Autor: Tisková Zpráva Svazu Moderní Energetiky A ČEZ