Martin Prax | 26. 11. 2019

Šetrné projekty zachránily miliardy. Recept na úspory energie přišel z Ameriky

Před čtvrt stoletím se do Česka dostala nová metoda realizace energetických úspor ve firmách nebo budovách. Jde o energetické úspory se zárukou, tedy metodu EPC (z anglického Energy Performance Contracting). V Česku tak od začátku 90. let vzniklo více než 250 projektů s garancí energetické úspory. Všechny dohromady pak uspořily 820 000 tun ekvivalentu emisí oxidu uhličitého, což se rovná zhruba tomu, co vypustí za rok jedna větší uhelná elektrárna.

Rozběh ve Spojených státech, první česká stopa

Metoda EPS vznikla v USA, kde se formovala od roku 1985. Programy energetických úspor pro firmy se vyvinuly z nabídek služeb pro domácnosti. Klíč spočíval v kombinaci projektu, který garantuje dosažení potřebného snížení spotřeby energie a současně zajištění financování. Odběratel služby pak splácí investici z úspory financí za energie.

 V 90. letech minulého století se pak v USA rozběhly EPC projekty naplno. Váhu energetickým službám dodala podpora za strany federální vlády. Dnes roste americký trh až o 20 % ročně. Mezi největší faktory, které ženou americký trh s úsporami energie se zárukou nahoru patří poptávka veřejných institucích po naplnění cílů zvyšování energetické účinnosti bez nutnosti vlastních investic. V rámci komerční sféry pak objednávky vycházejí z potřeby naplnit bezuhlíkovou strategii firem, zájem o “zelené budovy” či potřeba investovat do obnovy výrobních zařízení.

 První projekt řešený metodou EPC, která umožňuje modernizaci vytápění, vzduchotechniky, osvětlení a dalších technologií hradit z budoucích, smluvně zaručených úspor energie, vznikl v jilemnické nemocnici. „Nemocnice neměla peníze a věděli jsme, že musíme během několik měsíců zajistit vytápění celého areálu a zásobování teplou vodu. EPC bylo jasnou volbou,“ vzpomíná na začátky Jiří Kalenský, ředitel Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici. Investice ve výši 21 milionů korun přinesla nemocnici úsporu 2,6 milionů korun za rok.

 Prvním průmyslovým podnikem, který se pustil do úspor energie se zárukou, pak byla také v roce 1994 Setuza v Ústí nad Labem. Investice za necelých 80 milionů korun přinesla roční úsporu výdajů za energii téměř 25 milionů korun.

 Řešení pro města i obce

 Úspory energie garantované a financované metodou EPC nejsou řešením jen pro průmyslové podniky. Řadu zajímavých projektů realizují také města a obce. „Metoda EPC se nám vždy líbila, ale říkali jsme si, že to u nás nebude fungovat. Nakonec ukázalo se, že když do projektu EPC zapojíme všechny budovy v majetku města a přidáme veřejné osvětlení, můžeme šetřit 1 milion korun ročně,“ říká Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, která má 2 400 obyvatel.

 Zkušené ESCO firmy

 Firmy působící v oblasti energetických úspor zastřešuje Asociace poskytovalé energetických služeb. Právě ta hodnotila 25leté zkušenosti s EPC metodou v Česku. Podle asociace jsou nejčastějším energeticky úsporným opatřením modernizace a doplnění systémů měření a regulace, které umožňují on-line kontrolu nad provozem energetických zařízení, jako jsou zdroje tepla a chladu, vzduchotechnika a kogenerační jednotky. 

 Často bývá součástí také instalace IRC systému (Individual Room Control), který umožnuje nastavení rozdílných teplot v jednotlivých místnostech. Z těchto údajů pak vychází doporučení energetického managementu na další úspory. Nedílnou součástí je výměna osvětlení na LED svítidla, která může přinést úsporu až 60 % nákladů. Překvapivých úspor lze dosáhnout i instalací WC stop splachovačů a perlátorů. U větších projektů se vyplatí kogenerační jednotka nebo fotovoltaika.

 „Během čtvrtstoletí došlo v oblasti technologií k výrazné proměně. Na začátku bylo především potřeba vyměnit „hardware“, dnes je to více o sofistikovaných modelech sběru dat, jejich vyhodnocení a využití při řízení provozu energetických systémů v objektu,“ vysvětluje Ivo Slavotínek, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb.

 Významné projekty i osobnosti

 U příležitosti 25 let metody EPC v ČR udělila Asociace poskytovatelů energetických služeb tři tituly Výjimečný EPC projekt. Získalo jej Město Písek za spojení EPC a Smart City, Nemocnice Jihlava za příkladný projekt ve zdravotnictví a Siemens elektromotory Mohelnice za projekt s úsporou více než 50 % původních nákladů, navíc v průmyslu, kde si metoda EPC svoji cestu stále hledá. Oba posledně jmenované projekty mají na svém kontě i titul Nejlepší evropský energeticky úsporný projekt roku. Předáno bylo i ocenění EPC projekt roku 2019, který si odnesla Nemocnice Břeclav, za výši dosažené úspory energie v prvním roce fungování projektu. Díky této zkušenosti se vedení Jihomoravského kraje rozhodlo využít EPC i v dalších objektech.

 Oceněny byly i osobnosti: Dana Kolářová za osobní nasazení, s nímž realizuje třetí EPC projekt zahrnující 18 budov, které budou díky modernizaci šetřit energie a zvyšovat kvalitu vnitřního prostředí pro pacienty v PN Kosmonosy, a také Miroslav Růžička, který se významně přičinil ke vzniku EPC v Národním divadle. Tento první projekt nastartoval energeticky úsporné projekty v dalších objektech patřících do „skupiny“ ND (Stavovské divadlo, Státní opera, Anenský areál, Ateliéry a dílny ND), ale inspiroval i další projekty: Rudolfinum, Akademie výtvarných umění nebo Kongresové centrum Praha.

 Cenu Osobnost EPC si odnesl i Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu. Díky jeho předchozím zkušenostem a znalostem z oboru se nyní daří využívat tuto metodu jako jeden z nástrojů naplňování cílů ČR v oblasti snižování energetické náročnosti. Ocenění obdržel i Michal Votřel, který se zasloužil o mimořádně široké uplatnění EPC v Pardubickém kraji.