Jak využít možnosti vlastní solární elektrárny na maximum? Poradíme vám!

Jak využít možnosti vlastní solární elektrárny na maximum? Poradíme vám!

27. června 2018

Kdo by nechtěl být alespoň částečně energeticky soběstačný? Stačí vybrat některou z nabídek solárních elektráren. Jenže jak lze možnosti vlastní výroby a připojení k síti využít tak, aby to bylo pro domácnost nejvýhodnější? Nabízíme vám srovnání, které hodnotí přínosy pro rodinný rozpočet.

Pro srovnání vybíráme aktuální produkty, které umožňují využít solární elektřinu a přitom ušetřit za investici do vlastní baterie. Již delší čas je na trhu dostupné řešení, ve kterém se spojily společnosti S-Power a Bohemia Energy, obdobnou nabídku lze také najít u ČEZ. Jako poslední se přidala společnost E.ON s produktem nazvaným Virtuální baterie.

Síť jako baterie

„Nabídky založené na odesílání nespotřebované vlastní elektřiny ze solárních panelů do sítě jsou vlastně založené na modelu obchodního net meteringu. Jde tedy o smlouvu s obchodníkem založenou na tom, že mu domácnost dodá vlastní vyrobenou energii a obchodník ji pak započte do faktury za elektřinu, kterou rodině dodal,“ shrnuje ideu obchodníků advokát Pavel Doucha, který se dlouhodobě věnuje energetickému právu.

„Přes den, kdy lidé nebývají doma, nebo v létě vyrábí domácí fotovoltaické systémy obvykle mnohem více energie, než zvládne domácnost spotřebovat. Přibližně třetina vyrobené energie pak nenávratně odchází do sítě. Díky Virtuální baterii klient využije 100 % energie ze své střechy, čímž maximalizuje úsporu za elektřinu, a navíc urychluje návratnost investice do solárního systému,“ uvedl při představení nabídky Virtuální baterie Jan Zápotočný, člen představenstva E.ON Energie zodpovědný za podporu a řízení obchodu.

V detailu se však mohou nabídky lišit. Klíčová je například forma ocenění vlastní solární elektřiny, kterou od domácnosti obchodník odebírá, a také jakou podobu má případný paušální poplatek za využití sítě.

Paušál nebo platba podle dodávek

Z pohledu paušálních poplatků je nejvýhodnější produkt Bonus S-POWER (nabízí Bohemia Energy, ale také další obchodníci X-Energie a Comfort Energy; Europe Easy Energy pak stejný produkt nabízí pod názvem eVýkup). Bonus S-POWER totiž nemá žádné pravidelné měsíční poplatky. Zákazníci pak platí pouze 363 Kč s DPH (300 Kč bez DPH) za každou megawatthodinu odeslanou do sítě. Pokud si navíc domácnost pořídí solární elektrárnu přímo od společnosti S-Power, bude mít v prvních dvou letech od instalace tuto službu zcela zdarma. Pokud domácnost elektřinu spotřebuje z velké části sama, platí méně.

Měsíční paušály má naopak nabídka Virtuální baterie od E.ON. Pokud domácnost pošle do sítě 1 MWh, zaplatí 49 Kč měsíčně. Budou-li to 2 MWh, půjde měsíčně o 99 Kč. Roční náklady za využití sítě „jako baterie“ pak u E.ON vychází na 588 nebo 1188 Kč ročně s DPH. Navíc vzhledem k tomu, že jde o fixní poplatek, musí domácnost platit bez ohledu na velikosti dodávek do sítě.

Jakou cenu má solární elektřina?

V detailu se liší také ocenění solární elektřiny, kterou domácnost posílá do sítě. E.ON v rámci produktu Virtuální baterie kalkuluje s naceněním odběru přebytků výroby 1:1. Tedy započítává ji zákazníkovi za stejnou cenu, za jakou mu ji později prodá v rámci jeho běžného tarifu.

Naopak Bonus S-POWER sází aktuální tržní cenu elektřiny. Domácnost tedy za své přebytky dostane její reálnou hodnotu dle situace na trhu. „Cena elektřiny na trhu se nyní zpravidla pohybuje od 650 Kč/MWh mimo špičku až po 1700 Kč/MWh ve špičce. Fotovoltaika obvykle generuje největší přebytky kolem poledne, kdy lidé bývají mimo domácnost. Tou dobou zároveň bývá špička, takže výnos za přebytkovou elektřinu je nejvyšší možný. Za dodanou 1 kWh zákazníci utrží až 1,70 Kč, aniž by cokoli museli nějak optimalizovat,“ vysvětluje výhody nabídky Jaroslav Šuvarský ze společnosti S-Power.

