Senátorky a senátoři přijali změny novely zákona o podporovaných zdrojích energie, které umožní restart obnovitelných zdrojů v Česku. Opravili tak sněmovní verzi zákona, která vykazovala zásadní nedostatky již od doby přípravy zákona na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Jasnou podporu získal v Senátu klíčový návrh, který rozšiřuje typy zdrojů pro aukční podporu také o solární elektrárny. Senát také upravil možnou výnosnost v rámci tzv. kontrol překompenzace podpory pro stávající obnovitelné zdroje. Výnosnost zvýšil na společný interval v rozmezí 8,4-10,6 % IRR, což odstraňuje hrozbu bankrotů zejména pro fotovoltaické elektrárny.

Právě rozšíření aukcí o fotovoltaiku dlouhodobě odmítalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nakonec se pozice ministerstva posunula alespoň k neutrálnímu stanovisku. Proti nové tržní podpoře pro solární energetiku se v zákulisí stavěla také Komora obnovitelných zdrojů energie, která tak poměrně nepochopitelně bránila hladkému opatření na podporu rozvoje čisté energetiky. Senátorky a senátoři přijali nakonec aukční podpory jasnou většinou: pro bylo 67 senátorů, proti nikdo. Hladkému průběhu projednávání novely v Senátu pomohlo podle informací naší redakce zapojení Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který pomohl s oslovením senátorů a senátorek ze stran koalice Spolu. Osobně se účasnil některých senátních výborů.

Investiční podpora, s kterou primárně počítá vláda Andreje Babiše, nemusí k zajištění potřebného podílu obnovitelných zdrojů stačit. Pokud opravenou senátní verzi schválí v září Poslanecká sněmovna, získají další vlády možnost vyhlásit dle potřeby nabídkové řízení pro nové solární, ale také větrné či malé vodní elektrárny.

Restart zelené energie má šanci

Zahrnutí solární energetiky do aukcí vítá Svaz moderní energetiky. “Solární aukce jsou nástroj, který může levně a efektivně zajistit splnění českého závazku ve snižování emisí, a to výstavbou fotovoltaických elektráren. Může se jednat například o průmyslově znečištěné lokality po bývalých dolech. Navíc je solární energie nejlevnější řešení pro dekarbonizaci české energetiky. Právě princip soutěže je výhodný pro spotřebitele, neboť se na trh dostanou jen projekty, které nabízí levnou energii,” připomíná výhody aukční podpory Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. “Aukce jsou také výhodné pro stát, který bude moci lépe předvídat, s jakými zdroji lze na další desítky let počítat,” dodává Martin Sedlák.

Fakt, že Česko nevyužívá dostatečně nástroje a zejména možnosti levné energie ze solárních elektráren, kritizovala v minulosti také Evropské komise. Ta v hodnocení českého vnitrostátního plánu pro energetiku a klima, který má zajistit splnění českých cílů v oblasti obnovitelných zdrojů, loni na podzim upozornila, že Česko nemusí dostát svých závazků právě kvůli slabinám v legislativě.

Zařazení fotovoltaiky mezi zdroje, pro které půjde vyhlásit aukce, podpořily také ekologické organizace. Hnutí DUHA ve svém komentáři uvedlo, že solární energie má u nás ze všech druhů obnovitelných zdrojů největší potenciál pro rozvoj, a proto je neomluvitelné, aby se v zákoně navržený systém aukcí a zelených bonusů nevztahoval i na výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Ekologická organizace se také domnívá, že bez fotovoltaiky bychom navíc nebyli schopni splnit své klimaticko-energetické cíle k roku 2030 ani nahradit neudržitelný provoz uhelných elektráren.

“Senát dnešním rozhodnutím vrátil návrh zákona o obnovitelných zdrojích zpět Sněmovně a oprávněně požaduje doplnění fotovoltaiky do zákonného výčtu obnovitelných zdrojů energie, které mají mít od příštího roku nárok na státní podporu. Změna, pokud ji Sněmovna během září schválí, tak může v Česku významně pomoci transformaci energetiky a posilování nezávislosti obcí i domácností na zdražující se fosilní elektřině,” uvedl Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku Hnutí DUHA.

Stabilní rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku podpořilo pod hlavičkou výzvy Rozumná podpora také šest stovek firem, domácností, ale i měst a obcí, které již poslance a poslankyně žádaly o podporu pro nové obnovitelné zdroje, zejména právě solární elektrárny. Mezi signatáři lze nalézt velké společnosti (IKEA) i malé živnostníky (Biopekrána Zemanka), velká města (Brno) i malé obce (Kněžice).

Funkční systém

Svaz moderní energetiky ve svém prohlášení pak připomněl, že solární aukce fungují dlouhodobě v Německu. Od zahájení aukcí v roce 2015 tam klesly ceny sluneční elektřiny na polovinu. Aukce fungují úspěšně také v Polsku, kde tamní vláda využívá soutěžní nabídky od roku 2016 pro všechny typy obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky. Během roku 2020 zvýšilo Polsko pomocí aukcí a dalších podpůrných politik svůj instalovaný výkon ve fotovoltaice na 3,9 GW (pro srovnání v ČR je zhruba 2,3 GW solárních elektráren). Podpora pro nové solární elektrárny formou aukcí je také legislativně ošetřena v Maďarsku a na Slovensku. Aukce pro fotovoltaiku se s úspěchem objevují i ve Francii, Itálii, Řecku či Španělsku.

Nedávno publikovaná studie Univerzity Karlovy, která je zpracovaná pro Alianci pro energetickou soběstačnost, zkoumá možné scénáře vývoje české energetiky do roku 2030. „Prorůstové“ scénáře ukazují, že lze zvýšit výrobu obnovitelných zdrojů do roku 2030 o zhruba pětinásobek pro fotovoltaiku, a to na 12 TWh ročně. Výrobě odpovídá instalovaný výkon přes 12 tisíc MW solárních elektráren. Tento růst modeluje „Zelený“ scénář, který by tak zajistil potřebné snížení emisí do roku 2030 o 53,5 % oproti úrovni roku 1990. To by se promítlo ve snížení škod na zdraví a životním prostředí o 6,4 mld. Kč a snížení negativních dopadů za změny klimatu o 18 mld. Kč. Pozitivní zprávou je pak příležitost k vytvoření 108 tisíc pracovních míst v sektoru zelené ekonomiky.

Autor: Martin Prax

FOTO: Unsplash