Češi se bojí nedostatku pitné vody. Udržitelné zemědělství nás ale moc nezajímá

Češi se bojí nedostatku pitné vody. Udržitelné zemědělství nás ale moc nezajímá

24. června 2018

Za 30 let bude 40 % světové populace trpět nedostatkem vody, jedna třetina na světě produkovaných potravin se k zákazníkům vůbec nedostane nebo skončí v koši. Do poloviny tohoto století bude na Zemi žít 10 miliard lidí, čili o 3 miliardy více než nyní. Přesto jen 22 % Čechů se zajímá o udržitelné zemědělství, vychází z průzkumu společnosti Bayer.

To jsou jen některé z výzev, které nás v následujících letech čekají, a na které by se mělo zemědělství nejen v České republice adaptovat. Do popředí zájmu výzkumu i praxe se proto začíná dostávat tzv. udržitelné zemědělství, které je šetrnější vůči životnímu prostředí a hospodárněji využívá přírodní zdroje včetně vody a půdy. Podle zjištění aktuální studie Bayer Barometer 2017 s názvem „Svět se točí kolem potravin“, kterou zpracovala společnost Kantar Millward Brown, zajímají principy udržitelného zemědělství jen 22 % Čechů.

Jedna třetina Čechů o udržitelném zemědělství ani neslyšela

Ve srovnání s Polskem a Slovenskem přijde Čechům význam uplatňování metod udržitelného zemědělství, tedy takového, které uspokojuje potřeby současnosti a neomezuje potřeby budoucích generací (definice dle OECD), nejméně důležitý.

Bayer Barometr: Svět se točí kolem potravin. Autor: BayerBayer Barometr: Svět se točí kolem potravin. Autor: Bayer

Z průzkumu společnosti Bayer, který letos v lednu uskutečnila agentura Kantar Millward Brown 
v České, Slovenské a Polské republice, vyplynulo, že trvale udržitelné zemědělství zajímá necelých 22 % Čechů. Třetina z nás o tématu ani neslyšela. I přesto považuje 82 % respondentů zemědělství za jeden z nejdůležitějších pilířů české ekonomiky, zároveň mu však 30 % Čechů přisuzuje roli znečišťovatele přírody.

Dostatek pitné vody dělá Čechům obavy

Na rozdíl od Slováků (41 %), téměř 73 % Čechů má obavy z nedostatku pitné vody. Z průzkumu vyplynulo, že o vodu a její kvalitu Češi zájem projevují. Zvláště pak v rámci obcí do pěti tisíc obyvatel, což zřejmě plyne z vyšší spotřeby vody, protože tito lidé mívají zahrady, které zavlažují, a tak si její spotřebu více uvědomují.

Bayer Barometr: Svět se točí kolem potravin. Autor: BayerBayer Barometr: Svět se točí kolem potravin. Autor: Bayer

Téma hospodaření s pitnou vodou je bližší starší generaci. „Voda je pro současnost 
i pro budoucnost zcela zásadní faktor, na kterém bude stát jak zemědělská produkce a výroba potravin, tak samozřejmě život každého jedince. Bohužel už nyní se dostáváme do cyklů suchých a teplotně extrémních let, kdy o úrodě nerozhoduje úroveň techniky či technologií, ale především rozmary počasí. Při častějším výskytu extrémů, vysychání vodních zdrojů a nádží se pak nedostatek vody bude promítat nejenom ve výnosech polních plodin, ale také v každodenním životě všech obyvatel České republiky,” upřesňuje Jan Doležal z Agrární komory.

Dostatek pitné vody velmi úzce souvisí s produkcí potravin, což si Češi uvědomují. Téměř 80 % z nás se domnívá, že její dostatečné zásoby by mohly pomoci řešit celosvětové problémy 
s nedostatkem jídla.

Změny na Zemi nabyly na intenzitě a rychlosti

V dohledu třiceti let se má mnohé změnit. „Odhaduje se, že nás do poloviny tohoto století bude
o tři miliardy více než dosud. V roce 2050 má 40 % světové populace trpět nedostatkem pitné vody a k tomu se úrodná půda po celém světe rychle ztrácí kvůli faktorům jako je odlesňování, nevratnými zábory na dopravní či průmyslové stavby, vodní i větrnou erozí, ale i neuváženými zásahy do koloběhu přírody. Proto je podle nás nutné se věnovat otázkám spojených s udržitelným zemědělstvím, které tuto problematiku reflektuje a mnohem lépe dokáže vyhovět potřebám člověka i krajiny,“ uvádí Doležal.

Planeta Země čelí ekonomickým, sociálním a environmentálním problémům, se kterými se snaží vypořádat prostřednictvím udržitelného rozvoje. OSN na následujících 12 let definovala globální priority, které přispějí k vyřešení těchto výzev. „Ve světle globálních problémů, jako jsou vzrůstající poptávka po potravinách zapříčiněná expanzí populace, omezená dostupnost přírodních zdrojů a proměnlivé počasí, je pro nás v rámci zemědělství důležité zaměřit pozornost na metody udržitelného hospodaření. Proto Bayer podporuje tento projekt, jak mezi zemědělci, tak širokou veřejností," říká Charles Bergmann, ředitel divize Crop Science společnosti BAYER CZ/SK.