Souboj nabídek – která je výhodnější?

Pro konkrétní srovnání nabídek pak můžeme použít modelové příklady. Srovnání využívá instalaci solární elektrárny na rodinném domě o výkonu 5,2 kWp, která ročně vyrobí 5,2 MWh. První vzorový příklad srovnává situaci pro přebytky solární elektřiny v objemu 10 % celkové výroby a první rok provozu instalace.

Přebytky do sítě: 10 % vyrobené energie (zbytek spotřebován v domácnosti).Přebytky do sítě: 10 % vyrobené energie (zbytek spotřebován v domácnosti).

Druhý modelový příklad pak využívá 30% sdílení přebytků se sítí během třetího roku provozu instalace.

Přebytky do sítě: 30 % vyrobené energie (zbytek spotřebován v domácnosti).Přebytky do sítě: 30 % vyrobené energie (zbytek spotřebován v domácnosti).

V obou případech vychází řešení Bonus S-POWER výhodněji než Virtuální baterie E.ON, a to díky výkupu energie za výhodnější cenu i osvobození od paušálních poplatků během prvních dvou let.

Pokud by přebytky odesílané do sítě představovaly 10 % vyrobené energie, může být v prvním roce úspora s produktem Bonus S-POWER v porovnání s Virtuální baterií více než trojnásobná. V případě, že domácnost spotřebuje jen 70 % solární elektřiny a zbytek pošle do sítě, může roční úspora s Virtuální baterií E.ON činit 1 251 Kč, ovšem s produktem Bonus S-POWER to může být bezmála o tisíc korun víc (2 137 Kč). Dokonce i po skončení dvouletého bezpoplatkového období by úspora s Bonus S-POWER dosahovala o 300 Kč víc než u Virtuální baterie.

POZNÁMKY K VÝPOČTŮM:

Úspora Bonus S-POWER vychází z průměrné ceny za dodanou energii za den u reálného klienta →  cca 1,37 kč/kWh. (Příklad výkupních cen elektřiny dle hodin – konkrétní data z 6. 6. 2018 pro S-POWER bonus dle OTE.)

Úspora E.ON Virtuální baterie vychází z ceny dodané elektřiny dle sazby pro domácnosti D45, 10 % Vysoký tarif (1,994 Kč/kWh) a 90 % Nízký tarif (1,517 Kč/kWh) = 1,564 Kč/kWh, vše ceny s GD.

Limity nebo flexibilita

Další rozdíly se týkají možného omezení dodávek přebytků solární elektřiny do sítě. Virtuální baterie od E.ON nabízí dodávky pouze dle velikosti zvoleného paušálu (1 MWh nebo 2 MWh, pokud mezi nimi chtějí přejít, musí změnit paušál). Nad limit paušálů se pak dodávky do sítě nezapočítávají do „baterie“. Z určitého pohledu může být také limitem pravidlo, že si domácnost musí vybrat období, ve kterém svou „naakumulovanou“ solární elektřinu ze sítě odbere.

Bonus S-POWER naopak žádný limit nemá. Zákazník může do sítě odeslat libovolné množství elektřiny, platí pouze pravidlo poplatku za každou odeslanou MWh. Současně v rámci tohoto produktu mohou zákazníci čerpat „uloženou“ solární elektřinu bez omezení.

Kdy zaplatíte nejméně

Další srovnání nabízí pohled na to, kolik domácnost zaplatí svému dodavateli elektřiny. Také zde z podkladů dodaných Bohemia Energy vyplývá, že je produkt Bonus S-POWER pro zákazníky nejvýhodnější.

Ekonomické porovnání nabízí pohled na tří nejvíce rozšířené nabídky na základě údajů o skutečné hodinové spotřebě a dodávce do sítě skutečného zákazníka se solární elektrárnou o výkonu 5,98 kWp bez bateriového úložiště s těmito technickými parametry:

Kdy zaplatíte nejméně: tabulka srovnání.Kdy zaplatíte nejméně: tabulka srovnání.