Autor: Viktoria Pokorná A Klára Sutlovičová, Glopolis