tisková zpráva | 28. 11. 2017

Evropský parlament chce navýšit podíl obnovitelných zdrojů v energetice na 35 %

Průmyslový výbor Evropského parlamentu podpořil vyšší cil pro obnovitelné zdroje i úspory energie – EU má šanci stát se znovu leaderem v moderní energetice.

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu dnes podpořil vyšší cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů. Větrné, solární a další obnovitelné zdroje by podle něj měly do roku 2030 dosáhnout až 35% podílu na energetickém mixu EU.

Výbor také svým hlasováním podpořil změny pravidel EU, které podpoří samovýrobu energii z obnovitelných zdrojů tak, aby nebyla spotřeba vlastní elektřiny zatížena poplatky nebo a daněmi. Negativem je, že se nepodařilo prosadit závaznost cíle na úrovni členských států. Správním impulsem je naopak podpora vyššího cíle pro energetickou účinnost – do konce příští dekády by se měla zvýšit na 40 %.

Výsledek hlasování Výboru musí ještě potvrdit plenární zasedání Evropského parlamentu. „Vyšší podíl obnovitelných zdrojů pomůže Evropě i Česku zvýšit nezávislost na fosilních palivech i posílit energetickou bezpečnost. Sebevědomá energetická politika pomůže Evropě vrátit se na přední místo v prosazování moderních řešení, které budou těžit ze stále levnějších a dostupnějších technologií větrných a solárních elektráren nebo baterií pro akumulaci energie,“ říká k evropské energetické politice Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost. „Symbolem příštího desetiletí pak bude především řešení energetické soběstačnosti a podpora vlastní výroby elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů přímo u jejích spotřebitelů. Ti ji pak budou moci vyrábět, skladovat, spotřebovávat a prodávat bez zbytečných překážek.“

Cíl pro postupné zvýšení podílu obnovitelných zdrojů je součástí souboru opatření, který má zajistit odpovědnou klimatickou politiku ve státech EU. Evropa v současné době připravuje navazující plán pro příští desetiletí. Ambicí původního návrhu Evropské komise je snížit emise skleníkových plynů alespoň o 40 % (oproti roku 1990), k témuž roku dosáhnout nárůstu alespoň 27 % podílu obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie a zvýšit energetickou účinnost na 30 % již na konci příští dekády.

Zdroj: AliES