Domácnosti zvýší svoji nezávislost. Nově získají až 150 tisíc na střešní solární elektrárnu

04. září 2017

Na vylepšené dotace se dosáhne snadněji, ubude byrokracie a získá se více peněz. Jaké výhody přináší ekologické programy pro domácnosti?

Příspěvky na fotovoltaiku a kotlíkové dotace – obě možnosti vylepšené podpory od září startují s novými financemi a mohou hodně pomoci všem, kdo to myslí s udržitelným přístupem k bydlení vážně. K motivaci však dopomůže i prostý fakt, že díky vlastním zdrojům energie ušetří nemalé prostředky.

„Počáteční investice domácností do využívání obnovitelných zdrojů jsou samozřejmě vždy vyšší, nicméně náklady se v delším časovém horizontu několikanásobně vrátí. Důležité ale je, že tímto krokem přispívají k zachování naší planety pro další generace. Obnovitelná řešení se navíc díky neustálému technologickému vývoji stávají pro domácnosti finančně dostupnějšími,“ uvedla Veronika Hamáčková ze Solární asociace.

Příspěvek na fotovoltaiku bude až 150 tisíc korun

Více peněz na fotovoltaické systémy na střechách domů a nové bonusy při současné výměně kotle za ekologičtější slibuje od pondělí 4. září Nová zelená úsporám. Zažádat o příspěvek od státu má být jednodušší, Státní fond životního prostředí (SFŽP) totiž spustil nový web, kde zájemci najdou všechny informace na jednom místě. Na podporu zateplování a obnovitelných zdrojů energie stát v tomto programu vyplatil od roku 2014 zhruba 2,38 miliardy korun.

Novinkou je příspěvek až 150 tisíc korun na pořízení fotovoltaické elektrárny s výkonem více než 4000 kilowatthodin za rok. Tento systém je podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) vhodný u domácností s větší spotřebou energie, jako jsou vícegenerační domy nebo rodiny s dětmi. „Vyrobenou energií je možné vytápět dům, ohřívat vodu i dodávat elektřinu do vnitřních rozvodů. Přebytky energie se akumulují a mohou posloužit například na dobití elektromobilu,“ popsal možné využití ministr Richard Brabec. O příspěvek na fotovoltaiku mohou žádat i lidé, kteří si už tento systém v minulosti s podporou státu pořídili a nyní ho chtějí rozšířit.

„Instalace fotovoltaických systémů s baterií na rodinné domy a podniky je budoucnost energetiky. Velmi proto vítáme každou formu podpory. Tato nová úprava pravidel Nové zelené úsporám dělá program ještě dostupnějším a logičtějším,“ dodává Jan Fousek z Asociace pro akumulaci energie a baterie ČR.

Druhé kolo kotlíkových dotací je tu

V krajích od 30. srpna začala druhá vlna kotlíkových dotací, ve které mohou lidé žádat o peníze na výměny kotlů za ekologičtější. Tito lidé získají navíc speciální bonus až do 40.000 korun. „Uplatnit nárok na bonus je možné nejpozději do dvou let od získání dotace na nový kotel. Žadatel si tedy může požádat letos na podzim o kotlíkovou dotaci a třeba na jaře příštího roku o dotaci na zateplení. Po dokončení projektu mu vyplatíme jak dotaci na zateplení, tak i bonus za výměnu kotle,“ upřesnil ředitel SFŽP Petr Valdman.

Bonus se týká jen těch žádostí, které budou podané od 4. září, ne těch, které do Nové zelené úsporám podali lidé už dříve. Konkrétní datum, kdy mohou zájemci začít podávat žádosti, nicméně určují samotné kraje. Jako první dostali tuto možnost obyvatelé Karlovarského kraje, a to právě od pondělí 4. září. Celkem půjde na výměny kotlů 3,4 miliardy korun z evropských fondů.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) doufá, že se díky dotacím podaří vyměnit v Česku 35.000 kotlů za takové, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Konkrétně lze dotaci čerpat na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo automatický kombinovaný kotel. Oproti první výzvě, do které šly tři miliardy korun, už dotace nepodpoří kotle na uhlí anebo kombinované s ručním přikládáním.

Nejvyšší příspěvek pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

Peníze, které může získat jedna domácnost, závisí na zvoleném typu kotle a také na lokalitě. Nejvyšší příspěvek, a to až 127 500 korun, je určený pro lidi z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, kteří se rozhodnou pro tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu. Kotlíkovou dotaci je možné ještě spojit s penězi z programu Nová zelená úsporám, který celkovou částku pro jednu domácnost navýší až o 20 000 korun.

Jak upozornila mluvčí MŽP Petra Roubíčková, kraje si mohou určit další podmínky pro kotlíkové dotace. „Například to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů vytápění, zda bude dotace proplácet žadateli, nebo přímo dodavateli, nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na jeho rozhodnutí,“ uvedla. Nejprve zahájil příjem žádostí Karlovarský kraj, následovat bude 5. září Moravskoslezský kraj.

Nově žádosti i elektronicky

Novinkou oproti první vlně dotací je elektronické podávání žádostí, zatímco dříve většina krajů přijímala papírové žádosti. „Poprvé také kraje zareagovaly na doporučení ministerstva a bude možné podávat žádosti o kotlíkové dotace elektronicky, komfortněji z domova od svého počítače, bez front před krajskými úřady,“ sdělila Roubíčková. Podávání žádostí přímo na úřadech způsobilo v květnu problémy ve Středočeském kraji, kde velkou část lidí čekajících ve frontě předběhli kurýři s celými stohy žádostí. Středočeský kraj situaci vyřešil tak, že na kotle uvolnil i peníze z vlastních zdrojů, aby vyhověl i předběhnutým žadatelům.

Usnadnit zájemcům o příspěvek rozhodování pomůže také nový web, na kterém jsou informace, na co lze čerpat peníze, za jakých podmínek a kde žádost podat. Valdman uvedl, že na webu je také seznam firem a specialistů, kteří mají s Novou zelenou úsporám zkušenosti. Seznam vznikl na přání lidí, kteří se setkali s odmítavými reakcemi firem nebo s jejich neznalostí problematiky. Není ale závazný, je možné si vybrat i jiného dodavatele, upozornil ředitel SFŽP.

Nová zelená úsporám motivuje domácnosti

V Nové zelené úsporám bylo od roku 2014 schváleno téměř 22.000 žádostí s částkou 4,86 miliardy korun, skutečně proplaceno bylo k 31. srpnu přes 14.200 žádostí za zhruba 2,38 miliardy. Program je financovaný z prodeje emisních povolenek, jejichž cena může kolísat. Předběžný odhad částky, která půjde na Novou zelenou úsporám, je kolem 19 miliard korun.

„Program Nová zelená úsporám motivuje domácnosti ke zvýšení své energetické soběstačnosti. Investice nejen do střešních solárních elektráren, akumulace energie nebo solárního ohřevu, ale také výměny oken za nová s kvalitními izolačními skly nebo zateplení domu jsou projekty, které rodinám uspoří výdaje za energie a státu pomohou se snížením spotřeby fosilních paliv,“ doplňuje motivace podpory udržitelných řešení Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Zdroj: vlastní, ČTK, SFŽP.cz