Kristýna Vobecká | 29. 7. 2019

Inovativní obaly pro potraviny zachovají čerstvost a lze je snadno recyklovat

Německé firmy napříč obory společně uvedly prototyp obalového materiálu, který je vyroben ze 100 % recyklovaných plastových materiálů. Jedná se o tzv. vícevrstvý obal, který má podobné vlastnosti jako běžný plastový obal. Čerstvé potraviny chrání před okolními vlivy, udržuje je v čistotě, a navíc prodlužuje jejich životnost, což je vzhledem k faktu, že třetina světových potravin se údajně zkazí ještě před tím, než se dostane ke spotřebitelům, důležitým benefitem.

Za inovativním obalovým materiálem, který je navíc prezentován jako udržitelný, protože k jeho výrobě není potřeba mnoho materiálu a je vyroben z chemicky recyklovaného materiálu, stojí německé firmy BASF, Boeralis, Südpack a Zott. Jedná se o firmy, bez jejichž spolupráce/kooperace by výroba podobného obalu nebyla možná. BASF dodal chemicky recyklovaný polyamid, Boeralis poskytl udržitelně vyrobený polyethylen, Südpack jako největší evropský výrobce obalových materiálů z nich vyrobil vícevrstvý obal a Zott dodal své know-how v oboru rychloobrátkového zboží a bezpečnosti potravin.

Inovativní obal má nižší objem a snižuje emise z dopravy

Momentálně je možné recyklovat vícevrstvé obaly pouze omezeně, protože proces mechanické recyklace není vhodný pro kompozitní materiály. Řešení nabídla firma BASF v projektu ChemCycling, kde se snaží inovovat proces chemické recyklace plastového odpadu, což umožní opětovné použití dříve nerecyklovatelných plastů. Vznikl tak vícevrstvý udržitelný obal, jenž je složený z 11 jednotlivých ultra tenkých vrstev a je díky tomu lehčí a tenčí než srovnatelné obaly na trhu. „Současná obalová řešení se skládají z několika materiálů a vrstev s různými vlastnostmi, jako je například kyslíková bariéra. My jsme díky optimalizaci použitých materiálů dokázali snížit objem balení na minimum,“ uvedl v tiskové zprávě Johannes Remmele, generální ředitel společnosti Südpack.

Kromě snížení objemu použitých surovin pro výrobu obalu by mělo také dojít ke snížení uhlíkových emisí během dopravy zboží, což z hlediska omezení využívání zdrojů celkově dělá z vícevrstvého balení efektivnější řešení oproti ostatním alternativám. 

Mozzarella ve 100% recyklovaném obalu

Aktuální podobou obalového prototypu je balení mozzarelly společnosti Zott se speciálním uzávěrem, kdy německý výrobce mléčných výrobků oceňuje mnoho výhod, které obalový prototyp přináší.  „V naší mléčné výrobě stále kontrolujeme a vylepšujeme výrobní řetězec k větší udržitelnosti. Naši zákazníci také mají čím dál větší očekávání od efektivity výrobních procesů směrem k udržitelnosti. Jsme proto v případě obalového prototypu velmi optimističtí a doufáme v jeho brzké uvedení do sériové výroby,“ uvedl Andreas Strunk, vedoucí výroby, technologie a řízení dodavatelského řetězce ve společnosti Zott.

Prototyp vícevrstvého obalu je jedinečný zejména tím, že jsou obě jeho složky, polyamid a polyethylen, vyrobeny z chemicky recyklovaných materiálů. „Toto inovativní řešení mohlo vzniknout pouze díky výběru speciálního polymeru, což bylo možné prostřednictvím spolupráce zapojených firem, které kontrolovaly výrobní proces od začátku až do konce,“ vysvětlil Maurits van Tol ze společnosti Boeralis. 

Materiál pro výrobu prototypového obalu byl zatím vyroben pouze v malém množství pro potřeby projektu a podle certifikované metody hmotnostní bilance měly oba materiály 100% podíl recyklovaných materiálů. 

Zdroj: TZ: Multilayer packaging: innovative and sustainable