompromisy,” dodává Stanislav Chvála. 

Technologický průkopník  

Dalším letošním úspěchem Nano Energies bylo spuštění projektu Dflex, který běží ve spolupráci s ČEPS a za podpory grantové agentury TAČR. Podílí se na něm také experti na energetickou optimalizaci z pražského institutu CIIRC na ČVUT a Pražská energetika. Cílem je prozkoumat možnosti nového prvku na trhu s energií: agregátora flexibility. Tento koncept přichází s novým Energetickým balíčkem EU. V praxi pak může podobné řešení vést k zapojení nových hráčů do regulace energetického trhu. Své služby může nabídnout například mrazírna potravin, obecní bioplynová stanice z Kněžic nebo kancelářská budova v centru Prahy. 

Jde o řešení, které je vyzkoušeno již v Belgii, Francii nebo Německu. Tam mohou flexibilitu poskytovat i malé zdroje elektřiny nebo přímo zákazníci. V České republice tyto tzv. podpůrné služby zatím dodávají jen velké elektrárny. Postupně se ale budou odstavovat uhelné elektrárny a zároveň bude v soustavě přibývat obnovitelných zdrojů a tedy i volatility.  

„Agregátor flexibility je v Česku nový koncept, a proto je potřeba ho vymyslet a otestovat,“ vysvětluje CEO Nano Energies Stanislav Chvála a doplňuje: „Do pilotního testování se zapojí několik desítek uživatelů – velké budovy, průmyslové provozy, kogenerační jednotky atd. Společně s partnery chceme navrhnout, jak aktivně zapojit spotřebitele poskytující flexibilitu do provozu a řízení elektrizační soustavy a jak jejich produkci agregovat a řídit tak, aby pomáhala stabilizaci celého systému.“  

Nano Energies už v současnosti funguje jako agregátor flexibility na spotových trzích s elektřinou a do budoucna chce rozšířit svoje služby na poskytování flexibility i pro podpůrné služby.