SME | 11. 4. 2019

Na dům vám může přispět budoucí úspora energie. Chcete vědět, jak?

Jak modernizovat vytápění, vzduchotechniku a zlepšovat vnitřní prostředí z budoucích úspor energie? Návod přinese seminář zaměřený na energetické služby se zárukou (EPC) v kombinaci s dotací.

Co je EPC? Ti, kteří mají na starosti snižování spotřeby energie v městských či krajských objektech, ale i v nemocnicích či kulturních objektech, tuto zkratku znají. Pochází z angl. Energy Performance Contracting a do češtiny se volně překládá jako energetické služby se zárukou úspor.

 Základní princip EPC je jednoduchý: veškerá nově realizovaná opatření, která povedou v objektech k úspoře tepla, el. energie a plynu ve vytápění, vzduchotechnice a osvětlení, či ke snížení spotřeby vody, se zaplatí z budoucích úspor, jejichž výši má zákazník zaručenu dodavatelem smluvně. Pokud by úspory byly nižší, rozdíl doplatí dodavatel.

 EPC znamená dotační zvýhodnění

 K této nízké míře rizika nyní přibyla i podpora energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC formou vyšší dotace z OPŽP. Důvod je nasnadě. Součástí EPC je i důsledný energetický management, který zajišťuje prokazatelnost a transparentnost úspory a dlouhodobou udržitelnost, což je základní dotační parametr.

 Díky EPC se lze dívat na budovy jako celek: zateplení, okna, střecha, výměna kotle, regulace, moderní osvětlení a podobně, všechno v jednom projektu. Dotace může činit například 40 procent způsobilých nákladů, ale když se projekt realizuje prostřednictvím EPC, tak je možno získat ještě o pět procent víc.

Tradice a legislativa

 První projekt EPC byl v Čechách realizován v roce 1994, tedy před čtvrtstoletím. Od té doby vzniklo více než 250 projektů, které zákazníkům přinesly úspory za 4, 1 mld. korun. K nejznámější patří EPC v Národním divadle, které pomohlo snížit spotřebu plynu o 50 %.

 Pěkný projekt běží i v MČ Praha 13, zahrnuje celkem 34 škol a průměrná úspora se pohybuje kolem 25 mil. korun ročně. EPC přináší dobré výsledky i v nemocnicích. Metoda EPC je ukotvena v zákoně o hospodaření energií 406/2000 Sb. a jako jednu z doporučovaných metod pro snižování energetické náročnosti budov jí zmiňuje evropská směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU.

 Pro koho je EPC vhodné

Nejčastěji se metoda uplatňuje v objektech v majetku měst či krajů. Spodní hranicí je roční spotřeba energií 1,5 mil. korun. To je částka, která v sobě skrývá potenciál budoucích úspor. Přesvědčil se o tom například Šluknov, Přelouč, Mnichovo Hradiště, Kolín, ale i Praha. 

Co je EPC a jaké jsou výhody, jak probíhá realizace, ale i jak skloubit EPC a dotaci zazní na odborném semináři, který se bude konat 17. dubna v Impact HUBu v Praze. Seminář je po předchozím přihlášení zdarma.