Jak využít možnosti vlastní solární elektrárny na maximum? Poradíme vám!

27. června 2018

Kdo by nechtěl být alespoň částečně energeticky soběstačný? Stačí vybrat některou z nabídek solárních elektráren. Jenže jak lze možnosti vlastní výroby a připojení k síti využít tak, aby to bylo pro domácnost nejvýhodnější? Nabízíme vám srovnání, které hodnotí přínosy pro rodinný rozpočet.

Pro srovnání vybíráme aktuální produkty, které umožňují využít solární elektřinu a přitom ušetřit za investici do vlastní baterie. Již delší čas je na trhu dostupné řešení, ve kterém se spojily společnosti S-Power a Bohemia Energy, obdobnou nabídku lze také najít u ČEZ. Jako poslední se přidala společnost E.ON s produktem nazvaným Virtuální baterie.

Síť jako baterie

„Nabídky založené na odesílání nespotřebované vlastní elektřiny ze solárních panelů do sítě jsou vlastně založené na modelu obchodního net meteringu. Jde tedy o smlouvu s obchodníkem založenou na tom, že mu domácnost dodá vlastní vyrobenou energii a obchodník ji pak započte do faktury za elektřinu, kterou rodině dodal,“ shrnuje ideu obchodníků advokát Pavel Doucha, který se dlouhodobě věnuje energetickému právu.

„Přes den, kdy lidé nebývají doma, nebo v létě vyrábí domácí fotovoltaické systémy obvykle mnohem více energie, než zvládne domácnost spotřebovat. Přibližně třetina vyrobené energie pak nenávratně odchází do sítě. Díky Virtuální baterii klient využije 100 % energie ze své střechy, čímž maximalizuje úsporu za elektřinu, a navíc urychluje návratnost investice do solárního systému,“ uvedl při představení nabídky Virtuální baterie Jan Zápotočný, člen představenstva E.ON Energie zodpovědný za podporu a řízení obchodu.

V detailu se však mohou nabídky lišit. Klíčová je například forma ocenění vlastní solární elektřiny, kterou od domácnosti obchodník odebírá, a také jakou podobu má případný paušální poplatek za využití sítě.

Paušál nebo platba podle dodávek

Z pohledu paušálních poplatků je nejvýhodnější produkt Bonus S-POWER (nabízí Bohemia Energy, ale také další obchodníci X-Energie a Comfort Energy; Europe Easy Energy pak stejný produkt nabízí pod názvem eVýkup). Bonus S-POWER totiž nemá žádné pravidelné měsíční poplatky. Zákazníci pak platí pouze 363 Kč s DPH (300 Kč bez DPH) za každou megawatthodinu odeslanou do sítě. Pokud si navíc domácnost pořídí solární elektrárnu přímo od společnosti S-Power, bude mít v prvních dvou letech od instalace tuto službu zcela zdarma. Pokud domácnost elektřinu spotřebuje z velké části sama, platí méně.

Měsíční paušály má naopak nabídka Virtuální baterie od E.ON. Pokud domácnost pošle do sítě 1 MWh, zaplatí 49 Kč měsíčně. Budou-li to 2 MWh, půjde měsíčně o 99 Kč. Roční náklady za využití sítě „jako baterie“ pak u E.ON vychází na 588 nebo 1188 Kč ročně s DPH. Navíc vzhledem k tomu, že jde o fixní poplatek, musí domácnost platit bez ohledu na velikosti dodávek do sítě.

Jakou cenu má solární elektřina?

V detailu se liší také ocenění solární elektřiny, kterou domácnost posílá do sítě. E.ON v rámci produktu Virtuální baterie kalkuluje s naceněním odběru přebytků výroby 1:1. Tedy započítává ji zákazníkovi za stejnou cenu, za jakou mu ji později prodá v rámci jeho běžného tarifu.

Naopak Bonus S-POWER sází aktuální tržní cenu elektřiny. Domácnost tedy za své přebytky dostane její reálnou hodnotu dle situace na trhu. „Cena elektřiny na trhu se nyní zpravidla pohybuje od 650 Kč/MWh mimo špičku až po 1700 Kč/MWh ve špičce. Fotovoltaika obvykle generuje největší přebytky kolem poledne, kdy lidé bývají mimo domácnost. Tou dobou zároveň bývá špička, takže výnos za přebytkovou elektřinu je nejvyšší možný. Za dodanou 1 kWh zákazníci utrží až 1,70 Kč, aniž by cokoli museli nějak optimalizovat,“ vysvětluje výhody nabídky Jaroslav Šuvarský ze společnosti S-Power.

