Tomáš Vondra | 27. 11. 2019

Emise uhlíku se musí snížit, jinak svět čeká katastrofa, varuje OSN

Na začátku týdne vyšly dvě zprávy o emisích skleníkových plynů, obě se věnovaly nejvíc oxidu uhličitému, který podle nich má na svědomí asi 80 procent změn klimatu. Jednu vypracovala Světová meteorologická organizace, druhou Program OSN pro životní prostředí.

Obě zprávy vycházejí ze stejných dat, takže přicházejí s podobnými výsledky. Shodují se, že pokud svět nezačne důrazně snižovat emise skleníkových plynů, stoupnou globální teploty do konce století až o 3,2 stupně, což bude mít pro klima i pro lidskou civilizaci ničivé důsledky. Zpráva říká, že pokud by se země držely svých stávajících závazků ohledně snižování emisí, stouply by teploty do konce století právě o 3,2 stupně. Pokud by se emise zvyšovaly, což se stále děje, pak by teploty mohly stoupnout dokonce až o pět stupňů Celsia.

Pokud se má ale dodržet cíl o zvýšení teplot maximálně o 1,5 stupně, je třeba globální emise mezi lety 2020 až 2030 snižovat podstatně rychleji, než dosud - o 7,6 procenta ročně. Pokud bude cílem zvýšení teploty maximálně o dva stupně, pak by bylo třeba ročně snižovat emise o 2,7 procenta.

"Jsem dědečkem a v takovém stavu to tady pro svá vnoučata zanechat nechci," řekl na tiskové konferenci hlavní autor zprávy John Christensen. "Teď mluvíme o zásadní změně - kosmetické změny to jednoduše nevyřeší. Potřebujeme během následujících deseti let transformovat společnost," dodal.

Podle něj by měly své úsilí zvýšit i země, které své národní cíle ohledně snižování emisí nyní pohodlně plní, jako například Rusko či Turecko. Klíčové však podle zprávy bude, jak se zachovají největší znečišťovatelé včetně USA, Brazílie či Japonska, kteří mají se snižováním emisí problémy. Spojené státy začátkem listopadu oznámily, že začínají s procesem odstoupení od klimatické dohody, v níž se zavázaly snížit emise oxidu uhlíku do roku 2025 o 26 až 28 procent ve srovnání s úrovní v roce 2005. Podle prezidenta Donalda Trumpa tento závazek poškozuje americkou ekonomiku.

A co Česko?

Ve čtvrtek 21. listopadu vyšla Evropská zpráva o udržitelném rozvoji, která poměřuje úspěch jednotlivých států při dosahování 17 cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Česko podle ní skončilo první mezi zeměmi střední a východní Evropy a zanechalo za sebou také některé původní země EU, například Velkou Británii, Belgii nebo Nizozemsko.

Česko má stejně jako v loňském roce nejnižší míru ohrožení chudobou ze zemí EU. V čele žebříčku stojí také v podkategorii dlouhodobé nezaměstnanosti, jejíž míra je nejnižší ze všech evropských zemí. Dobře si podle zprávy vede také v rozsahu chráněných území důležitých pro ochranu biodiverzity, zlepšuje se i kvalita podzemních vod.

Důležité ale je, že v boji proti klimatické změně zpráva naopak konstatuje zhoršení, které je dáno především nadměrným vypouštěním emisí CO2 při výrobě energie. To stejné konstatoval minulý týden při návštěvě Prahy slavný ekonomom Jeffrey Sachs. Na Fóru pro udržitelný rozvoj uvedl, že Česko dělá málo v boji proti klimatickým změnám. Kritizoval, že země středovýchodní Evropy jsou nyní závislé na spalování uhlí při výrobě energie. Přitom podle něj budou rozhodující z hlediska budoucí klimatické politiky celé EU. Dokonce dodal, že  "budoucnost světa se rozhodne v Praze" – myslel tím, že ostatní země světa, především ty v Asii, se v případě evropského vůdcovství v boji proti snižování emisí připojí. Získání Číny, Indie, Afriky či Latinské Ameriky ke spolupráci při dekarbonizaci ekonomik označil za klíčové z hlediska boje proti klimatické změně.

Zdroj: CNN, České noviny