TZ | 7. 3. 2019

Francie podpoří rozvoj 17 200 megawattů slunečních elektráren. Uchopí příležitost i Česká republika?

Francie plánuje v nové energetické koncepci během příštích 6 let v aukcích obnovitelných zdrojů podpořit rozvoj 17 200 megawatt (MW) malé střešní i velké fotovoltaiky. I přesto, že francouzská energetika dosud sázela především na jaderné elektrárny, chce do roku 2028 navýšit výkon solární elektráren na 44 500 MW. Solární asociace upozorňuje, že Česká republika zůstává jedním z mála evropských států, který neplánuje podpořit další rozvoj výroby solární elektřiny pomocí tržního systému aukcí podpory. Nejlevnější zdroj čisté energie tak zůstane v České republice nevyužit. Hrozí také, že Česko nesplní cíle Státní energetické koncepce.

Francie letos plánuje prostřednictvím aukcí podpořit výstavbu střešních i samostatně stojících solárních elektráren o celkovém výkonu 2 700 MW. Konkrétně proběhnou dvě aukce pro velkou fotovoltaiku, ve kterých se očekávají nové projekty o celkovém objemu 1000 a 800 MW doplněné o tři aukce pro střešní fotovoltaiku - každá o objemu 300 MW. V následujících pěti letech pak bude každý rok soutěžena podpora pro 2 900 MW nového výkonu solárních elektráren. Francie tak každý rok podpoří vznik 1,4 násobku objemu veškeré fotovoltaiky na území České republiky, kde její potenciál zůstává zatím nevyužit. Pro srovnání, v loňském roce se v Česku postavilo pouze o něco víc než 7 MW solárních elektráren.

“Jen do roku 2030 můžeme na území ČR reálně instalovat více než 3 500 megawatt solárních elektráren a 5 500 megawatt do roku 2040.”, komentuje výsledky nedávno publikované studie EGÚ Brno Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.

“Celkový technický potenciál pozemních elektráren mimo zemědělskou půdu je 15 300 megawatt instalovaného výkonu. Pokud přičteme solární elektrárny na bytových, rodinných a jiných budovách, dostaneme 39 000 megawatt potenciálního výkonu sluneční energie na území ČR,” dodává Krčmář.

Česká republika opustila technologickou neutralitu

Česká vláda v kontrastu s ambiciózním plánem Francie do budoucna počítá pouze s podporou malých elektráren na střechách budov. V připravovaném systému aukcí obnovitelných zdrojů po roce 2021 totiž opustila princip technologické neutrality, zcela vypustila velké solární elektrárny a nepochopitelně tak uzamyká cestu nejlevnějším dostupným obnovitelným technologiím.

“Aukce jsou nejlepším a cenově efektivním způsobem rozvoje obnovitelných zdrojů. Jednotlivé projekty mezi sebou soutěží, vyhrává nejnižší nabídka a výsledná cena elektřiny tak je nejlevnější možná. Dnes jsme ale v situaci, kdy Ministerstvo průmyslu chce apriori vyškrtnout levný čistý zdroj, který navíc může maximálně využít potenciál průmyslově znečištěných ploch a brownfieldů.”, komentuje aktuální stav Veronika Hamáčková, ředitelka Solární Asociace.

Pokud MPO skutečně diskvalifikuje ty nejlevnější zdroje a opět nešikovně nastaví rámec pro rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR, zbytečně drahou elektřinu zaplatí ze svých kapes čeští občané,” dodává Hamáčková. Z oživení českého solárního průmyslu by těžily i domácnosti, kterým by se díky větší poptávce na trhu snížily ceny panelů.

Solární energie dnes totiž patří k nejlevnějším zdrojům čisté energie. Zmíněná francouzská vládní strategie počítá s 4% poklesem cen velkých solárních instalací a 5-7% poklesem cen střešních elektráren využívajících sluneční energii. Studie EGÚ Brno počítá s o něco konzervativnějším 20% poklesem ceny solárních instalací do roku 2030.

Čeká Česko stagnace?

V dnešní situaci reálně hrozí, že potenciál sluneční energie na území ČR bude dlouhodobě stagnovat na úrovni 2,1 gigawatt instalovaného výkonu s pouze omezenými přírůstky elektráren na střechách. (2083 MW ke dni 31. prosinci 2018). Naplnění klimaticko energetických závazků, ke kterým se ČR v rámci Pařížské dohody přihlásila, tak českého spotřebitele může vyjít zbytečně draho.

“České Republice kromě toho reálně hrozí, že nenaplní Státní Energetickou Koncepci, která do roku 2030 očekává nárůst solárních elektráren o cca 1 GW. Neumíme si představit naplnění tohoto cíle bez velkých elektráren”, dodává Jan Krčmář.

Zdroje: Solární asociace, PV-Magazine, Foto Megapexels