Kristýna Vobecká | 3. 12. 2019

Posílání e-mailů ze slušnosti škodí planetě: děkujte si raději osobně

Není nutné odpovídat na všechny e-maily, i když vám to připadá jako slušnost. Každý takový děkovný a v podstatě zbytečný e-mail totiž zvyšuje vaši uhlíkovou stopu.

Nově zveřejněný výzkum největšího britského nezávislého poskytovatele energií OVO Energy ukázal, že pokud by každý dospělý Brit poslal o jeden e-mail denně méně, ušetřila by země 16 433 tun uhlíku ročně, což je ekvivalentní téměř 82 tisícům realizovaných letů z Londýna do Madridu nebo provozu více než 3 tisíc aut na dieselový pohon za rok.

Z výzkumu vyplynulo, že Britové pošlou přes 64 milionů zbytečných e-mailů každý den. Nejčastěji se jedná o e-maily ze slušnosti, které obsahují pouze několikaslovné fráze. Žebříček zbytečných e-mailů vedou ty s obsahem poděkování, dále přání hezkého víkendu, potvrzení přijetí, ocenění obsahu e-mailu, přání pěkného večera, přání dobrého zdraví a žebříček uzavírá spojení LOL. Používané také v českém kontextu k vyjádření značného pobavení. 

Dokážeme žít bez děkovných e-mailů

Britové si přitom nejsou ve většině vědomi toho, že zasílání e-mailů má vůbec nějakou uhlíkovou stopu. O její existenci neví 72 % z nich. „Přestože jsou e-maily v dnešním moderním světě důležitou formou komunikace, zdá se, že výsledná uhlíková stopa vždy nestojí za jejich zasílání. Téměř polovina Britů přitom přiznává, že posílá e-maily každý den svým kolegům či přátelům, kteří jsou přitom od nich ve vzdálenosti, kdy spolu mohou mluvit osobně,“ uvádí společnost OVO Energy ve zprávě k výsledkům výzkumu.  

Britský poskytovatel energií proto vzkazuje svým spoluobčanům v kampani Zamysli se předtím, než poděkuješ (Think Before You Thank), že posílání méně e-mailů sice nevyřeší klimatickou krizi, ale omezením zbytečné e-mailové komunikace můžou zjednodušit své životy stejně jako snížit svou uhlíkovou stopu. Protože jsou Britové známí svou slušností a omezení posílání děkovných e-mailů by pro ně mohlo být frustrující, autoři výzkumu šli ve svých otázkách ještě dál a zjistili, že 71 % příjemců e-mailů by nemělo problém s tím, že jim e-maily ze slušnosti nechodí, když ví, že je to ve prospěch životního prostředí a 87 % z nich by dokonce ocenila omezení e-mailové komunikace celkově ze stejného důvodu. 

Etiketa a Carbon Capper jsou dohromady

Z hlediska zásad slušného chování a etikety je tento přístup také akceptovatelný. „Zasílání děkovného nebo potvrzovacího e-mailu se vám může zdát jako zdvořilé, ale musíte také zvážit, zda někomu chcete zaplavovat e-mailovou schránku zbytečnou poštou. Pokud chcete kolegovi ze stejné kanceláře poděkovat, zvolte raději formu osobního poděkování před zasláním zbytečného e-mailu. Vyjádření vděčnosti osobně je smysluplnější a upozorňuje navíc také ostatní na dobře odvedenou práci osoby, které děkujete,“ uvedla pro OVO Energy Katherine Lewis, mluvčí britské společnosti zaměřené na etiketu Debrett.

Pro všechny, kteří berou vážně životní prostředí i slušnost v komunikaci, vyvinula společnost OVO Energy také rozšíření pro Google Chrome nazvané Carbon Capper, které uživatele Gmailu před odesláním e-mailu upozorní, zda si je jist, že takto krátký e-mail chce opravdu odeslat. Rozšíření rozeznává e-maily, které obsahují méně než čtyři slova a umí tak před odesláním e-mailu odesílatele upozornit na jeho stručnost a přimět ho zamyslet se nad tím, zda je vůbec nutné ho odesílat. 

Jaká je úroveň komunikace mezi českými příjemci a odesílateli e-mailů z hlediska uhlíkové stopy zatím žádná studie nezkoumala, lze však předpokládat, že přestože Češi nejsou známí svou slušností jako Britové, nejen ve velkých a nadnárodních společnostech jistě denně odejde mnoho zbytečných e-mailů, jejichž odeslání musí někdo zprostředkovat a energeticky pokrýt. Britská studie nám tak může poskytnout podnět k zamyšlení, zda neposíláme některé e-maily zbytečně a nebylo by šetrnější i příjemnější říct si děkuji osobně. 

Zdroj: OVO Energy, OVO Energy2