Autor: Tisková Zpráva Aliance Pro Energetickou Soběstačnost