František Marčík | 20. 10. 2018

Rosa na kolejích a soláry. Startuje unikátní projekt železniční fotovoltaiky

Železniční tratě se táhnou stovky tisíce kilometrů. Jako příležitost pro výrobu čisté elektřiny to vidí britská firma Bankset Energy, která chce přímo mezi kolejemi nainstalovat solární panely. První projekt najdeme ve Švýcarsku a brzy bude následovat Velká Británie, Německo, Francie, Spojené státy, Čína a Itálie. A výhledově Španělsko a Austrálie.

Britská firma, která se zaměřuje na investice do obnovitelných zdrojů, si klade velké cíle. Tímto způsobem plánuje pokrýt železniční síť na celém světě, tedy dohromady přibližně jeden milion kilometrů kolejí. Dceřiná společnost Bankset Rails Group instaluje panely ve spolupráci s několika dalšími společnostmi, které se specializují na práce na železnici, například s firmou Rhomberg Sersa Rail Group.
 

První instalace je v provozu ve švýcarském Bernu na soukromé průmyslové vlakové trati. Další v plánu je instalovat solární panely o celkovém výkonu 200 MW na délce tisícikilometrové trati v Sasku. Dočkat by se jich měla v červnu 2019. Do tří let by se měla tato instalace rozrůst na desetinásobek délky a výkonu. Když není trať v provozu, je Bankset Energy schopen pokrýt tisíc kilometrů v průběhu jednoho až čtyř měsíců, říká ředitel firmy Patrick Buri.
 

Pro srovnání v Česku je necelých 10 tisíc kilometrů železničních tratí. Pokud by se vhodné části využily pro výrobu čisté elektřiny, bylo by bezesporu možné na ně nainstalovat stovky megawattů solárních panelů.
 

Solární panely instalované na pražce se vyrábí v Kalifornii, Švýcarsku a Velké Británii. Jedná se o patentovanou technologii, která je navržená tak, aby přímo přiléhala ke kovovým, betonovým či dřevěným železničním pražcům. Výhodou panelů tedy je, že se pražce během instalace nemusí měnit, instalace pouze doplňuje existující železniční infrastrukturu.

Firma Bansket Energy zahájila jednání s několika výrobci železničních pražců, mimo jiné s Deutsche Bahn Systems Technic, TUV a Plasser & Theurer. Jejím cílem je technologii ještě zdokonalit a umožnit její instalaci na všechny typy pražců, které se používají.

Firma pracuje s třemi typy železničních sítí a jim odpovídajícím trojím typem zatížení panelů. Na zatížení na pomalých, posuvných a parkovacích tratích i na sekundárních tratích, na nichž se jezdí středně velkou rychlostí, jsou podle firmy standardní panely plně adaptované, zatím s nimi nebyly žádné problémy a i díky tvrzenému sklu prošly všechny zátěžové testy. Pro vysokorychlostní trati firma vyvinula speciální, velmi odolné panely, které jsou schopny vzdorovat různým typům zátěže, včetně pádu kamení, ledové námrazy či silného větru. K čištění panelů postačuje většinou déšť. Zároveň má firma k dispozici „čistící“ vlak řízený na dálku, který je vybavený kamerou a čistícím zařízením. Kamera je schopna nasmínat a vyhodnotit znečištění článků. K čištění slouží tlaková vodní pistole za pomoci ekologického čistícího prostředku.
 

Firma nabízí buď samostatné panely, nebo je případně schopna zajistit také jejich montáž, provoz a údržbu. Bankset Energy podle svých slov nabízí světovou technologickou špičku od nejlepších výrobců v oboru: Plasser & Theurer, ROBEL Bahnbaumaschinen a Siemens.
 

Vývoj solárů na železniční pražce začal v evropských továrnách v roce 2013 s počáteční investicí ve výši 10 milionů eur. Kromě Bankset Energy se na ní podílela skupina veřejných i soukromých investorů převážně z Velké Británie a USA. Podle ředitele firmy, Patricka Buriho, je většina vstupních investic pokryta a pro další kolo se hledají noví investoři. Cílem je získat investici dalších 300 milionů eur. Zároveň se nyní vedou jednání s největšími akciovými a kapitálovými trhy.
 

Elektřina, kterou panely vyrobí, se může prodávat a distribuovat na základě různých modelů. Odběratelem mohou být nejbližší vlakové stanice nebo okolní domy a podniky. Čistou elektřinu lze také uložit do baterií a využít v rámci stabilizace sítí. Jako další možné využití připadá v úvahu dobíjení bateriového vlaku Bombardier. který Bankset Energy v současnosti vyvíjí ve Velké Británii spolu s firmami Network Rail a Bombardier.

Zdroje: PV Magazine, Smart Trail World, Bankset Energy