Vídeň bude mít do roku 2020 tisícovku veřejných dobíjecích míst pro elektromobily. Tím dostane rakouské hlavní město infrastrukturu potřebnou pro přechod od spalovacích motorů na čistý, bezemisní pohon.

Výstavba začala koncem ledna v sedmém okrsku, kde bude během zhruba šesti týdnů uvedeno do provozu deset stojanů pro rychlodobíjení, každý o výkonu 11 kilowattů. Každý týden pak bude do poloviny roku 2018 následovat vždy desítka dalších stojanů v jednotlivých okrscích, čímž jejich celkový počet dosáhne 230. V dalším období pak již bude síť doplňována pouze tak, aby do dvou let dosáhla slíbené tisícovky. Všechny stanice budou zásobovány výhradně obnovitelnou elektřinou.

Zelené spolufinancování

Program realizuje městská energetická společnost Wien Energie, a to – jak je v Rakousku časté – za spoluúčasti občanů. Od loňského podzimu měli Vídeňané možnost zakoupit si účastnický poukaz v hodnotě 250 eur, za který jim bude v následujících pěti letech vypláceno 55 eur ročně. Ti, kteří jsou klienty Wien Energie, dostanou 65 eur, což odpovídá 9% zhodnocení. Variantně si zájemci mohli vybrat poukaz na elektřinu od Wien Energie, roční předplacenku na vídeňskou MHD nebo poukaz na nákupy v obchodní síti Spar. V těchto případech je míra zhodnocení investice ještě o něco vyšší. Původně se počítalo s prodejem 2,5 tisíce účastnických poukazů, díky obrovskému zájmu se jich nakonec prodalo 8 tisíc. Celkem tedy Vídeňané investovali do rozvoje elektromobility 2 miliony eur.

Chytré město

Město slibuje, že používání veřejných dobíjecích stanic bude pro všechny komfortní a jednoduché. Uživatel dostane do svého mobilu aplikaci, která mu ukáže nejkratší cestu k nejbližšímu volnému stojanu. Na něm se identifikuje a připojí k síti, přičemž maximální doba připojení jsou 3 hodiny. Po ukončení nabíjení dostane informaci formou SMS zprávy. Placení pak proběhne automaticky formou inkasa z uživatelova účtu. Aby byla cena co nejspravedlivější, bude zahrnovat dvě složky: dobu, po kterou bylo vozidlo připojeno k síti, a skutečné množství odebrané elektřiny.

S podporou státu

Ohlášená ofenziva ve výstavbě veřejných dobíjecích stanic představuje pro Vídeň velkou změnu. Ještě v roce 2015 platil totiž ve městě zákaz výstavby těchto stanic na veřejných místech. Vznikat mohly jen v uzavřených areálech, což ale naráželo na nezájem ze strany majitelů nemovitostí. Franz Chalupetzky, šéf rakouské pobočky ABB, která chtěla ve Vídni dobíjecí stanice stavět, tehdy řekl, že „dělat zde tento byznys je jako nabízet zimní pneumatiky na Sahaře.“

Obrat začal v roce 2016, kdy Rakousko schválilo daňové zvýhodnění elektromobilů používaných pro podnikatelské účely. V dalším roce následovala (a trvá dodnes) přímá finanční podpora pro nákup elektromobilu soukromým uživatelům. S daňovým bonusem mohou počítat investoři privátních dobíjecích stanic. Své podpůrné programy pro elektromobilitu pak začaly zavádět i jednotlivé spolkové země. V případě Vídně je to podpora „nákladních“ dopravních prostředků, které používají například pošťáci, a to jak na šlapací, tak na elektrický pohon. Zmíněný zákaz veřejných e-stojanů, v Evropě tehdy unikátní, konečně padl. Radním došlo, že dosavadních 500 dobíjecích míst v privátních objektech je pro Vídeň zoufale málo.

Vídeň se v posledních letech hodně snaží o image udržitelného města, dokonce k tomu zřídila na magistrátu zvláštní oddělení. Do roku 2030 chce výrazně snížit znečištění ovzduší i emise skleníkových plynů. Přechod na čistou mobilitu je jedním z pilířů celé strategie. Mohutné investice do rozvoje veřejné dopravy, zlepšování infrastruktury pro cyklisty a roky trvající osvětová kampaň vedly k tomu, že Vídeňané dnes uskutečňují 73 % svých cest veřejnou dopravou, pěšky nebo na kole. Veřejné dobíjecí stanice mají přispět k tomu, že dopravní „mix“ Vídně bude ještě šetrnější k životnímu prostředí.