Souboj nabídek – která je výhodnější?

Pro konkrétní srovnání nabídek pak můžeme použít modelové příklady. Srovnání využívá instalaci solární elektrárny na rodinném domě o výkonu 5,2 kWp, která ročně vyrobí 5,2 MWh. První vzorový příklad srovnává situaci pro přebytky solární elektřiny v objemu 10 % celkové výroby a první rok provozu instalace.

Přebytky do sítě: 10 % vyrobené energie (zbytek spotřebován v domácnosti).Přebytky do sítě: 10 % vyrobené energie (zbytek spotřebován v domácnosti).

Druhý modelový příklad pak využívá 30% sdílení přebytků se sítí během třetího roku provozu instalace.

Přebytky do sítě: 30 % vyrobené energie (zbytek spotřebován v domácnosti).Přebytky do sítě: 30 % vyrobené energie (zbytek spotřebován v domácnosti).

V obou případech vychází řešení Bonus S-POWER výhodněji než Virtuální baterie E.ON, a to díky výkupu energie za výhodnější cenu i osvobození od paušálních poplatků během prvních dvou let.

Pokud by přebytky odesílané do sítě představovaly 10 % vyrobené energie, může být v prvním roce úspora s produktem Bonus S-POWER v porovnání s Virtuální baterií více než trojnásobná. V případě, že domácnost spotřebuje jen 70 % solární elektřiny a zbytek pošle do sítě, může roční úspora s Virtuální baterií E.ON činit 1 251 Kč, ovšem s produktem Bonus S-POWER to může být bezmála o tisíc korun víc (2 137 Kč). Dokonce i po skončení dvouletého bezpoplatkového období by úspora s Bonus S-POWER dosahovala o 300 Kč víc než u Virtuální baterie.

POZNÁMKY K VÝPOČTŮM:

Úspora Bonus S-POWER vychází z průměrné ceny za dodanou energii za den u reálného klienta →  cca 1,37 kč/kWh. (Příklad výkupních cen elektřiny dle hodin – konkrétní data z 6. 6. 2018 pro S-POWER bonus dle OTE.)

Úspora E.ON Virtuální baterie vychází z ceny dodané elektřiny dle sazby pro domácnosti D45, 10 % Vysoký tarif (1,994 Kč/kWh) a 90 % Nízký tarif (1,517 Kč/kWh) = 1,564 Kč/kWh, vše ceny s GD.

Limity nebo flexibilita

Další rozdíly se týkají možného omezení dodávek přebytků solární elektřiny do sítě. Virtuální baterie od E.ON nabízí dodávky pouze dle velikosti zvoleného paušálu (1 MWh nebo 2 MWh, pokud mezi nimi chtějí přejít, musí změnit paušál). Nad limit paušálů se pak dodávky do sítě nezapočítávají do „baterie“. Z určitého pohledu může být také limitem pravidlo, že si domácnost musí vybrat období, ve kterém svou „naakumulovanou“ solární elektřinu ze sítě odbere.

Bonus S-POWER naopak žádný limit nemá. Zákazník může do sítě odeslat libovolné množství elektřiny, platí pouze pravidlo poplatku za každou odeslanou MWh. Současně v rámci tohoto produktu mohou zákazníci čerpat „uloženou“ solární elektřinu bez omezení.

Kdy zaplatíte nejméně

Další srovnání nabízí pohled na to, kolik domácnost zaplatí svému dodavateli elektřiny. Také zde z podkladů dodaných Bohemia Energy vyplývá, že je produkt Bonus S-POWER pro zákazníky nejvýhodnější.

Ekonomické porovnání nabízí pohled na tří nejvíce rozšířené nabídky na základě údajů o skutečné hodinové spotřebě a dodávce do sítě skutečného zákazníka se solární elektrárnou o výkonu 5,98 kWp bez bateriového úložiště s těmito technickými parametry:

Kdy zaplatíte nejméně: tabulka srovnání.Kdy zaplatíte nejméně: tabulka srovnání.