Cena elektřiny roste. Krátkodobě pomůže fixace, dlouhodobě vlastní elektrárna

12. září 2018

Cena elektřiny na burze se koncem srpna vyšplhala přes 50 eur za megawatthodinu, to je téměř dvakrát více než před dvěma roky. Důvodů je několik: větší spotřeba energie během tropického léta, růst ceny uhlí i ceny emisních povolenek. Jaký lze očekávat další vývoj a jaké jsou možnosti obrany proti případnému růstu výdajů za energii?

Menší dodavatelé energie letos zvedli ceny až o desetinu. Větší obchodníci upravili ceny o jednotky procent. V příštím roce může nárůst dosahovat až pět procent. Na důvodech pohybu cen se shodne většina expertů.

Bude hůř?

Například analytik Jiří Gavor, který řídí Asociaci nezávislých dodavatelů energií, uvedl pro Hospodářské noviny, že vzhledem k chaotickému chování trhu nelze vyloučit nárůst až na 60 eur za megawatthodinu. Jako hlavní důvody navýšení cen vidí růst cen emisních povolenek i očekávané odstavení německých jaderných elektráren. Podobný pohled má také Alois Míka, energetický expert ČSOB. „Masové zavírání konvenčních elektráren v celé Evropě povede k obavám o zajištění dodávek elektřiny,“ uvádí Míka k očekávanému vývoji na evropském trhu.

Alois Míka, analytik ČSOB.Alois Míka, analytik ČSOB.

Také specialista na energetiku Petr Novotný ze společnosti Renards se domnívá, že ceny elektřiny neklesnou. „Důvody pro velmi nízké ceny elektrické energie již pominuly – ceny uhlí již od roku 2016 rostou, stejně jako cena emisních povolenek,“ shrnuje Petr Novotný.

Krátkodobá obrana: fixujte

Právě delší časová prodleva mezi vývojem na trhu a reakcí obchodníků s elektřinou může dnes domácnostem pomoci k zachování nižších výdajů za elektřinu. To platí především v případě dlouhodobých smluv, ve kterých je cena elektřiny zafixována na několik let dopředu.

„V době rostoucích cen na burzách se určitě vyplatí fixace, tedy smlouva s garancí jedné ceny až na tři roky dopředu. Obchodníci pro zákazníka nakoupí elektřinu dopředu za nižší ceny, a tím pádem není zákazník ovlivněn tím, pokud by během zafixované doby ceny na burze stouply,“ uvádí výhody fixace cen Roman Gazdík, tiskový mluvčí energetické skupiny ČEZ. V krátkodobém horizontu je fixace cen jednoduché opatření bránící růstu výdajů také podle Petra Novotného.

Petr Novotný, expert společnosti RENARDS.Petr Novotný, expert společnosti RENARDS.

Naopak Jaroslav Šuvarský, jednatel společnosti S-Power Energies, si již dnes myslí, že mají domácnosti k dispozici lepší opatření, které jim pomohou šetřit výdaje za energie. „Fixaci cen nepovažuji za opravdové řešení, protože zdražení pouze oddaluje. Mnohem účinnější je – v tomto pořadí – snížit spotřebu, zefektivnit změnou technologie nebo lepší regulací topení, ohřev vody a chlazení. Dalším krokem je pořídit si vlastní zdroj energie.“

Myslete do budoucna: řešením je vlastní zdroj energie

Oslovení experti se také zamýšlí nad opatřeními, které by mohly pomoci domácnostem v zajištění dlouhodobě dostupných cen energie. Všichni se shodnou, že takovým krokem může být právě pořízení vlastní solární elektrárny.

Podle Romana Gazdíka je však dnes jen menší počet zájemců, kteří si pořizují solární elektrárnu s vidinou úspory. „Většinou hraje roli například touha být ekologický nebo soběstačný. Jsou ale i domácnosti, které mají nyní dostatek prostředků a berou investici do fotovoltaiky jako dlouhodobou. Spokojí se s delší návratností, protože chápou, že investice do elektrárny dlouhodobě finančně výhodná je,“ říká Gazdík.

Právě pravděpodobný růst cen elektřiny bude podle Aloise Míky stále více otvírat pole pro solární elektrárny na střechách rodinných domů doplněné skutečnou nebo virtuální baterií. Rozvoj podle něj také podpoří očekávaný další cenový pokles těchto technologií. „Myslím si, že postupem času bude tento rozvoj masový a bude jedním z prvků moderní energetiky,“ domnívá se Míka.

Jaroslav Šuvarský, jednatel S-Power Energies.Jaroslav Šuvarský, jednatel S-Power Energies.

Nepřekvapí, že stejný názor má také Jaroslav Šuvarský. Vychází z vlastní zkušenosti v rámci stovek instalací, které realizovala jeho společnost S-Power Energies. „Střešní fotovoltaika s akumulací má už dnes i díky dotační podpoře velmi zajímavou návratnost a pořizovací cena bude do budoucna ještě klesat. Pokud jde o úspory a dosažení nezávislosti, je solární elektrárna s baterií sázka na jistotu. Ještě většího efektu lze ale dosáhnout, pokud se k nim doplní tepelné čerpadlo,“ říká Šuvarský.

Podle něj mohou domácnosti snížit své náklady za energie až o 75 % a při správné volbě technologie pak vyřeší současně dodávky elektřiny i tepla, a mohou dokonce přidat také chlazení.

Firmy: vlastní zdroje energie nebo úspory jsou klíč

Vývoj na trhu s elektřinou bude mít také dopad na firmy. Jak upozorňuje Roman Gazdík, záleží na velikosti společnosti a formě uzavřených smluv: „Velké firmy si jsou samozřejmě z důvodů násobně větších odběrů schopny domluvit individuální ceníky. Pokud firmy samy nakupují na spotovém trhu, tak se jich zvýšení cen samozřejmě dotkne, ale opět: záleží na jejich strategii.“

Roman Gazdík, tiskový mluvčí energetické skupiny ČEZ.Roman Gazdík, tiskový mluvčí energetické skupiny ČEZ.

Příležitosti, které mají podnikatelské subjekty k dispozici k zajištění dostupných cen elektřiny, jsou podobné jako u domácností. „Firmy mají možnost investovat do úsporných opatření a do vlastních kapacit výroby elektrické energie – například do fotovoltaické elektrárny na střechu provozovny. Na úsporná opatření i na fotovoltaické elektrárny mohou firmy čerpat dotace, které pomáhají úsporné projekty dostat do zajímavých úrovní ekonomické návratnosti. Opatření, jako třeba výměna osvětlení za vysoce účinná LED svítidla či opatření na využití odpadního tepla, jsou vysoce návratná i bez použití dotací,“ vypočítává možnosti Petr Novotný.

Tuto cestu podporuje i Michal Petřík, předseda představenstva společnosti Buildsys. S Petrem Novotným se shodne například na řešení v podobě využití alternativních zdrojů energie, jakými je například fotovoltaika nebo kogenerace. Další možností je podle něj také vzájemně provázat a jednotně řídit veškeré technologie v budově – od elektroinstalací přes vytápění a chlazení až po osvětlení a stínění. „Takto se dá spotřeba elektřiny snížit, aniž by tím klesal komfort pro její uživatele,“ doplňuje další výhody nových opatření Petřík.