Kristýna Vobecká | 19. 1. 2021

Záchrana cenných deštných pralesů jde ruku v ruce se zvyšováním kvality života

Na indonéském ostrově Borneo našli způsob, jak zlepšit zdraví místních lidí, a přitom ochránit deštné pralesy. Nezisková organizace Health in Harmony poskytuje místním obyvatelům zdravotní péči výměnou za ochranu lesů, které jsou považovány za plíce země.

Projekt začal v roce 2007. V té době fungovala na ostrově jedna státní klinika s minimem lékařského personálu. Zakladatelka organizace Health in Harmony Kinari Webb nejdříve zkoumala na ostrově v rámci postgraduálního studia orangutany. Během svého působení zde však zjistila, jak závažným problémem pro deštné pralesy je odlesňování způsobené místními lidmi, které se naprosto vymklo kontrole. Mezi lety 1985 až 2001 došlo v této části světa ke ztrátě až 60 % lesního porostu právě kvůli ilegální těžbě dřeva.

Sleva na zdravotní péči za nulovou těžbu dřeva

Při rozhovorech s místními lidmi Webb zjistila, že hlavním důvodem nelegálního kácení v pralesích je nedostupnost místní zdravotní péče. “V jednom z národních parků, kde jsme právě začala pracovat, mi jedna místní žena řekla: Pokud vám bude někdo tvrdit, že nemusel kácet stromy, aby zaplatil za zdravotní péči, tak lže. Není zde jiný způsob, jak získat tolik peněz. Jeden lékařský zákrok na pohotovosti vás může stát váš celoroční příjem,“ uvedla Webb pro rádio The World.

Na základě těchto závěrů organizace Health in Harmony vybudovala na ostrově vlastní kliniku a mobilní kliniku, kde řeší případy vyžadující ambulantní péči a nyní mají přes 90 tisíc návštěv pacientů dohromady. Základem fungování kliniky bylo poskytovat místním obyvatelům dostupnou zdravotní péči, aby nedocházelo k odlesňování deštných pralesů. Na klinice tak pacientům umožňují platit nepeněžní formou, například v podobě sazenic stromů, práce nebo organického hnojiva. Nikdo zde nesmí mít pocit, že musí těžit dřevo, aby získal zdravotní péči. Obyvatelé jednotlivých vesnic navíc na zdravotní péči získávají slevu podle úrovně těžby dřeva. “V případě nulové těžby dostanou až 70% slevu na klinice a tuto část ceny zaplatí lidé z celého světa, kteří tím chtějí místním lidem poděkovat za to, že nevytěžují vzácné deštné pralesy, které jsou cenné pro nás všechny,“ vysvětlila princip fungování kliniky zakladatelka organizace.

Na klinice Health in Harmony pracují američtí doktoři, kteří chtějí lidem pomáhat nebo je zajímá zkušenost s prací v rozvojové zemi. Jsou zde však také čerství absolventi lékařské fakulty nebo specialisté na ekologické zemědělství z ostatních částí Indonésie.

Ekologické zemědělství a pokles dětské úmrtnosti

Překvapivým výsledkem fungování kliniky na ostrově byla totiž prosba místních farmářů, aby jim organizace pomohla se zavedením postupů ekologického zemědělství. Na sousedním ostrově Jáva má ekologický způsob pěstování potravin dlouholetou tradici, ale na Borneu znají pouze jediný zemědělský postup, a to vypalování lesního porostu k získání zemědělské půdy. “Říkali mi, že chápou, že musejí pěstovat jen na jednom místě, ale jediný způsob, jak to dokážou jsou drahá chemická hnojiva, které si nemohou dovolit,“ vysvětlila Webb a dodala, že místní lidé, kteří se již nemusí věnovat kácení stromů, aby získali peníze, se věnují právě farmaření.

Výsledky činnosti organizace poskytující zdravotní péči místním na Borneu jsou navíc opravdu vidět. Mimoto, že došlo k zásadnímu poklesu odlesňování, tak jsou místní lidé mnohem zdravější. Než projekt Health in Harmony začal, byla na ostrově rozšířená malárie. Nyní Webb uvádí, že za posledních šest let neviděla ani jeden případ této nemoci. O 50 % se také snížil počet případů průjmů a vědci, kteří studovali vztah mezi kvalitou lesního porostu na ostrově a výskytem průjmových onemocnění prokázali, že čím více lesa zde je, tím méně se objevuje toto onemocnění.

Zlepšení zdravotního stavu místních má také vliv na další aspekty života na ostrově. Počet dětí, které ukončí základní školu, vzrostl o 42 %. “Od začátku jsem prostě věřila, že místní znají správná řešení své situace a deset let poté máme úžasné výsledky. Došlo k 90% poklesu těžby dřeva a stabilizaci ztrát primárního lesa. Díky tomu vyrostlo dalších 52 000 akrů lesa a došlo k 67% poklesu dětské úmrtnosti,“ uzavřela autorka úspěšného projektu Kinari Webb.

Zdroje: Eco-business.com, The World

FOTO: Ryan 'O' Niel, hora Kinabalu, nejvyšší hora na ostrově Borneo