Česká firma Solar Global oznámila, že díky svým jedinečným zkušenostem dokáže postavit a provozovat solární elektrárny ziskově i bez jakékoliv podpory.

Skupina Solar Global, jeden z leaderů na českém trhu energie z obnovitelných zdrojů, oznámila instalaci první solární elektrárny, která se obejde bez jakékoliv podpory. Fotovoltaické zdroje se tak mohou stát plně konkurenceschopnými s konvenčními zdroji energie, protože ceny elektřiny pokrývají náklady na přípravu, stavbu i provoz elektrárny. 

První větší solární elektrárna, která se obejde bez jakýchkoliv dotací, vznikne v Moravském Písku. 

Česká skupina Solar Global zde na střechách průmyslového parku začíná stavět zdroj o výkonu 200 kilowattů, který z ceny prodané elektřiny plně pokryje náklady na projektování, výstavbu i provoz.

Bez dotace

„Díky vývoji ceny elektřiny dnes dokážeme postavit jakýkoliv solární zdroj, aniž bychom potřebovali jedinou korunu dotace. Solar Global ve svém projektu využívá nejen propadu cen technologií, ale také své schopnosti komplexně pokrýt celou škálu činností, které s přípravou projektu elektrárny, její výstavbou a následným provozem souvisí, a to vše ve vlastní režii. Umíme sami vybudovat elektrárnu, zajistit vlastní instalaci a připojení, její následný servis po celou dobu životnosti a nakonec i obchod s elektřinou na velkoobchodním trhu,“ uvádí Vítězslav Skopal, majitel Solar Global.

„Naším cílem je nabídnout na českém trhu čistou elektřinu ze slunce a bez podpory. Jde o pilotní projekty, které jsme schopni realizovat díky našim unikátním zkušenostem,“ dodává Vítězslav Skopal.

Společnost Solar Global má připraveno několik dalších solárních projektů, které chce také začít budovat a provozovat čistě na tržním principu prodeje elektřiny do sítě. K výstavbě nových solárních parků chce Solar Global využít vedle střech průmyslových areálů také potenciál průmyslově znečištěných lokalit, takzvaných brownfieldů, či jinak znehodnocených průmyslových ploch a rekultivovaných skládek. Těžit bude ze zkušeností výstavby 25 solárních parků v Česku a jednoho fotovoltaického projektu v Německu. Právě tam Solar Global realizoval obdobný projekt využívající plochu tří hektarů nad bývalou skládkou. Šlo o stavbu elektrárny u bavorského města Schönwald s instalovaným výkonem 668 kilowattů za zhruba 730 000 eur (téměř 19 milionů korun), která byla uvedena do zkušebního provozu na začátku letošního roku.

 Stabilní prostředí pro všechny

„Příprava nových solárních elektráren na střechách nebo bývalých skládkách, které se obejdou bez dotací, je skvělá zpráva a jednoznačný úspěch české firmy Solar Global,“ komentuje oznámení Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Připomíná, že projekty staví na jedinečném know-how v oblasti fotovoltaiky, dlouhodobé zkušenosti se solární energetikou a přímé možnosti se solární elektřinou obchodovat na trhu.

Pro obnovení stabilního růstu a využití obrovského potenciálu solární energetiky v Česku je však třeba nabídnout adekvátní mechanismy, které umožní vstup dalších firem ať již do vlastní výroby elektřiny, nebo výstavby nových parků pro dodávku čisté elektřiny do sítě.

„Fotovoltaické elektrárny jsou jednoznačně nejlevnější obnovitelný zdroj a vláda by s jejich pomocí mohla dosáhnout svého závazku zvýšení podílu obnovitelných zdrojů s nejmenšími náklady. Ministerstvo průmyslu by proto mělo přestat s diskriminací solární energetiky a nastavit podmínky pro další rozvoj obnovitelných zdrojů s důrazem na technologickou neutralitu,“ říká Martin Sedlák k stále nejasné situaci okolo novely zákona o podporovaných zdrojích. V té se ministerstvo průmyslu dlouhodobě brání otevření plánovaných aukcí podpory pro nové projekty také pro solární elektrárny.

Pro rozvoj solární energetiky jsou v Česku dostupné například rozlehlé průmyslové areály, logistická centra nebo průmyslově znečištěné lokality. V loňském roce bylo ministerstvo průmyslu kritizováno Nejvyšším kontrolním úřadem, že právě potenciál brownfieldů nevyužívá místa pro výstavbu průmyslových objektů na zelené louce. Solární energetika je přitom ideálním řešením, které lze spojit například s rekultivací bývalých skládek či výsypek nebo jiných ploch znečištěných těžbou.

Foto: Solar Global